Now showing items 1-20 of 79

  • Agresivita studentů na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Chorvatová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 12. 2021
   Cílem dizertační práce s názvem Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD bylo vyhodnotit připravenost učitelů na ZŠ pro práci s dětmi, které mají ADHD neboli hyperkinetickou ...
  • Cukrářské a kuchařské práce s žáky s mentálním postižením na odborném učilišti 

   Defence status: DEFENDED
   Špringerová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 1. 2018
  • Deprivační syndrom v ústavní výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Děti s poruchou autistického spektra na Kladensku 

   Defence status: DEFENDED
   Polidarová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce je věnována problematice vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) na Kladensku. Ve své teoretické části odhaluje historii zkoumání tohoto závažného postižení, popisuje projevy chování ...
  • Děti se specifickými poruchami učení a jejich integrace 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Práce se zabývá problematikou, která je podle mého názoru stále aktuální. Dětí se specifickými poruchami učení neustále přibývá a v závislosti na jejich problému také práce s nimi. Důležité pro dítě je, aby byla porucha ...
  • Diagnostika žáků s výukovými obtížemi na 1.st ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Ve své práci jsem se snažila podchytit, kolik dětí z prvních tříd na Základní škole Komenského v Pelhřimově, kde působím jako učitelka, může být ohroženo některou ze specifických poruch učení, zejména dyslexií. Diagnostikované ...
  • Dítě na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá přechodem dítěte z mateřské do základní školy. Důležitým znakem, který o nástupu do školy rozhoduje, je školní zralost a školní připravenost. Těmito tématy se zabývá teoretická část. Dále popisuje ...
  • Dítě na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Cílem mé diplomové práce je přiblížení tématu školní zralosti a odkladů školní docházky. V teoretické části se zabývám školou a školním věkem, charakteristikou dítěte na počátku školní docházky, vstupem dítěte do školy a ...
  • Edukační prostředí školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Buršová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá edukačním prostředím školní třídy a výzkum je zaměřen na její sociální a fyzikální prostředí. Teoretická část popisuje fyzikální a sociální prostředí školní třídy a stručně charakterizuje základní ...
  • Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The work describes the evaluation and self-evaluation of pupils at the primary schools. In the theoretical part there are mentioned facts which are connected to the evaluation and self-evaluation. The research part describes ...
  • Hodnocení na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   This diploma thesis covers a theme Evaluation in primary schools. The diploma paper consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the issue of school evaluation as a whole, gives an overview ...
  • Integrace žáků se speciálními potřebami na základní školu z pohledu učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školu z pohledu učitele. Pracuje se v ní s terminologií o integraci, právní úpravou integrace v České republice. V ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Fleischhackerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Molová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na téma klima školní třídy a s tím související výskyt šikany v různých typech základních škol. Její teoretická část se zabývá popisem a definováním hlavních témat, a to klimatem ve třídě a šikanou ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatohlávková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Práce obsahuje teoretické základy vztahující se třídnímu klimatu a pozici žáka ve třídě. Praktická část je založena na sociometrickém výzkumu vývoje pozic žáků jedné třídy nejprve ve čtvrtém, poté v devátém ročníku základní ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Sidóová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Teoretická část diplomové práce je zaměřena na oblast třídního klimatu, sociální vztahy ve třídě a sebehodnocení žáka v kontextu třídy. Praktická část obsahuje výzkum, který byl koncipován jako porovnání třídního klimatu ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Tymyková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Teoretická část se vztahuje k objasnění některých metod, strategií a pojmů pedagogicko-psychologické diagnostiky. Její součástí je zaměření se na osobnost žáka, jeho sociální role, které vznikají v rámci školy a třídy, ...
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Teoretická část diplomové práce se zabývá především klimatem třídy - třídy, která je nahlížena jako sociální skupina. Důraz je kladen na žáka jako člena formálních i neformálních skupin a na jeho sociální chování.
  • Klima školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat klima ve dvou šestých (později sedmých třídách) na stejné základní škole. Práce se zabývá důvodem zhoršení kázně, studijních výsledků a obtížné práce vyučujících v těchto třídách. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV