• Diakonie jako služba lásky v biblickém pojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Liba, Milan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Domov sv. Karla Boromejského a jeho sociální a poimenická činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Mácová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Duch Svatý jako Paraklétos. Prakticko-teologický výklad 

   Defence status: DEFENDED
   Liba, Milan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   DUCH SVATÝ JAKO PARAKLÉTOS. PRAKTICKO-TEOLOGICKÝ VÝKLAD Diplomová práce Abstrakt Milan LIBA Předložená magisterská práce s názvem "Duch svatý jako Paraklétos. Prakticko- teologický výklad"je koncipována jako prakticko-teologické ...
  • Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám 

   Defence status: DEFENDED
   Stanko, Ivan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u ...
  • Hlavní důrazy zvěstování u vybraných apoštolských a církevních otců 

   Defence status: DEFENDED
   Helebrantová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   ZÁVĚR Ve své práci jsem se pokusila o výběr zajímavých osobností z řad Apoštolských a Církevních otců. Na jejich příkladech jsem ukázala jejich život a tvorbu. Cílem bylo ukázat důrazy ve zvěstování. Postupnou četbou a ...
  • Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě: Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera 

   Defence status: DEFENDED
   Bravená, Noemi (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   The doctoral theses titled by: Jesus Christ, Brother and Neighbour Act in My Place. Deputyship in Dietrich Bonhoeffers Theology presents a contribution to the systematic-theological discussion concerning the relationship ...
  • Komunikace duchovního s věřícími v krizových situacích 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Lucie Isabela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Komunikace duchovního s věřícími v krizových situacích Communication between Clergy and Communicants in crisis Lucie Isabela Vacková Práce s názvem Komunikace duchovního s věřícími v krizových situacích se zaměřuje především ...
  • Pastorační a misijní služba pro příslušníky Policie České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zejda, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá pohledem na duchovní službu v profesním prostředí Policie České republiky, na její biblické a teoretické odborné základy, na historický rámec vstupů církví do policejní problematiky, na ...
  • Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi 

   Defence status: DEFENDED
   Husarovičová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Zuzana Husarovičová Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi Pastoral care of adolescents in spiritual crisis This doctoral thesis with the name "Pastoral care of adolescents in spiritual crisis" is ...
  • Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 2. 2007
   PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Pastoral Counseling in the field ofSects, Cults and Sectarianism is one ofless important ...
  • Penologická poimenika 

   Defence status: DEFENDED
   Mitáš, Václav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Benjamin Uhrin Všeobecné kňazstvo v knihe Zjavenia Priesthood of All Believers in the Book of Revelation The thesis supplies an exegetical foundation for widely acknowledged but in biblical-theology overlooked and marginilized ...
  • Poimenická a spirituální služba církví mládeži v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mácová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na službu mládeži ve vybraných křesťanských církvích. V oblasti služby církví se práce soustředí na pastýřskou péči a prožívání spirituality v konkrétních společenství mládeže vybraných farností ...
  • Poimenická služba vážně nemocným a umírajícím. Přínos logoterapie poimenice 

   Defence status: DEFENDED
   Martelliová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ve své práci jsem zpracovala téma poimeniky v péči o vážně nemocné a umírající v biblickém a odborném kontextu péče o ně, s ohledem na tradici CČSH, do níž je zasazeno pojetí duchovní péče a téma svátostí. Popsala jsem ...
  • Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Flam, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie The poimenical aspects of communication at the interface with individual echatology Jiří Flam The present thesis responds to a question, whether there is a ...
  • "Pojetí a funkce poimeniky u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním v péči existenciálně-analytické psychoterapie a logoterapie podle Alfreda Langleho " 

   Defence status: DEFENDED
   Cihelková, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Duchovní péče (poimenika) je praktická teologická disciplína, jejíž cílem je napomáhat člověku k tomu, aby ve všech životních situacích žil dobře na zemi jak nejlépe může. To je možné jen při plnohodnotné dimenzi duchovní, ...
  • Problematika týraných dětí. Biblicko-psychologická reflexe. 

   Defence status: DEFENDED
   Zárubová, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, zejména v rodinách. Obsahuje základní charakteristiku, prevenci, možnou pomoc a řešení. Vše je zasazeno do biblického kontextu s ...
  • Problematika vytržení církve. Biblické pochopení 

   Defence status: DEFENDED
   Jurčo, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Hlavnou problematikou mojej diplomovej práce je otázka čo sa bude diať s cirkvou pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. A aký biblický obsah treba vidieť pri pojme vytrhnutie cirkvi. Prácu je rozdelená na tri hlavné časti. ...
  • Problém neodpustitelného hříchu v nové smlouvě pneumatologicko-hamartologický pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Hanes, Timotej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   HANES, Timotej: Problém neodpustitelného hříchu v nové smlouvě, pneumatolgicko - hamartologický pohled. [Záverečná práca] / Timotej Hanes. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedoucí práce: Prof. ...
  • Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. 

   Defence status: DEFENDED
   Živný, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Petr Živný Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. Theoretical, Pratical and Research Aspects of Homiletic Communication. Catholic and Protestant Approach. Cílem ...
  • Všeobecné kňazstvo v Zjavení Jána 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrin, Benjamin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Benjamin Uhrin Všeobecné kňazstvo v knihe Zjavenia Priesthood of All Believers in the Book of Revelation The thesis supplies an exegetical foundation for widely acknowledged but in biblical-theology overlooked and marginilized ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV