• K problematice užívání variantních koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce 

   Böhm, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Diplomová práce "K problematice užívání variantních koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce" se zabývá problematikou variantních koncovek jednotlivých pádů podstatných jmen rodu mužského v současném ...
  • K problematice užívání variantních koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce 

   Böhm, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Diplomová práce "K problematice užívání variantních koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce" se zabývá problematikou variantních koncovek jednotlivých pádů podstatných jmen rodu mužského v současném ...
  • K problematice významu předložky " po" v ruské literatuře 

   Hlaváčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na otázky týkající se významu vztahu zprostředkovaných předložkou no v uměleckém stylu a na možnosti jejího překladu. Cílem je srovnat frekvenci výskytu jednotlivých významových ...
  • Metodické pomůcky pro práci se slovesy pohybu v počáteční výuce ruštiny 

   Štefanová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
   3 NÁZEV: Metodické pomůcky pro práci se slovesy pohybu v počáteční výuce ruštiny ABSTRAKT: Tato diplomová práce pracuje s problematikou ruských sloves pohybu. Cílem diplomové práce je vytvoření uceleného souboru cvičení a ...
  • Problematika použití neurčitých zájmen z lingvodidaktického hlediska 

   Hasan, Natalia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Problematika užití zvratného "sebja" při studiu ruštiny 

   Tauchmanová Reslová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá ruským zvratným zájmenem «себя» v porovnání s češtinou. Cílem práce je vytvoření souboru modelových cvičení pro studenty ruského jazyka za účelem eliminace chyb v souvislosti s tímto tematickým ...
  • Průzkum úrovně znalostí žáků z oblasti ruských reálií na ZŠ 

   Rybková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   SUMMARY: Elementary school pupils' knowledge of aspects of Russian life and customs is the prime object of this diploma thesis. The thesis inspects this field differences among students taught Russian language and those ...
  • Rabota s ošibkoj na urokach inostrannogo jazyka 

   Volkova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Cílem dané práce je zaprvé vypracování obecných doporučení k práci s chybou na hodinách cizího jazyka, které budou odpovídat jak požadavkům učitelů, tak i požadavkům žáků, a za druhé vypracování metod práce s chybou na ...
  • Srovnání příslovečného určení místa v ruském a českém jazyce s přihlédnutím k aktuálním tendencím 

   Řehulková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá vytvořením uceleného přehledu předložkových vazeb používaných v rámci příslovečného určení místa v ruském jazyce a při srovnávání se systémem předložkových vazeb v českém jazyce se snaží zjistit rozdíly, ...
  • Využití literárních textů ve výuce ruského jazyka na středních školách 

   Koblasová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití literárních textů ve výuce ruského jazyka. Základními cíli bylo upozornit na význam, pozitiva a případná negativa různých přístupů k této problematice a na základě prostudované ...
  • Zjištění úrovně dovednosti a autokorekce studentů v hodinách ruského jazyka 

   Dřízhalová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   1. Hlavním cílem práce je zjistit úroveň dovednosti autokorekce žáků s různými stupni znalostí ruského jazyka. Vycházím z vlastní zkušenosti, že se ve škole soustředí pozornost zejména na známky z testů a učitelé často ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV