• Alternatívne použitie shi počas obdobia Chunqiu tak, ako sa javí na základe Zuozhuanu 

   Vázal, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Táto práca je zameraná na analýzu altematívnych použití shi, najstaršej dochovanej formy čínskej poézie počas obdobia Chunqiu 1 tak, ako sa to javí na základe Zuozhuanu, dóležitého prameňa pre poznanie tejto doby? V prvej ...
  • Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 1889-1949 

   Klimeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Disertační práce zkoumá vývoj intelektuálních představ národa a nacionalismu u Ujgurů, turkického národa obývajícího dnešní Ujgurskou autonomní oblast Xinjiang v severozápadní Číně, v období od 80. let 19. století do roku ...
  • Básnické antologie jako součást vzdělání a výchovy čínských dětí za dynastie Qing se zvláštním zřetelem k Tang shi sanbai shou 

   Paštěka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje vzdělání a výchově dětí v Číně za dynastie Qing se zaměřením na studium poezie a zejména antologii Tři sta tangských básní. Vychází z celkové charakteristiky tradičního vzdělání v Číně, jak ji podává stávající ...
  • Básnické miniatury jako způsob hledání nového začátku v čínské poezii 20. století 

   Krechloková, Patricie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá miniaturní básní, jež se objevuje na začátku Májového hnutí, coby žánr moderní čínské poezie a je znovuobjeven básníky mlhy v době po Kulturní revoluci. Součástí úvodu do literárně-historického ...
  • Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song 

   Pecháčková, Emma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá životem a básnickým dílem spojovaným s Cai Yan 蔡琰 (178 - 239?), známou též pod zdvořilostním jménem Wenji 文姬 , a způsobem, jakým je její životní zkušenost později zobrazována ve výtvarném umění. V první ...
  • Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song 

   Pecháčková, Emma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce se zabývá životem a básnickým dílem Cai Yan 蔡琰 (178 - 239?), známou též pod zdvořilostním jménem Wenji 文姬 , a způsobem, jakým je její životní zkušenost později zobrazována ve výtvarném umění. Dílo Cai Yan není příliš ...
  • Cesta vietnamského poselstva vedeného Nguyen Thuatem k qingskému dvoru v kontextu dobových událostí na Dálném východě 

   Do, Bao (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o vietnamském vzdělanci jménem Nguyễn Thuật 阮述 (1842-1911) a jeho díle Deník z cesty do Tiānjīnu (Wǎng Jīn rìjì 往津日記; dále jen Deník), v němž autor zaznamenal průběh diplomatické cesty z ...
  • Českoslovenští legionáří na Dálném východě 

   Hošek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Disertační práce se zabývá československým dobrovolnickým vojskem v Rusku na konci první světové války v roce 1918, kdy se přesunovalo z bojišť v evropském Rusku přes Sibiř na Dálný východ, odkud mělo být loděmi spojenců ...
  • Čínská poezie česky - otázka interpretace a překladu čínské básně v českém prostředí ve 20. století 

   Zádrapová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce pojednává otázku překladu klasické čínské poezie v českém prostředí ve dvacátém století, dotýká se i širšího evropského kontextu překládání čínské literatury. Na parafrázích Bohumila Mathesia a Ferdinanda Stočesa ...
  • Dong Qichang's texts on painting and their relationship to Mi Fu's History of Painting 

   Pejčochová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Tung Čchi-čchangovy texty o malířství a jejich vztah k Mi Fuovým Dějinám malířství Michaela PEJČOCHOVÁ Abstrakt disertační práce Disertační práce "Tung Čchi-čchangovy texty o malířství a jejich vztah k Mi Fuovým Dějinám ...
  • Donghai yuge - písně "ci" čínské básnířky 19. století 

   Dolejší, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Gu Taiqing (1799-1876), známá též jako Gu Chun byla básnířkou mandžuského původu, autorkou básní shi, písní ci a prvního čínského románu psaného ženou. Tato diplomová práce rozebírá sbírku písní ci Donghai yuge (Rybářovy ...
  • Du Fu - básne z doškovej chyže 

   Tkáčová, Marína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   práce Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza motívov v básňach z prvej časti Du Fuovho sichuanského obdobia (760 - 762) s tematikou každodenných zážitkov z básnikovho života na vidieku, a reflexie jeho pohľadu na seba ...
  • Dvakrát šest historií života v nesnázích: Shen Fu (1763-1825?) a Yang JIang (nar. 1911) 

   Bašová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato práce si klade za cíl srovnat dvě knihy memoárů z různých období čínských dějin: Shěn Fùových Šesti historií prchavého života (přelom 18. a 19. století) a Šesti historií ze školy pro kádry od Yáng Jiàng (poprvé ...
  • The Forest of Laughs (Xiaolin): mapping the offspring of self-aware literature in ancient China 

   Baccini, Giulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 3. 2011
   Literary history, as established in 20th century China, mostly believed that Confucia conservatism had always oppressed and marginalized practices of "humour" in China.1 This view, formulated in early 20th century ...
  • Forma a obsah v "nové čínské básni" 

   Kapounová, Karina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis focuses on the poets Chen Mengjia 陳夢家 (1911-1966) and Rao Mengkan 饒孟侃 (1902-1967) who were in the late twenties and the early thirties writing "new poems" influenced by a poet and a theoretician Wen Yiduo within ...
  • Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti 

   Heřmanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   Práce se zabývá chrámovými kulty na Taiwanu, tyto chrámy jsou jevem, který nemůže žádný návštěvník ostrova přehlédnout, ať už ve městech nebo na venkově, neboť se jedná o živá místa neustále plná lidí. Centrem chrámového ...
  • Gu Kuang a jeho přírodní lyrika 

   Teryngerová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Smyslem mé práce bude představit básníka Gu Kuanga žijícího v období panování dynastie Tang. Stručně nastíním Gu Kuangův život a dále hlouběji rozeberu jeho básnickou tvorbu. Z Gu Kuangových dochovaných básní se zaměřím ...
  • Hnewo teyy - posvátná kniha Nuosuů 

   Vozková, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Jazyk a styl čínské propagandy 

   Kříž, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Na základě provedených rozborů textů jsem určil některé typické znaky jazyka totalitní moci, které se objevují v jazyce agitátorů Komunistické strany Číny. Některé z nich odpovídají charakteristikám, kterými se vyznačuje ...
  • Kniha Liezi - východiska pro překlad "taoistického" textu 

   Beran, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 11. 2010
   Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV