Now showing items 1-20 of 20

  • Analogue and numerical simulations of the geodynamical systems - insights from the models of the Earth collision tectonics and Martian mudflows 

   Defence status: DEFENDED
   Krýza, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Analogové a numerické modelování v geovědách představuje vynikající nástroj ke studiu složitých časoprostorových vztahů při transferu hmoty a energie. Současný rozvoj a pokrok na poli deskové tektoniky a planetologie ...
  • Aplikace multivariatní statisitky pro analýzu 2D termo-mechanických numerických modelů diapirizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Krýza, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Application of multivariate statistical methods for analysis of thermomechanical numerical models of diapirism Most of the thermo-mechanical processes, that are associated with the geodynamic evolution of the lithosphere, ...
  • Assembly of the Saxothuringian orogenic wedge: the Variscan P-T-t record of the metasediments of Erzgebirge, Bohemian Massif 

   Defence status: DEFENDED
   Jouvent, Marine (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 10. 2022
   The formation of collisional orogenic wedges involves complex polyphase deformation and metamorphism. This study reveals the tectonic evolution, internal architecture and the timing of the Variscan orogenic wedge evolution ...
  • Deformation and petrological record of polyphase quartzo-feldspathic rocks in Erzgebirge, Bohemian Massif 

   Defence status: DEFENDED
   Kryl, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 3. 2023
   Centrální část Krušných hor, která je tvořena metagranitoidy a metasedimenty Proterozoika a staršího Paleozoika, se v rámci Českého masivu nachází v jednotce Saxothuringika. Tato oblast je formována tektonickým sledem ...
  • Kvantifikace staveb a magmatických textur ryolitových extruzivních dómů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bubliny v ryolitech se vytváří již během výstupu ryolitového magmatu k povrchu. Vlivem snižování obsahu rozpuštěné vody v tavenině. Stabilita stěn bublin je udržována jejich vlastním vnitřním tlakem, který jsou schopny si ...
  • Kvantitativní korelace texturních dat získaných metodou CIP a EBSD 

   Defence status: DEFENDED
   Slunská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Od roku 2011 je na Ústavu petrologie a strukturní geologie Univerzity Karlovy zprovozněn polarizační mikroskop s počítačovým výstupem (Computer Integrated Polarization microscopy, CIP) pro rychlé, levné měření orientace ...
  • Mechanizmy frakturace a vzniku žil na ložisku Mokrsko 

   Defence status: DEFENDED
   Švagera, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Lokalita Mokrsko-západ se nachází ve štolovém komplexu Josef a z větší části zasahuje do výběžku tělesa sázavského tonalitu náležícímu do oblasti středočeského plutonického komplexu jižně od Prahy. Rovněž se oblast nachází ...
  • Mechanizmy frakturace granitoidních masivů a jejich implikace pro vznik zlatonosných žil na ložisku Mokrsko 

   Defence status: DEFENDED
   Švagera, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Koncept napětí v geologii je hojně využíván k popisu a analýze tektonických událostí. Tyto je možné dokumentovat jak v terénu, tak pomocí laboratorních zkoušek a následnou interpretací získaných výsledků. Projevy křehké ...
  • Numerical simulation of symplectites 

   Defence status: DEFENDED
   Landa, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Numerické simulace geodynamických procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Krýza, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem této práce je poskytnout základní přehled v problematice numerického modelování geodynamických procesů. Proto je práce rozdělena do dvou hlavních částí, které téměř nezávisle popisují jeho stěžejní oblasti a je ...
  • Paleomagnetická studie paleozoických hornin JZ Mongolska 

   Defence status: DEFENDED
   Joštová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá paleomagnetickou analýzou hornin odebraných na jihozápadě Mongolska a je prvním krokem k detailnějšímu pochopení této problematiky. V rešeršní části jsou uvedeny a vysvětleny základy ...
  • Polyfázový strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenních zónách 

   Defence status: DEFENDED
   Peřestý, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Polyfázový strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenních zónách Proterozoické horniny tepelsko-barrandienské oblasti (TBU) jsou heterogenně ovlivněny dvěma hlavními tektonometamorfními cykly. V ...
  • Prevariský tektonický a metamorfní vývoj zábřežského krystalinika a jeho geotektonická pozice 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzlová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 9. 2022
   This thesis is focused on the study of the evolution of the Zábřeh crystalline unit on the eastern margin of the Bohemian Massif. The main focus is U-Pb dating of detrital zircons obtained from metasediments of the zábřeh ...
  • The role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domain 

   Defence status: DEFENDED
   Peřestý, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Svrchní část orogenní kůry neboli suprastruktura má značně odlišný strukturní a metamorfní záznam než spodní část kůry, neboli infrastruktura. Toto základní pozorování bývá vysvětlováno přerušením společného vývoje v ...
  • Structural and Petrophysical Characterisation of Granite Intended for Radioactive Waste Stocking 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Byla provedena studie stavby a fyzikálních vlastností žulového masívu se zaměřením na stavby ovládající přenosové vlastnosti horniny. Stavba masívu byla upřesněna na základě rozsáhlého souboru údajů zahrnujících AMS a ...
  • Strukturně-petrologická charakteristika migmatitů v plášti Melechovského masivu 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato práce se zabývá strukturně-petrologickou charakteristikou migmatitů v plášti Melechovského masivu v okolí Humpolce. Cílem práce bylo posouzení existence vícenásobné migmatitizace, která by mohla být způsobena pozdější ...
  • Strukturní vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenech 

   Defence status: DEFENDED
   Peřestý, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá strukturním a reologickým vývojem kůry v průběhu orogeneze s důrazem kladeným na procesy probíhající na rozhraní suprastruktury a infrastruktury. V prvních fázích vývoje orogenu se v nejsvrchnější ...
  • Tektonický vývoj v supra- a infrastruktuře orogenních pásem 

   Defence status: DEFENDED
   Slunská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • Utilising satellite imagery for geological mapping and structural analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Sokolová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 6. 2023
   The use of remote sensing data is becoming very important in Earth sciences. Satellite images are invaluable for studying hardly reachable places on Earth and they can significantly help increase the efficiency of work in ...
  • Vysoce metamorfované horniny zábřežského krystalinika 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzlová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se věnuje zábřežskému krystaliniku a pásu výše metamorfovaných hornin, který se rozkládá v jeho jižní části. V rešeršní části si práce klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o tomto krystaliniku, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV