• Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Rozborilová, Soňa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
  • Evaluace prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia 

   Defence status: DEFENDED
   Kačírková, Romana Eleanor (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Multidisciplinární bakalářský studijní obor adiktologie se začal v prezenční formě výuky poprvé vyučovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006. Za dobu jeho téměř desetileté existence ...
  • Faktory predikující setrvání pacientů ve střednědobé léčbě závislosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Background: In patients starting mid-term addiction treatment, similar psychosocial and demographic factors can be identified, which subsequently influence patients' motivation to continue treatment. The main factors include ...
  • Klient a jeho cesta terapeutickým kontinuem služeb - rozšířená kazuistika 

   Defence status: DEFENDED
   Mádlová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Background: The Kazuistic study focuses, besides the individual's client's fate, also on the successions that accompanied the client on his path through the therapeutic continuum. Client's subjective evaluation of their ...
  • Práce s rodinou klienta 

   Defence status: DEFENDED
   Vedralová, Gabriela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato Bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie. Popisuje práci terapeutů s rodinou klienta během terapie. Hlavní cíl práce je získat dostatečný vhled do problematiky rodinné terapie a porozumět práci terapeutů. ...
  • "Vliv provozních změn na délku léčby závislostí v psychiatrické léčebně Šternberk." 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřík, Ivo (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
  • "Zkušenosti klientů závislých na alkoholu po ústavní léčbě" 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Magdalena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Východiska: Klienti jsou v ústavní léčbě "vytrženi" ze svého přirozeného prostředí a v bezpečném prostředí léčebny se abstinuje snadněji. Během ústavní léčby by měl klient získat náhled na svoji závislost, posílit ...
  • Relaps, modely relapsu, prevence relapsu (kazuistická práce) 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   OF BACHELOR THESIS Relapse, models of relapse, prevence of relapse (case report) Keywords: relapse - prevence of relapse - models of relapse - risk factors - client The aim of this paper is mapping of relapses in a broader ...
  • Uplatnění case managementu v adiktologických službách v ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kostrábová, Mária (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis discusses the use of case management in addictology services and its applicability in Czech Republic. The main goal of the thesis is to study the application of case management in selected services. ...
  • Uplatnění case managementu v adiktologických službách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: 1. lékařská fakulta Klinika adiktologie Školní rok:………..2015/2016 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno:…………………………..Jan Krejčí…………………………………………………………………………………… Obor: Adiktologie ...
  • Vliv vyrůstání v zařízení ústavní péče na rozvoj závislosti u vybraných respondentů: případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kunášková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Východiska: Diplomová práce pracuje s teorií citové vazby Johna Bowlbyho a teorií Osmi věků člověka Erika Eriksona. Pracuji s předpokladem, že odloučení od mateřské postavy či její ztráta, v tomto případě přechodem do ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV