Now showing items 1-20 of 27

  • Climate refugees in international law 

   Defence status: DEFENDED
   de Figueiredo Coelho Maciel, Natália (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Displacements caused by climate-related events have been on the rise throughout the last decades. The effects of climate change in displacement of people is still a field in construction. The people displaced due to the ...
  • Definition of Genocide in Modern Times 

   Defence status: DEFENDED
   Alikalfic, Iskra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   Genocide is a crime unlike others and with the help of the 1948 Genocide Convention and its definition, it has received acknowledgement as its own crime in international law. The thesis takes us through Article II of the ...
  • European states facing the refugee crisis in respect of their legal obligations 

   Defence status: DEFENDED
   Chapel, Océane (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Sciences. Abstract of the Master Thesis: European States Facing the Refugee Crisis In Respect Of Their Legal Obligations This thesis present the European ...
  • Evolution of the protection of the freedom of assembly and association under the ECHR and the ICCPR in the Russian Federation 

   Defence status: DEFENDED
   Solomina, Daria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   MASTER'S THESIS Evolution of the protection of the freedom of assembly and association under the ECHR and the ICCPR in the Russian Federation. Author: Daria Solomina Supervisor: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Study programme: ...
  • Legitimita masívneho sledovania a zberu dát v mezinárodnom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Teššer, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 11. 2017
   AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication mechanism used ...
  • LGBTQ issues of the right to asylum and the refugee status 

   Defence status: DEFENDED
   Landaluze Aurre, Jon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of political sciences LGBTQ issues of the right to asylum and the refugee status Master thesis 2019 Jon Landaluze Aurre Author: Jon Landaluze Aurre Supervisor: JUDr. ...
  • Mezinárodněprávní postavení de facto států 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháčková, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Organizace lidské společnosti prošla během historického vývoje několika evolučními stádii. Jejich vrcholem se zejména v Evropě staly státní útvary založené na etnickém základě, národní státy. Jejich vznik a zánik probíhal ...
  • Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Protection of reproductive rights in the case law of European Court of Human Rights Abstract Irrespective of the fact that reproduction and sexuality are very intimate issue for each person, reproductive rights very often ...
  • Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti státu za protiprávní jednání v kyberprostoru. Předmětem výzkumu je aplikace norem a možnosti odpovědnosti ...
  • Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Responsibility of States for Unlawful Acts in Cyberspace Abstract This master's thesis addresses the topic of responsibility of states for unlawful acts in cyberspace. It examines the application of current international ...
  • Patterns of democracy and human rights - An analysis of the relationship between changes in democracy and human rights at the European Court of Human Rights 

   Defence status: DEFENDED
   D'Andrea, Giada (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   Since the very beginning, the European Court of Human Rights has suffered from a systemic issue: case overload. And despite the continuous reforms of the Convention system, a final solution seems still quite far from being ...
  • Právní postavení whistleblowerů ve vztahu ke statusu uprchlíka 

   Defence status: DEFENDED
   Majdáková, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Legal status of whistleblowers in relation to the refugee status Abstract The aim of this thesis is to introduce the whistleblowing issue in context of international law, refugee law specifically. In recent years, there ...
  • The principle of distinction and its implications for the conflict between Israel and the terrorist groups operating in the Gaza Strip 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrečková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Zásada rozlišování a její promítnutí v konfliktu mezi Izraelem a teroristickými organizacemi působícími na území Gazy Abstrakt Diplomová práce diskutuje důsledky změněné povahy ozbrojených konfliktů na princip rozlišování. ...
  • Protection against Discrimination under the European Convention on Human Rights 

   Defence status: DEFENDED
   Konoplia, Oleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Práce je zaměřena na zkoumání rozsahu článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech, teoretický rámec a právní základ pojmu diskriminace. Příspěvek představuje analýzu judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jak tento ...
  • Přístup mezinárodního práva k mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Albert, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které ...
  • The Right to Privacy Deconstructed: International Law in an Age of Virtual Surveillance 

   Defence status: DEFENDED
   Prijatel, Alan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Bibliographic note: PRIJATEL, Alan J. The Right to Privacy Deconstructed: International Law in an Age of Virtual Surveillance, 72p. Master's Thesis. Univerzita Karlova (Charles University), Faculty of Social Sciences, ...
  • The role of the UN Security Council in front of the ICC 

   Defence status: DEFENDED
   Mihai, Vlad (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The relationship betweeen the International Criminal Court and the United Nations Security Council holds important value because, as a people, we are striving for a change towards a universal justice system, rather than a ...
  • Souhlas k jurisdikci MSD ve sporném řízení se zaměřením na tzv. automatické výhrady 

   Defence status: DEFENDED
   Hátlová, Sára Mirabell (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Kapitoly předkládané diplomové práce "Souhlas k jurisdikci MSD ve sporném řízení se zaměřením na tzv. automatické výhrady" se dají pomyslně rozdělit na obecnou a speciální část. Obecná část představuje a vymezuje jednotlivé ...
  • The Status of Nuclear Weapons under International Law 

   Defence status: DEFENDED
   Maier Tolic, Gabriela Maria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Bibliographic Note MAIER TOLIC, Gabriela Maria. The Status of Nuclear Weapons under International Law. Prague, 2023. 99 pages. Political Studies. Department of International Relations. Supervisor JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. ...
  • Unilateral secession in international law 

   Defence status: DEFENDED
   Chowdhary, Chetan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   4 Bibliographic note CHOWDHARY Chetan, Unilateral Secession in International Law: The cases of Kashmir and Catalonia, 84 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV