• Aplikace multivariatní statisitky pro analýzu 2D termo-mechanických numerických modelů diapirizmu 

   Krýza, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Application of multivariate statistical methods for analysis of thermomechanical numerical models of diapirism Most of the thermo-mechanical processes, that are associated with the geodynamic evolution of the lithosphere, ...
  • Kvantifikace staveb a magmatických textur ryolitových extruzivních dómů 

   Hrudková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bubliny v ryolitech se vytváří již během výstupu ryolitového magmatu k povrchu. Vlivem snižování obsahu rozpuštěné vody v tavenině. Stabilita stěn bublin je udržována jejich vlastním vnitřním tlakem, který jsou schopny si ...
  • Kvantitativní korelace texturních dat získaných metodou CIP a EBSD 

   Slunská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Od roku 2011 je na Ústavu petrologie a strukturní geologie Univerzity Karlovy zprovozněn polarizační mikroskop s počítačovým výstupem (Computer Integrated Polarization microscopy, CIP) pro rychlé, levné měření orientace ...
  • Mechanizmy frakturace a vzniku žil na ložisku Mokrsko 

   Švagera, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Lokalita Mokrsko-západ se nachází ve štolovém komplexu Josef a z větší části zasahuje do výběžku tělesa sázavského tonalitu náležícímu do oblasti středočeského plutonického komplexu jižně od Prahy. Rovněž se oblast nachází ...
  • Mechanizmy frakturace granitoidních masivů a jejich implikace pro vznik zlatonosných žil na ložisku Mokrsko 

   Švagera, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Koncept napětí v geologii je hojně využíván k popisu a analýze tektonických událostí. Tyto je možné dokumentovat jak v terénu, tak pomocí laboratorních zkoušek a následnou interpretací získaných výsledků. Projevy křehké ...
  • Numerické simulace geodynamických procesů 

   Krýza, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem této práce je poskytnout základní přehled v problematice numerického modelování geodynamických procesů. Proto je práce rozdělena do dvou hlavních částí, které téměř nezávisle popisují jeho stěžejní oblasti a je ...
  • Paleomagnetická studie paleozoických hornin JZ Mongolska 

   Joštová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá paleomagnetickou analýzou hornin odebraných na jihozápadě Mongolska a je prvním krokem k detailnějšímu pochopení této problematiky. V rešeršní části jsou uvedeny a vysvětleny základy ...
  • Polyfázový strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenních zónách 

   Peřestý, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Polyfázový strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenních zónách Proterozoické horniny tepelsko-barrandienské oblasti (TBU) jsou heterogenně ovlivněny dvěma hlavními tektonometamorfními cykly. V ...
  • Structural and Petrophysical Characterisation of Granite Intended for Radioactive Waste Stocking 

   Staněk, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Structural and petrophysical analysis have been conducted within the Melechov massif with focus on structures controlling the porosity, permeability and thermal conductivity of the rock. The structure of the massif has ...
  • Strukturně-petrologická charakteristika migmatitů v plášti Melechovského masivu 

   Zelinková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato práce se zabývá strukturně-petrologickou charakteristikou migmatitů v plášti Melechovského masivu v okolí Humpolce. Cílem práce bylo posouzení existence vícenásobné migmatitizace, která by mohla být způsobena pozdější ...
  • Strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenech 

   Peřestý, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá strukturním a reologickým vývojem kůry v průběhu orogeneze s důrazem kladeným na procesy probíhající na rozhraní suprastruktury a infrastruktury. V prvních fázích vývoje orogenu se v nejsvrchnější ...
  • Tektonický vývoj v supra- a infrastruktuře orogenních pásem 

   Slunská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV