• Bělorusko a Evropská unie : zaojení do celoevropské ekonomické integrace 

   Beliavski, Maxim (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Předmětem této práce jsou vzájemné vztahy mezi Republikou Bělorusko a Evropskou unií v období od vzniku nezávislého běloruského státu po rozšíření Evropské unii o 10 nových členů v roce 2004. Práce se zaměřuje především ...
  • Boj o moc po Stalinovej smrti 

   Petrtýl, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Diplomacie Spojených států amerických a summit ve Vídni v kontextu studené války 

   Čížková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
  • Diverzifikace v rámci evropského exportního směru jako základ energetické bezpečnosti Ruské federace 

   Mareš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Diverzifikace v rámci evropského exportního směru jako základ energetické bezpečnosti Ruské federace" pojednává, jak již napovídá název, o přístupu Ruska k diverzifikaci, jako klíčovém nástroji pro posilování ...
  • Energetická politika EU vůči Rusku: 2000-2013 

   Koutník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Vzájemná závislost EU a Ruska v energetickém sektoru vyústila v roce 2000 ve vytvoření tzv. Energetického dialogu EU-Rusko. Od svého založení musel Dialog čelit řadě vnějších vlivů, především dvěma rusko-ukrajinským plynovým ...
  • Gosudarstvo kak glavnyj faktor formirovanija institucional'noj sredy v sovremennoj Rossii 

   Sorokin, Anton (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Tato práce se zaměřuje na vedoucí roli Ruska v procesu formování institucionálního prostředí v současném Rusku. Základem pro tuto práci je institucionální přístup. V Rusku hrál stát vždy důležitou roli. Veškeré reformy ...
  • Hospodářská a vojenská spolupráce Sovětského svazu a Egypta v letech 1955-1967 

   Čáp, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • K některým otázkám težby uranu v poválečném Československu. 

   Rakouš, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Dodávky uranu z Československa ihned po válce byly pro SSSR nejrychlejší cestou, jak získat surovinu nutnou ke zkrácení náskoku USA v jaderném zbrojení. Navenek stále ještě demokratický středoevropský stát (v té době již ...
  • Mečiarovo Slovensko: Integrace do NATO nebo spojenectví s Ruskem? 

   Strnadová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   Cílem bakalářské práce "Mečiarovo Slovensko: Integrace do NATO nebo spojenectví s Ruskem?" je popsat integraci Slovenska do Severoatlantické aliance v kontextu slovensko-ruských vztahů, která ve své první fázi skončila ...
  • Moc a média Srovnání vývoje ruských médií za Jelcina a Putina 

   Vyhnálek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Diplomová práce si klade za cíl popsat vývoj ruských médií v období vlády prezidentů Borise Jelcina a Vladimíra Putina a analyzovat dopady rozdílného přístupu obou politiků na ruskou mediální scénu. Zároveň se chci zaměřit ...
  • Odchod sovětských vojsk z území Německa, Československa a Polska 

   Kosová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Částečné stažení sovětských vojsk ze střední Evropy bylo součástí procesu přestavby Sovětského svazu, který započal M. Gorbačov svými reformami. Sovětský svaz tak v druhé polovině 80. let přijal rozhodnutí redukovat počty ...
  • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a její místo v ruské zahraniční a bezpečnostní politice 

   Jančárková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce pojednává o vzájemných vztazích Ruska a OBSE v kontextu evropské bezpečnosti po skončení studené války. Stručně předestírá základní koncepty a zásady mezinárodní bezpečnosti, aby poté paralelně analyzovala ...
  • Role integračních procesů v ruské politice vůči postsovětskému regionu v letech 2000 - 2010 

   Krpec, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce Role integračních procesů v ruské politice vůči postsovětskému prostoru v letech 2000 - 2010 zachycuje jev mezistátní integrace v postsovětském prostoru, a z ruského pohledu. Jejím hlavním cílem je poukázat ...
  • Sovětská hospodářská a vojenská pomoc Egyptu v 60. a 70. letech 20. století 

   Čáp, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce pojednává o vztazích Sovětského svazu a Egypta v 60. a 70. letech 20. století se zaměřením na sovětskou hospodářskou a vojenskou pomoc této arabské zemi. Sovětský svaz je zde vnímán jako protektorská ...
  • Sovětská politika na Blízkém východě 1917 - 1921 mezi revolucí a pragmatismem 

   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Práce se zabývá počátky sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu - Afghánistánu, Persii a Osmanské říši/Turecku - v letech 1917 - 1921. Snaží se hledat odpověď na otázku, jakým způsobem se vytvářely představy nového ...
  • Sovětsko-indické vztahy v letech 1964-1982 

   Bartoňová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce "Sovětsko-indické vztahy v letech 1964-1982" pojednává o vývoji vztahů mezi Indií a Sovětským svazem v období jejich nejtěsnější spolupráce. V této době došlo k významnému sladění zájmů zemí na mezinárodním ...
  • Stalin a sovětská zahraniční politika v letech 1945-1947 

   Lehnert, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   This bachelor thesis deals with the analysis of Soviet foreign policy after World War II, especially in 1945-1947. The paper focuses on aspects of Soviet foreign policy against the backdrop of increasing tensions between ...
  • Šoková terapie a privatizace jako základy ruské transformace 

   Zábranský, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
  • Vliv finanční krize z r. 1998 na ruský bankovní sektor 

   Petružálek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Předkládaná diplomová práce má tři cíle. Nejdůležitějším cílem je analýza vývoje ruského bankovnictví na území Ruské federace v období 1991 - 2006. Rok 1991 znamenal začátek samostatného ruského bankovnictví, konec ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV