• Aplikace umělých neuronových sítí pro detekci malware v HTTPS komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnár, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   A huge proportion of modern malicious software uses Internet connec- tions. Therefore, it is possible to detect infected computers by inspecting network activity. Since attackers hide the content of communication by com- ...
  • Automatické rozpoznávání hudební notace ze zvukových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Název práce: Automatické rozpoznávání hudební notace ze zvukových dat Autor: Marek Čermák Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. Abstrakt: Cílem této práce ...
  • Comparison of signature-based and semantic similarity models 

   Defence status: DEFENDED
   Kovalčík, Gregor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Content-based image retrieval and similarity search has been investigated for several decades with many different approaches proposed. This thesis fo- cuses on a comparison of two orthogonal similarity models on two different ...
  • Content-based exploration of unstructured data 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   Effective analysis, searching and browsing throughout arbitrary multimedia collections is still a challenging task. To perform a search among multimedia objects, first, a similarity model has to be defined. Such a model ...
  • Detection of malignant melanoma in histological sample using deep neural networks 

   Defence status: DEFENDED
   Frey, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The aim of this thesis is to create a classification method for detection of ma- lignant melanoma in high-resolution digital images. Deep convolutional neural networks were used for this task. At first, a short overview ...
  • Detekce střihů a vyhledávání známých scén ve videu s pomocí metod hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Vyhledávání ve videu představuje náročný problém s mnoha záludnostmi a dílčími problémy. Tato práce se zaměřuje na dva z těchto podproblémů, konkrétně na detekci střihů a textové vyhledávání. V případě detekce střihů bylo ...
  • Efektivní hledání známého obrázku ve výsledku inicializačního dotazu v nástroji VIRET 

   Defence status: DEFENDED
   Škrhák, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Modern methods for effective video retrieval combine several research areas, especi- ally similarity search, machine learning and data visualization. Selected approaches from these areas are integrated to complex search ...
  • Efektivní vizualizace pro interaktivní exploraci ve videu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   In this thesis we introduce an innovative approach to visualisation and search results presentation for large video collection search and browsing. The general problem of video search is analysed and discussed in comparison ...
  • Efficient kNN classification of malware from HTTPS data 

   Defence status: DEFENDED
   Maroušek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   An important task of Network Intrusion Detection Systems (NIDS) is to detect malign com- munication in a computer network traffic. The traditional detection approaches which analyze the content of network packets, are ...
  • Efficient video retrieval using complex sketches and exploration based on semantic descriptors 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této práce jsou nové způsoby hledání ve videu. Konkrétněji se zaměřujeme na hledání známého objektu, v našem případě krátkého video segmentu. Předpokládáme, že žádný vhodný příklad pro podobnostní vyhledávání není ...
  • Evaluace vyhledávacích modelů založených na klíčových slovech pro hledání známých scén 

   Defence status: DEFENDED
   Mejzlík, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Video retrieval over large datasets is still a very challenging task, which is getting even more relevant with the rapidly growing volume of unannotated data available. Know-item search, as one of the video retrieval tasks, ...
  • Hlasové ovládání pro efektivní editaci textu 

   Defence status: DEFENDED
   Citorík, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cieľom tejto práce je poskytnúť úvod do problematiky digitálneho spracovania zvuku a rozpoznávania reči. V texte je popísaných niekoľko vybraných deskriptorov reči a algoritmov spojených s problematikou. Tieto sú použité ...
  • Hľadanie známeho obrázku pomocou jednoduchých farebných nákresov 

   Defence status: DEFENDED
   Dräxler, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   With the growing amount of multimedia content, the availability of quality search tools is becoming increasingly important. Without suitable sample queries, it is difficult to evaluate quality of any search algorithm. In ...
  • The Impact of Image Resolution on the Precision of Content-based Retrieval 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce se zaměřuje na porovnání metod pro podobnostní vyhledávání obrázků. Jsou představené používané techniky a jsou ukázány testovací sady, které slouží k meření přesnosti vyledávacích systémů založených na podobnostním ...
  • Known-Item Search in Image Datasets Using Automatically Detected Keywords 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Known-item search represents a scenario, where a user searches for one particular image in a given collection but does not know where it is located. The thesis focuses on the design and evaluation of a keyword retrieval ...
  • Multi-model Approach For Effective Multimedia Exploration 

   Defence status: DEFENDED
   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se zabývá explorací multimediálních kolekcí. Detailně rozebírá problematiku explorace a navrhuje nové přístupy, dva založené na datové struktuře M-Index a dva využívající více podobnostních modelů naráz. Tyto ...
  • Multi-model Approach For Effective Multimedia Exploration 

   Defence status: RECOGNIZED
   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 3. 2016
   Tato práce se zabývá explorací multimediálních kolekcí. Detailně rozebírá problematiku explorace a navrhuje nové přístupy, dva založené na datové struktuře M-Index a dva využívající více podobnostních modelů naráz. Tyto ...
  • Nové dynamické metody konstrukce pro PM-strom 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   S rostoucím zájmem o vyhledávání a získávání multimediální dat je nutné vylepšovat vhodné indexační struktury. Formalizací kompaktnějšího metrického prostoru můžeme dosáhnout výrazného zjednodušení v návrhu algoritmů a ...
  • Object detection for video surveillance using the SSD approach 

   Defence status: DEFENDED
   Dobranský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   The surveillance cameras serve various purposes ranging from security to traffic monitoring and marketing. However, with the increasing quantity of utilized cameras, manual video monitoring has become too laborious. In re- ...
  • Object recognition using 3D convolutional neural networks 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Název: Rozpoznávání objektů pomocí 3D konvolučních neuronových sítí Autor: Jaroslav Moravec Katedra: Katedra softwarového inženýrství Školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: S rychlým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV