• Climate refugees in international law 

   Defence status: DEFENDED
   de Figueiredo Coelho Maciel, Natália (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Displacements caused by climate-related events have been on the rise throughout the last decades. The effects of climate change in displacement of people is still a field in construction. The people displaced due to the ...
  • European states facing the refugee crisis in respect of their legal obligations 

   Defence status: DEFENDED
   Chapel, Océane (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Sciences. Abstract of the Master Thesis: European States Facing the Refugee Crisis In Respect Of Their Legal Obligations This thesis present the European ...
  • Evolution of the protection of the freedom of assembly and association under the ECHR and the ICCPR in the Russian Federation 

   Defence status: DEFENDED
   Solomina, Daria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   MASTER'S THESIS Evolution of the protection of the freedom of assembly and association under the ECHR and the ICCPR in the Russian Federation. Author: Daria Solomina Supervisor: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Study programme: ...
  • Legitimita masívneho sledovania a zberu dát v mezinárodnom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Teššer, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 11. 2017
   AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication mechanism used ...
  • LGBTQ issues of the right to asylum and the refugee status 

   Defence status: DEFENDED
   Landaluze Aurre, Jon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of political sciences LGBTQ issues of the right to asylum and the refugee status Master thesis 2019 Jon Landaluze Aurre Author: Jon Landaluze Aurre Supervisor: JUDr. ...
  • Mezinárodněprávní postavení de facto států 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháčková, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Organizace lidské společnosti prošla během historického vývoje několika evolučními stádii. Jejich vrcholem se zejména v Evropě staly státní útvary založené na etnickém základě, národní státy. Jejich vznik a zánik probíhal ...
  • Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Protection of reproductive rights in the case law of European Court of Human Rights Abstract Irrespective of the fact that reproduction and sexuality are very intimate issue for each person, reproductive rights very often ...
  • Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Responsibility of States for Unlawful Acts in Cyberspace Abstract This master's thesis addresses the topic of responsibility of states for unlawful acts in cyberspace. It examines the application of current international ...
  • Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti státu za protiprávní jednání v kyberprostoru. Předmětem výzkumu je aplikace norem a možnosti odpovědnosti ...
  • Právní postavení whistleblowerů ve vztahu ke statusu uprchlíka 

   Defence status: DEFENDED
   Majdáková, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Legal status of whistleblowers in relation to the refugee status Abstract The aim of this thesis is to introduce the whistleblowing issue in context of international law, refugee law specifically. In recent years, there ...
  • Protection against Discrimination under the European Convention on Human Rights 

   Defence status: DEFENDED
   Konoplia, Oleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Práce je zaměřena na zkoumání rozsahu článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech, teoretický rámec a právní základ pojmu diskriminace. Příspěvek představuje analýzu judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jak tento ...
  • Přístup mezinárodního práva k mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Albert, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které ...
  • The Right to Privacy Deconstructed: International Law in an Age of Virtual Surveillance 

   Defence status: DEFENDED
   Prijatel, Alan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Bibliographic note: PRIJATEL, Alan J. The Right to Privacy Deconstructed: International Law in an Age of Virtual Surveillance, 72p. Master's Thesis. Univerzita Karlova (Charles University), Faculty of Social Sciences, ...
  • The role of the UN Security Council in front of the ICC 

   Defence status: DEFENDED
   Mihai, Vlad (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The relationship betweeen the International Criminal Court and the United Nations Security Council holds important value because, as a people, we are striving for a change towards a universal justice system, rather than a ...
  • Unilateral secession in international law 

   Defence status: DEFENDED
   Chowdhary, Chetan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   4 Bibliographic note CHOWDHARY Chetan, Unilateral Secession in International Law: The cases of Kashmir and Catalonia, 84 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. ...
  • Victims of the gravest crimes: The role of victims in legal proceedings before the International Criminal Court 

   Defence status: DEFENDED
   Mocková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Oběti nejtěžších zločinů: Role obětí před Mezinárodním trestním soudem Abstrakt Tato práce analyzuje roli obětí v soudním řízení před Mezinárodním trestním soudem (MTS) neboli tzv. obětní mandát MTS. Účelem práce je komplexně ...
  • When sexual violence is weaponised: CRSV through the prisim of the international criminal law. 

   Defence status: DEFENDED
   Opat, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 4. 2021
   1 When sexual violence is weaponised: CRSV as a violation of international criminal law Abstract The aim of this thesis is to describe the legal regime of sexual violence in armed conflicts, with a special focus on ...
  • Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Hedl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   1 The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court Abstract This diploma thesis deals with the Crime of Aggression, one of the four crimes under international law prosecuted by the ...
  • Zločin agrese v Římském statutu MTS 

   Defence status: DEFENDED
   Slavník, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Crime of Aggression under the Rome Statute of ICC Abstract The jurisdiction of the International Criminal Court over the Crime of Aggression, which has been defined at the Review Conference in Kampala, 2010, will be activated ...
  • Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Huječek, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a jejich stíhání, přičemž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV