• Anatomická analýza mezofylu stinného a slunného listu buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Práce se zabývá vyhodnocením vlivu koncentrace CO2 a ozářenosti na vybrané anatomické parametry listu buku lesního, Fagus sylvatica L. Proces fotosyntézy je zásadně ovlivňován řadou vnějších faktorů, mezi nimi atmosférickou ...
  • Faktory ovlivňující příjem a distribuci uranu v rostlinách 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Uran je radionuklid, který se v malém množství přirozeně vyskytuje v zemské kůře. V těchto koncentracích není příliš nebezpečný, ale jeho koncentrace se kvůli antropogenní činnosti zvyšuje a dá se očekávat, že i v budoucnosti ...
  • Fenomén příjmu vody listovím - mechanismy a konsekvence, se zaměřením na temperátní druhy rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Oramová, Viktorie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   The ability of plants to absorb water through leaves has been a matter of the sientific discussion for a long time. Among the epiphytic species (tilandsies for example), reduced root system and foliar water uptake (FWU) ...
  • Fyziologické odpovědi vybraných dřevin na městské prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Petrouová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Dřeviny jsou důležitým funkčním prvkem v rámci městského ekosystému. Městské prostředí působí na stromy celou řadou abiotických stresových faktorů a jejich vzájemná interakce se odvíjí na celkovém fyziologickém stavu stromů. ...
  • Jak a proč vypovídá hustota průduchů o atmosférické koncentraci CO2? 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Koncentrace CO2 v atmosféře Země vždy kolísala. V minulosti, však nikdy nedošlo k jejímu nárůstu tak rychle, jak jsme toho svědky za posledních 200 let, na čemž má nepochybně svůj díl také člověk. Změny frekvence průduchů ...
  • Jak anatomická stavba listu podmiňuje jeho optické vlastnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Peychlová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Vnitřní struktura listu podmiňuje průchod záření listem a tím ovlivňuje jeho využití ve foto- syntéze. Záření dopadající na list může být odraženo, absorbováno nebo propuštěno. Odra- zivé vlastnosti listu jsou závislé na ...
  • Jak ovlivňují faktory klimatické změny fenologii a fyziologii vybraných druhů dřevin středoevropského lužního lesa? 

   Defence status: DEFENDED
   Vokálová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Lužní lesy jsou na biodiverzitu bohaté ekosystémy vyskytující se na mnoha místech střední Evropy v blízkosti vodních toků, které jsou v průběhu roku dočasně zaplavovány. V současnosti lužní lesy čelí změnám prostředí ...
  • Noční transpirace a její význam pro C3 a C4 rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Noční otevírání průduchů je jev charakteristický pro CAM rostliny z důvodu primární fixace CO2. Řada prací však popisuje nenulovou noční vodivost průduchů i u řady rostlin s C3 a C4 metabolismem, u kterých se předpokládalo ...
  • Sekvestrace uhlíku lesními ekosystémy v měnícím se klimatu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Studium globálního cyklu uhlíku je v popředí zájmu vědců, protože pochopení jednotlivých sinků uhlíku a vazeb mezi nimi může nastínit řešení problémů spojených se zvyšující se koncentrací CO2 v ovzduší v budoucnosti. Práce ...
  • Study of quantitative parameters of Norway spruce needle structure under the effect of elevated CO₂ concentration and different irradiance 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 09. 2022
   Kubínová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Zuzana Kubínová: Study of Quantitative Parameters of Norway Spruce Needle Structure under the Effect of Elevated CO2 Concentration and Different Irradiance, Doctoral Thesis, Prague 2019 Abstrakt Koncentrace CO2 v atmosféře ...
  • Thorium jako environmentální stresový faktor pro růst rostlin v kontaminovaném prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Thorium je prvek patřící mezi těžké kovy, který je charakteristický svojí radioaktivitou podobně jako uran nebo radon. Thorium zatím není prvek, který by byl v průmyslu běžně využíván, ale vzhledem k jeho radioaktivním ...
  • Ultrastruktura chloroplastů smrku ztepilého - heterogenita v rámci jehlice. 

   Defence status: DEFENDED
   Glanc, Natália (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   4 Abstrakt Temperátní lesy, které jsou dlouhodobým úložištěm uhlíku, reagují na zvyšující se koncentraci oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší. Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karst.) je nejrozšířenějším jehličnatým stromem v ...
  • Vliv abiotických stresových faktorů na stav smrkových porostů v Evropě - využití dálkového průzkumu Země. 

   Defence status: DEFENDED
   Mamula, Petr Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
  • Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin. 

   Defence status: DEFENDED
   Horešovská, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Sucho je jedním z hlavních faktorů probíhající klimatické změny, se kterým se dřeviny musí vyrovnávat. Schopnost dřevin přizpůsobit se tomuto stresoru je určující pro jejich přežití v měnících se podmínkách prostředí. ...
  • Vliv výsypkových substrátů s obsahem těžkých kovů na fyziologický stav listu s důrazem na obsah fenolických látek. 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   5 ABSTRACT Heavy metals abundance in the environment increases via natural and anthropogenic processes, mainly mining and industrial activities. Spoil mine substrates of the Sokolovsko Region characteristic by high heavy ...
  • Vliv zvýšené koncentrace CO2 na anatomii listu jehličnanů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Vodivost mezofylu pro CO2 a její závislost na anatomii listu a podmínkách prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   The CO2 diffusion pathway from the atmosphere surrounding the leaf to the chloroplast stroma is composed of several parts, where each part poses certain resistance to the CO2 flux. The CO2 diffusion from the sub-stomatal ...
  • Vzťahy medzi rastlinami pri redistribúcii vody na stanovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Lörinc, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Hydraulická redistribúcia je globálne rozšírený proces pasívneho transportu vody koreňovým systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu. Tento proces signifikantne ovplyvňuje ďalšie rastlinné procesy pod aj nad zemským ...
  • Změny sacharidového metabolismu vyvolané zvýšenou koncentrací CO2 v prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Bardoňová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu zvýšené koncentrace oxidu uhličitého [CO2] a ozářenosti na obsah nestrukturních sacharidů v listech buku lesního (Fagus sylvatica L.) a jehlicích smrku ztepilého (Picea abies ...
  • Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu. 

   Defence status: DEFENDED
   Češpírová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Troposférický ozon je významným polutantem vznikajícím fotochemickými reakcemi oxidů dusíku za spolupůsobení ultrafialového záření. Jeho koncentrace v ovzduší se díky probíhající klimatické změně a činnosti člověka, především ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV