• Applications of flow cytometry in the study of microbial subpopulations. 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebíček, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   This work reviews common flow cytometric methods and applications for the study of bacterial organisms. Flow cytometry is fluorescent method capable of both quantitative and qualitative analysis at the single cell level. ...
  • Bakteriální REP elementy: původ, variabilita a využití. 

   Defence status: DEFENDED
   Nunvář, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 12. 2013
   6 ABSTRAKT (česky) Tato práce shrnuje tři publikace, jejichž jednotícím tématem jsou bakteriální REP (angl. repetitive extragenic palindrome) elementy. REP elementy jsou jednou z nejznámějších a nejlépe charakterizovaných ...
  • Bakteriofágy - současné poznatky a možnosti jejich terapeutického využití 

   Defence status: DEFENDED
   Glendová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Bakteriofágy, jako viry bakterií, jsou nejrozšířenější organismy, které osidlují všechny biotopy, v nichž se nachází i bakterie. Jednou z alternativ boje proti infekcím, způsobených rezistentními kmeny bakterií, se v ...
  • Enterococcus spp. jako rezervoár genů rezistence. 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Bacteria of the genus Enterococcus are categorised among common nosocomial pathogens. They are a significant reservoir of resistance genes to a majority of antibiotics and exhibit an intrinsic resistance to low levels of ...
  • Fenomén vzniku perzistence u bakterií - vliv toxin-antitoxin systémů. 

   Defence status: DEFENDED
   Váchal, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Většina současně studovaných bakteriálních druhů je schopna tvořit malou heterogenní frakci perzistentních buněk, tolerantních k řadě antibiotik, a přesto geneticky identických s citlivou mateřskou populací. Bakteriální ...
  • Genetická charakterizace tetracyklinové resistence u vybraných půdních isolátů bakterií. 

   Defence status: DEFENDED
   Hucková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   GENETICKÁ CHARAKTERIZACE TETRACYKLINOVÉ REZISTENCE U VYBRANÝCH PŮDNÍCH IZOLÁTŮ BAKTERIÍ Abstrakt Rezistence k antibiotikům se stále více rozšiřuje mezi bakteriálními mikroorganizmy. Abychom byli schopní na tuto situaci ...
  • Indukce kompetence jako obecná stresová odpověď u gram-pozitivních bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Streitová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Metabolic control of cell cycle has been studied for a long time in bacteria, but it is not still fully elucitated. The mechanisms described for several decades have been described in more detail and find new connections ...
  • Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valtová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Metabolická kontrola buněčného cyklu je u bakterií již dlouho studována, ale zdaleka není zcela objasněna. Mechanismy popsané již několik desetiletí se díky moderním metodám podařilo objasnit na molekulární úrovni. Regulace ...
  • Metody charakterizace perzistentního stavu po působení vybraných antibiotik u Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Staphylococcus aureus is a opportunistic pathogen that can cause severe and chronic infections. The reason of the infections relapse is often the persistence. It is about adapting to stressful conditions by inducing a ...
  • Molekulární mechanizmy perzistence bakterií k antibiotikům 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   The ability to persist is inherent in the vast majority of bacterial species. Persisters represent a small heterogenous fraction of the bacterial population that can tolerate antibiotics. Unlike resistant cells, which are ...
  • Motilita u Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Obecná stresová odpověď u Staphylococcus aureus a její uplatnění při hyperosmotickém stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Hyperosmotický stres indukuje u halotolerantní bakterie Staphylococcus aureus stresovou odpověď, která jí pomáhá přežít i takové osmotické podmínky, které jsou pro většinu bakterií inhibující. Stresové odpovědi S. aureus ...
  • Oxidativní stres u bakterií - s důrazem na modelový organismus Escherichia coli 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Most bacterial species encounter aerobic conditions during their life, which can be toxic. This leads to a state of oxidative stress. Toxicity of aerobic environment results from the chemical properties of molecular oxygen ...
  • Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané ...
  • Působení antibiotik na střevní mikrobiom a vliv probiotik na jeho obnovu 

   Defence status: DEFENDED
   Hloucalová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Antibiotics are used for treatment of bacterial infections. They negatively affect not only the pathogens, but also other microorganisms in the gut, including the beneficial bacteria. Antibiotic treatment changes the ...
  • Regulace buněčného cyklu u Bacillus subtilis. 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   2 Abstrakt Vztahy mezi jednotlivými ději probíhajícími v bakteriální buňce během buněčného cyklu byly v posledních letech předmětem mnoha studií. Díky vyspělejším metodám se ukázalo, že život bakteriální buňky má daleko ...
  • Regulace obecné stresové odpovědi u Bacillus subtilis. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrovová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Regulace virulenčních faktorů u Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Šaňková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Staphylococcus aureus is a gram-positive pathogenic bacterium that regulates virulence factors production in response to changing environmental conditions. S. aureus cells evolved a complex regulatory network, including a ...
  • Remediace těžkých kovů z kontaminovaných půd pomocí bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV