Now showing items 1-20 of 32

  • Buněčný cyklus u rostlin a role signálních molekul v jeho regulaci 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Charakterizace změn vyvolaných expresí cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe souvisejících s urychlením kvetení. 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce se zabývá mechanismy souvisejícími s dřívějším kvetením rostlin exprimujících genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe (Spcdc25). Tento gen kóduje fosfatázu odpovědnou za nezbytnou aktivační defosforylaci CDK při ...
  • Cytokininy a senescence rostlin. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Senescence je přirozený proces, který je součástí vývojového programu rostliny. Nástup senescence ovšem může být výrazně ovlivněn podmínkami prostředí. Důležitou součástí senescence rostliny je senescence listů projevující ...
  • Faktory řídící tvorbu hlíz u bramboru 

   Defence status: DEFENDED
   Suchomel, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tuberization of potato plants (Solanum tuberosum L.) is a morphogenetic process of stem transformation into the storage organ - tuber. Tubers emerge preferentially on the underground part of the stem - stolon. Tuberization ...
  • Fytoremediace: biochemické charakteristiky rostlin hyperakumulujících těžké kovy 

   Defence status: DEFENDED
   Lábusová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Znečištění vod a půd těžkými kovy představuje velmi závažný problém dnešního světa. Od počátku průmyslové revoluce koncentrace těžkých kovů v životním prostředí prudce vzrostla. Jednou z možností, jak půdy dekontaminovat, ...
  • Fyziologický základ tolerance rostlin rodu Fragaria k abiotickým stresům. 

   Defence status: DEFENDED
   Hamet, Jaromír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Abiotické stresy - sucho, zasolení, extrémní teploty - způsobují morfologické a fyziologické změny omezující růst, vývoj a produktivitu rostlin. Zásadní dopad mají u hospodářských plodin, kde snižují výnosy často až o 50 ...
  • Genové manipulace trehalosového metabolismu a zvyšování odolnosti rostlin k abiotickým stresům 

   Defence status: DEFENDED
   Hamet, Jaromír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Genetické modifikace zemědělských plodin jsou v dnešní době již běžně využívány v boji proti škůdcům a plevelům. Čím dál tím častěji se také objevují snahy využít genetické modifikace i ke zvýšení odolnosti k abiotickým ...
  • Jak reaguje sacharidová bilance rostliny na zvýšení koncentrace CO2 v prostředí? 

   Defence status: DEFENDED
   Bardoňová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Za posledních 200 let v ovzduší výrazně vzrostla koncentrace oxidu uhličitého (CO2), jednoho z nejdůležitějších skleníkových plynů. Předpokládá se, že bude růst i nadále a koncem tohoto století by mohla dosáhnout i více ...
  • Je syntéza cukerných alkoholů obecným mechanismem stresové odpovědi rostlin? 

   Defence status: DEFENDED
   Peldřimovská, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Rostliny se s nepříznivými podmínkami prostředí vyrovnávají různými obrannými mechanismy. Jedním z nich je akumulace kompatibilních solutů, mezi něž patří i sacharidy včetně cukerných alkoholů. Kompatibilní soluty se ...
  • Je tvorba hlíz řízena podobnými mechanismy jako kvetení? 

   Defence status: DEFENDED
   Stupecká, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Přechod z vegetativní do generativní fáze se u rostlin nazývá kvetení. Správné načasování kvetení je zásadní podmínkou pro úspěšnou reprodukci rostlin. Kvetení je ovlivněno mnoha vnějšími a vnitřními faktory, mezi které ...
  • Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Termanini, Sebastian (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Sucho je jedním z abiotických stresů, s kterým rostliny bojují od svého přechodu na souš. Existuje však systematicky nesourodá skupina rostlin, která se dokáže vypořádat s extrémním nedostatkem vody a efektivně prosperovat. ...
  • Mechanizmy přirozené odolnosti quinoi vůči abiotickým stresům 

   Defence status: DEFENDED
   Cíza, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Quinoa je tradičně pěstovanou plodinou pocházející z oblastí přiléhajících k Andskému pohoří v Jižní Americe, kde je pěstována místním indiánským obyvatelstvem už přes 5000 let. Její mimořádná odolnost vůči abiotickým ...
  • Mechanizmy vnímání hladin sacharidů a sacharidová signalizace u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Ponert, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Patrně všechny orchideje jsou mykotrofní v časných fázích svého vývoje, ale později začíná většina druhů fotosyntetizovat a jen zhruba 200 druhů orchidejí zůstává plně mykotrofní po celý život. Mykotrofie ovlivňuje orchideje ...
  • Ovlivnění metabolismu sacharidů cytokininy a interakce sacharidové a cytokininové signalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Ponert, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Potenciál genového inženýrství pro šlechtění rostlin odolných k abiotickým stresům: tolerance k chladu u rýže 

   Defence status: DEFENDED
   Lotová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   S rostoucí populací a klimatickými změnami stoupá i snaha o vyšlechtění výkonnějších plodin. Genové inženýrství otevřelo nebývalé šlechtitelské možnosti ve vyvíjení rostlin s požadovanými vlastnostmi. Transgenní plodiny s ...
  • Reakce na abiotický stres u rostlin s velkou diverzitou fotosyntetických produktů 

   Defence status: DEFENDED
   Šuťáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Reakce na abiotický stres u tkáňových kultur jabloně (Malus domestica Borkh.) 

   Defence status: DEFENDED
   Krsek, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Abiotické stresové faktory ovlivňující vodní bilanci rostliny jsou významnou příčinou rozsáhlých ztrát na zemědělsky významných plodinách. Vzhledem k přisedlému způsobu života se u rostlin vyvinuly rozmanité mechanismy jak ...
  • Regulation of morphogenic processes in potato - the role of sugar metabolism 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Potato (Solanum tuberosum) tuberization is a complex, strictly regulated morphogenic process. Since potato is one of the most important crops in the world, understanding the regulation of this process is gaining in importance ...
  • Role sacharidového metabolismu v obraně proti oxidativnímu stresu vyvolanému působením arsenu. 

   Defence status: DEFENDED
   Kofroňová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Kontaminace těžkými kovy výrazně snižují výnosy plodin, čímž způsobují vážné problémy v zemědělství a mají zásadní dopad na lidské zdraví, pokud se tyto kontaminanty dostanou do potravního řetězce. Pochopení mechanizmů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV