Now showing items 1-10 of 10

  • Downsova teorie racionální volby a její aplikovatelnost na vysvětlení volební účasti v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Koreň, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá aplikovatelností teorie racionální volby Anthonyho Downse na české prostředí, respektive využitelností jejího modelu na vysvětlení volební účasti a identifikaci racionality u českých voličů. ...
  • Multikulturalismus v Nizozemí od roku 2005 

   Defence status: DEFENDED
   Kluchová, Regina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diploma thesis is focused on multiculturalism in Netherlands and was inspired by political discussion on cohabitation of minorities and mayor societies in Europe. The issue of assimilation contra diversity acceptation is ...
  • Multikulturalismus v Nizozemí od roku 2005 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kluchová, Regina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce zaměřená na multikulturalismus v Nizozemí byla inspirována politickou diskusí o soužití menšin a většinových společností v Evropě. Téma asimilace kontra přijetí odlišnosti menšin není tématem novým, ale ...
  • Obsahová analýza negativní politické komunikace na Twitteru 

   Defence status: DEFENDED
   Kliková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   This bachelor thesis aims to examine political communication with a closer focus on the concept of negativity. Content analysis is subjected to posts on the social media Twitter shared by the leaders of selected Czech ...
  • Politika v životech seniorů v domově důchodců 

   Defence status: DEFENDED
   Proksch, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce pojednává o voličské skupině seniorů v institucionální péči. Tato skupina seniorů se může cítit vyloučena ze společenského dění a čelí také, díky vyššímu věku a zhoršenému zdravotnímu stavu, řadě problémů, ...
  • Účinky médiální spotřeby na postoje k migraci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   (in English): The diploma thesis deals with the analysis of media effects on attitudes towards migration in the Czech Republic. For this, it uses data from the MEDIAN agency from 2021, which combines a questionnaire panel ...
  • Volební volatilita ve volbách do Evropského parlamentu v zemích V4 v letech 2004-2019 

   Defence status: DEFENDED
   Mertlík, Arnošt (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This diploma thesis focuses on changes in voting behaviour among voters in the Visegrad Group states (V4), specifically electoral volatility between the European Parliament elections and the national elections in the ...
  • Volební volatilita ve volbách do Evropského parlamentu v zemích V4 v letech 2004-2019 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mertlík, Arnošt (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 21. 10. 2020
   Tato diplomová práce se zaměřuje na změny volebního chování u voličů ve státech Visegrádské skupiny (V4), konkrétně pak na volební volatilitu mezi volbami do Evropského parlamentu a národními volbami v daných státech. ...
  • Voliči a nevoliči v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřinová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá volebním chováním občanů České republiky. Na rozdíl od tradičních studií opouští dichotomický pohled na volební chování a pracuje s třetí kategorií, kterou jsou lidé volící nepravidelně. Nepravidelní ...
  • Vztah mezi vzděláním rodičů a záměrem volit u českých středoškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   (in English): This bachelor's thesis deals with the analysis of the relation between parental education and the intention to vote of Czech secondary school students - whether the relation exists, what affects this relation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV