• Aplikace umělých neuronových sítí pro detekci malware v HTTPS komunikaci 

   Bodnár, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   A huge proportion of modern malicious software uses Internet connec- tions. Therefore, it is possible to detect infected computers by inspecting network activity. Since attackers hide the content of communication by com- ...
  • Comparison of signature-based and semantic similarity models 

   Kovalčík, Gregor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Content-based image retrieval and similarity search has been investigated for several decades with many different approaches proposed. This thesis fo- cuses on a comparison of two orthogonal similarity models on two different ...
  • Detection of malignant melanoma in histological sample using deep neural networks 

   Frey, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The aim of this thesis is to create a classification method for detection of ma- lignant melanoma in high-resolution digital images. Deep convolutional neural networks were used for this task. At first, a short overview ...
  • Detekce objektů pro kamerový dohled pomocí SSD přístupu 

   Dobranský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Kamerové systémy dnes slouží různým účelům, od bezpečnosti k moni- torování dopravy a marketingu. Nicméně, s rostoucím množstvím kamer se stává manuální sledování videa příliš pracné. V posledních letech se hodně vývoje ...
  • Efektivní vizualizace pro interaktivní exploraci ve videu 

   Pavlovský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   In this thesis we introduce an innovative approach to visualisation and search results presentation for large video collection search and browsing. The general problem of video search is analysed and discussed in comparison ...
  • Efficient kNN classification of malware from HTTPS data 

   Maroušek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   An important task of Network Intrusion Detection Systems (NIDS) is to detect malign com- munication in a computer network traffic. The traditional detection approaches which analyze the content of network packets, are ...
  • Efficient video retrieval using complex sketches and exploration based on semantic descriptors 

   Blažek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této práce jsou nové způsoby hledání ve videu. Konkrétněji se zaměřujeme na hledání známého objektu, v našem případě krátkého video segmentu. Předpokládáme, že žádný vhodný příklad pro podobnostní vyhledávání není ...
  • Hlasové ovládání pro efektivní editaci textu 

   Citorík, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cieľom tejto práce je poskytnúť úvod do problematiky digitálneho spracovania zvuku a rozpoznávania reči. V texte je popísaných niekoľko vybraných deskriptorov reči a algoritmov spojených s problematikou. Tieto sú použité ...
  • The Impact of Image Resolution on the Precision of Content-based Retrieval 

   Navrátil, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce se zaměřuje na porovnání metod pro podobnostní vyhledávání obrázků. Jsou představené používané techniky a jsou ukázány testovací sady, které slouží k meření přesnosti vyledávacích systémů založených na podobnostním ...
  • Known-Item Search in Image Datasets Using Automatically Detected Keywords 

   Souček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Known-item search represents a scenario, where a user searches for one particular image in a given collection but does not know where it is located. The thesis focuses on the design and evaluation of a keyword retrieval ...
  • Multi-model Approach For Effective Multimedia Exploration 

   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se zabývá explorací multimediálních kolekcí. Detailně rozebírá problematiku explorace a navrhuje nové přístupy, dva založené na datové struktuře M-Index a dva využívající více podobnostních modelů naráz. Tyto ...
  • Multi-model Approach For Effective Multimedia Exploration 

   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 3. 2016
   Tato práce se zabývá explorací multimediálních kolekcí. Detailně rozebírá problematiku explorace a navrhuje nové přístupy, dva založené na datové struktuře M-Index a dva využívající více podobnostních modelů naráz. Tyto ...
  • Nové dynamické metody konstrukce pro PM-strom 

   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   S rostoucím zájmem o vyhledávání a získávání multimediální dat je nutné vylepšovat vhodné indexační struktury. Formalizací kompaktnějšího metrického prostoru můžeme dosáhnout výrazného zjednodušení v návrhu algoritmů a ...
  • Object recognition using 3D convolutional neural networks 

   Moravec, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Název: Rozpoznávání objektů pomocí 3D konvolučních neuronových sítí Autor: Jaroslav Moravec Katedra: Katedra softwarového inženýrství Školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: S rychlým ...
  • Podobnostní vyhledávání obrázků na webu 

   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Předmětem této práce je návrh a vytvoření webového portálu, který umožňuje indexovat a vyhledávat obrázky z dostupných veřejných databází, například z výsledků textového vyhledávače. Portál využívá rychlou extrakci vlastností ...
  • Prezentační Vrstva Pro Exploraci Multimediálních Kolekcí 

   Macík, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Multimediální explorace se zaměřuje na problém vyhledávání v multimediálních kolekcích, kdy data nejsou anotovaná, uživatel neví, jak formulovat dotaz, nemá vzorová data anebo se chce rychle seznámit s charakteristikou ...
  • Signature-based video browser 

   Blažek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   V této bakalářské práci uvádíme efektivní přístup pro hledání ve videu využívající takzvané signatury - flexibilní deskriptory obrázků založené na distribuci barev. Signatury poskytují vhodnou reprezentaci klíčových snímků ...
  • Správa a analýza družicových dat 

   Krška, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a otestovat interaktivní nástroj pro analýzu, klasifikaci a barevnou vizualizaci družicových dat. Data jsou předzpracována a automaticky načítána a skládána do barevných snímků. ...
  • Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration 

   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Exponenciální růst multimediálních dat představuje výzvu pro explorační systémy s podporou efektivního uspořádání a získávání dat. V této práci se zaměřujeme na procházení velkých kolekcí v případech, kdy nelze přesně ...
  • Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration 

   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   The exponential growth of multimedia data challenges effectiveness and efficiency of the state-of-the- art retrieval techniques. In this thesis, we focus on browsing of large datasets using exploration approaches where ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV