Now showing items 1-20 of 82

  • Alternatívne použitie shi počas obdobia Chunqiu tak, ako sa javí na základe Zuozhuanu 

   Defence status: DEFENDED
   Vázal, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Táto práca je zameraná na analýzu altematívnych použití shi, najstaršej dochovanej formy čínskej poézie počas obdobia Chunqiu 1 tak, ako sa to javí na základe Zuozhuanu, dóležitého prameňa pre poznanie tejto doby? V prvej ...
  • Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 1889-1949 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   The dissertation examines evolution of intellectual ideas of nation and nationalism of Uyghurs, a Turkic nation inhabiting today's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in northwestern China, throughout the period from 1880s ...
  • Básnické antologie jako součást vzdělání a výchovy čínských dětí za dynastie Qing se zvláštním zřetelem k Tang shi sanbai shou 

   Defence status: DEFENDED
   Paštěka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje vzdělání a výchově dětí v Číně za dynastie Qing se zaměřením na studium poezie a zejména antologii Tři sta tangských básní. Vychází z celkové charakteristiky tradičního vzdělání v Číně, jak ji podává stávající ...
  • Básnické miniatury jako způsob hledání nového začátku v čínské poezii 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Krechloková, Patricie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá miniaturní básní, jež se objevuje na začátku Májového hnutí, coby žánr moderní čínské poezie a je znovuobjeven básníky mlhy v době po Kulturní revoluci. Součástí úvodu do literárně-historického ...
  • Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Emma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá životem a básnickým dílem spojovaným s Cai Yan 蔡琰 (178 - 239?), známou též pod zdvořilostním jménem Wenji 文姬 , a způsobem, jakým je její životní zkušenost později zobrazována ve výtvarném umění. V první ...
  • Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pecháčková, Emma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce se zabývá životem a básnickým dílem Cai Yan 蔡琰 (178 - 239?), známou též pod zdvořilostním jménem Wenji 文姬 , a způsobem, jakým je její životní zkušenost později zobrazována ve výtvarném umění. Dílo Cai Yan není příliš ...
  • Cesta vietnamského poselstva vedeného Nguyen Thuatem k qingskému dvoru v kontextu dobových událostí na Dálném východě 

   Defence status: DEFENDED
   Do, Bao (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o vietnamském vzdělanci jménem Nguyễn Thuật 阮述 (1842-1911) a jeho díle Deník z cesty do Tiānjīnu (Wǎng Jīn rìjì 往津日記; dále jen Deník), v němž autor zaznamenal průběh diplomatické cesty z ...
  • Citáty z čínských klasiků v projevech generálního tajemníka Xi Jinpinga (ideově tematický rozbor) 

   Defence status: DEFENDED
   Suk, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Bakalářská práce představí praxi využívání odkazů na známé výroky čínských autorů v projevech generálního tajemníka ÚV KS Číny Xi Jinpinga. Hlavním pramenem práce bude první reprezentativní výbor z roku 2015, kde jsou tyto ...
  • Českoslovenští legionáří na Dálném východě 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Disertační práce se zabývá československým dobrovolnickým vojskem v Rusku na konci první světové války v roce 1918, kdy se přesunovalo z bojišť v evropském Rusku přes Sibiř na Dálný východ, odkud mělo být loděmi spojenců ...
  • Čínská poezie česky - otázka interpretace a překladu čínské básně v českém prostředí ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zádrapová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce pojednává otázku překladu klasické čínské poezie v českém prostředí ve dvacátém století, dotýká se i širšího evropského kontextu překládání čínské literatury. Na parafrázích Bohumila Mathesia a Ferdinanda Stočesa ...
  • Čínská žena z nejnižší společenské vrstvy na konci císařství a počátku moderní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Kutílková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 9. 2. 2023
   Diplomová práce se zaměřuje na to, jak se změnil život žen nejnižší společenské vrstvy v době pádu císařství a po nástupu Čínské republiky a jejích modernizačních snah. Hlavním pramenem je "autobiografie" staré paní Ning, ...
  • Dong Qichang's texts on painting and their relationship to Mi Fu's History of Painting 

   Defence status: DEFENDED
   Pejčochová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Dong Qichang's Texts on Painting and their Relationship to Mi Fu's History of Painting Michaela PEJČOCHOVÁ Doctoral dissertation summary The study entitled Dong Qichang's Texts on Painting and their Relationship to Mi Fu's ...
  • Donghai yuge - písně "ci" čínské básnířky 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Gu Taiqing (1799-1876), známá též jako Gu Chun byla básnířkou mandžuského původu, autorkou básní shi, písní ci a prvního čínského románu psaného ženou. Tato diplomová práce rozebírá sbírku písní ci Donghai yuge (Rybářovy ...
  • Du Fu - básne z doškovej chyže 

   Defence status: DEFENDED
   Tkáčová, Marína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   práce Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza motívov v básňach z prvej časti Du Fuovho sichuanského obdobia (760 - 762) s tematikou každodenných zážitkov z básnikovho života na vidieku, a reflexie jeho pohľadu na seba ...
  • Du Fu v Rangxi: možnosti tangské přírodní lyriky 

   Defence status: DEFENDED
   Dřízhalová, Silvia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Cieľom práce je analýza prírodnej tematiky a Du Fuovho osobitého pojatia prírodnej lyriky v básňach z obdobia, ktoré strávil v doškovej chyži v Rangxi (766-768). Kladieme si za úlohu zhodnotiť autorove osobné vnímanie ...
  • Du Fuovo přemítání o historii - Zhuge Liang 

   Defence status: DEFENDED
   Škarecký, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Cílem této bakalářské práce je na základě tematického rozboru Du Fuových básní o Zhuge Liangovi z období Tří říší, který je dnes znám především jako geniální vojenský stratég, zodpovědět na otázky, jak Du Fu pojímal tuto ...
  • Dvakrát šest historií života v nesnázích: Shen Fu (1763-1825?) a Yang JIang (nar. 1911) 

   Defence status: DEFENDED
   Bašová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato práce si klade za cíl srovnat dvě knihy memoárů z různých období čínských dějin: Shěn Fùových Šesti historií prchavého života (přelom 18. a 19. století) a Šesti historií ze školy pro kádry od Yáng Jiàng (poprvé ...
  • Ekologická literatura na Taiwanu a její vliv na občanskou společnost (Analýza tvorby spisovatelů Liu Kexianga a Wu Mingyiho) 

   Defence status: DEFENDED
   Krámská, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The aim of this thesis is to analyze the fictional and non-fictional literary works of two Taiwanese eco-environmental writers Liu Kexiang and Wu Mingyi in the context of the transformation of interpersonal sphere. ...
  • The Forest of Laughs (Xiaolin): mapping the offspring of self-aware literature in ancient China 

   Defence status: DEFENDED
   Baccini, Giulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 3. 2011
   Literary history, as established in 20th century China, mostly believed that Confucian conservatism had always oppressed and marginalized practices of "humour" in China.1 This view, formulated in early 20th century when ...
  • Forma a obsah v "nové čínské básni" 

   Defence status: DEFENDED
   Kapounová, Karina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis focuses on the poets Chen Mengjia 陳夢家 (1911-1966) and Rao Mengkan 饒孟侃 (1902-1967) who were in the late twenties and the early thirties writing "new poems" influenced by a poet and a theoretician Wen Yiduo within ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV