• Analýza a implementace systému pro oběh elektronických dokumentů v Plzeňské teplárenské, a.s. 

   Kostrba, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Práce představuje analýzu deseti administrativních procesních toků dokumentů, podle které byl vyvinut a implementován systém workflow ve firmě Plzeňská teplárenská, a.s. Analyzované procesy jsou: Požadavek na pořízení, ...
  • Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií 

   Jindra, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií Předložená práce se zabývá působením obchodních značek v prostředí sociálních médií. Značka, která má kromě funkčního významu i symbolický význam, slouží jako spojnice ...
  • Informační podpora práce projektových týmů 

   Veselková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Cílem diplomové práce je nastínit možnost informační podpory projektových týmů ze strany informačního specialisty. V teoretické části jsou představeny metodiky projektového řízení a blíže specifikovány jednotlivé fáze ...
  • Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod projektování - případová studie ve vybraných společnostech v komerčním sektoru 

   Garmash, Sofya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   ohoto procesu. První kapitola stručně popisuje historii východiska dané skupiny metod řízení projektů, a to i s porovnáním agilních metod - struktuře a zároveň o některých konkrétních metodách. Poslední část dané kapitoly ...
  • Metody uživatelského hodnocení HMI v prostředí automotive. Případová studie. 

   Křepelková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   The thesis focuses on the topic of benefits and limitations of various HMI user assessment methods. In the theoretical part of the thesis there is introduced the HMI theory, summarized HMI user assessment methods, presented ...
  • Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení 

   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. "Indexu virtuální váhy" (Virtual Weight Index, dále jen "VWI") D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online ...
  • Osobnostní, odborné a sociální kvality projektového manažera 

   Zobačová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The MA thesis is divided to two basic parts. First of them is dealing with personal, social and professional knowledge of a project manager and the second one is mapping the education of soft skills at Czech universities ...
  • Přínosy a problémy využití cloud computingu ve státní správě, informačních institucích a knihovnách 

   Rejnek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   (česky) Diplomová práce se zabývá přinosy a riziky využití cloud computingu institucemi veřejného sektoru. Práce se zaměřuje především na služby tzv. veřejného cloudu. Práce je rozdělena do 4 hlavních částí. První část se ...
  • Trendy v oblasti podnikových informačních systémů se zaměřením na CRM 

   Barták, Miloš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je představení vybraných trendů v oblasti CRM informačních systémů. Úvodní část práce se věnuje řízení vztahů se zákazníky, které rozebírá z hlediska marketingu i informačních technologií. Seznamuje ...
  • Znalostní management a profese "chief knowledge officer" 

   Dobšovičová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Diplomová práca je venovaná podstate a významu znalostného managementu. Cieľom je charakterizovať profesiu chief knowledge officer (CKO) v znalostnej spoločnosti. Vymedziť jej role a identifikovať odborné kompetencie, ktoré ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV