Now showing items 1-20 of 68

  • Aplikace pravidel soutěžního práva a veřejné podpory ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Janák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Application of competition law and state aid in the field of sport Abstract The doctoral thesis presents the research on the subject of the penetration of competition law into the area of sports. The thesis researches ...
  • Banka jako obchodní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kouřilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 5. 2009
   12. ZÁVĚR Cílem této práce byla snaha o alespoň základní zmapování podmínek upravujících založení a vznik, organizaci, podnikání a zrušení a zánik bank. Při tomto byly brány v úvahu nejen předpisy vnitrostátního práva, ale ...
  • Banka jako obchodní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderka, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem předkládané práce je popsat, analyzovat a hlavně porovnat problematiku právního postavení bank, jako specifických akciových společností, vyplývající ze zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů a ...
  • Banka jako obchodní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Závěr Před tvůrci právních předpisů České republiky, zemí Evropské unie, ale i celého světa stojí v současné době, tedy v době bezprostředně následující po finanční a hospodářské krizi, výzva v podobě zabezpečení, aby ...
  • Banka jako obchodní společnost. 

   Defence status: DEFENDED
   Teniak, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 4. 2008
  • Bankové zmluvy 

   Defence status: DEFENDED
   Michálik, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 2. 2010
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Durčáková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   ZÁVĚR Tato diplomová práce si kladla za cíl objasnit problematiku bankovních smluv. Na předchozích stránkách jsem se pokusila zachytit vše podstatné, přičemž vodítkem mi byla potřeba identifikace a rozboru základních pojmů ...
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Silvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   RESUMÉ Cílem této diplomové práce "Bankovní smlouvy" bylo podat charakteristiku bankovních smluv spolu s přesahem do dalších témat, které s nimi souvisí. Autorka si téma závazkových vztahů vybrala záměrně vzhledem k blížící ...
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Barák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 1. 2009
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Barák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 11. 2010
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   RESUMÉ Diplomová práce se věnuje problematice bankovních smluv. Bankovní smlouvy lze označit jako smlouvy typicky uzavírané bankou při její podnikatelské činnosti. Cílem této práce je analýza účinné právní úpravy bankovních ...
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Füleová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr Základním cílem mé diplomové práce bylo poskytnout podrobný přehled a pokus o zhodnocení stávající úpravy problematiky bankovních smluv, a to z toho důvodu, že se jedná o opomíjenou, ale přesto velice významnou ...
  • Bankovní smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Pola, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Resumé Autor této diplomové práce předkládá čtenáři pojednání o právní teorií vymezeném okruhu smluv, které jsou označovány jako bankovní smlouvy či jinak bankovní obchody. Pro dostatečně přesné vyjádření pojmu a obsahu ...
  • Bankovní záruka v obchodních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Adamková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 4. 2008
  • Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb. v rozhodovací praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Lukovič, Radoslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 11. 2014
   This rigorous thesis deals with the fulfillment of qualification prerequisites from the perspective of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contract, as amended (the "Act"). The aim was to analyze the various kinds of ...
  • Nakládání s majetkem státu 

   Defence status: DEFENDED
   Štancl, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Název disertační práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce Title: Legal aspects of state property management Abstract: When acting in the field of private law, State has ...
  • Nájem prostoru sloužícího podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Obernauer, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   RESUMÉ Diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Autor v osmi kapitolách pojednává o základních institutech ...
  • Náležitosti směnky vlastní 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Elements of Promissory Note Abstract The rigorous thesis is dealing with the matter of elements of a promissory note, the thesis goes through particular elements in detail and explains how to include them on the promissory ...
  • Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Business contracts concluded with consumers Abstract The thesis focuses on the issue of two instruments of control over the content of the contract, which protect consumers from abuse of autonomy of will by the entrepreneur ...
  • Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Název diplomové práce: Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Cílem předkládané práce je analyzovat úpravu spotřebitelského práva, zejména smluv uzavíraných se spotřebitelem, v rámci právního řádu České republiky, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV