Now showing items 1-18 of 18

  • Adaptace dětí z menšinových skupin na podmínky základní školy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá žáky-cizinci, kteří docházejí do české školy, konkrétně žáky 5. třídy. Jejím cílem bylo zaměřit se na různé aspekty, které se podílí na procesu adaptace žáka-cizince na prostředí české třídy. Šlo zde ...
  • Cizinec v české škole. Případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Rabiňáková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Coping s náhlým omezením hybnosti a jeho důsledky - strategie vyrovnání mladých lidí s poraněním míchy a s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Ottová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   NÁZEV: Coping s náhlým omezením hybnosti a jeho důsledky - strategie vyrovnání mladých lidí s poraněním míchy a s roztroušenou sklerózou ABSTRAKT: Tato práce se zaměřuje na proces přizpůsobení se omezení hybnosti, způsobeném ...
  • Funkce oblékání a identita u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Ciencialová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato práce se zaměřuje na módu a funkci oblečení ve školní třídě, zejména u adolescentů. Do výzkumu byli pro srovnání zahrnuti žáci osmé třídy základní školy a studenti druhého ročníku gymnázia. Hlavními otázkami jsou: Co ...
  • Identita a sociální identifikace dospívajících v kontextu subkultur 

   Defence status: DEFENDED
   Sovová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Práce se zabývá problematikou subkultur z pohledu současných dospívajících. Měla by objasnit, jakým způsobem se adolescenti vztahují k subkulturám a jaké jsou okolnosti identifikace se subkulturami. Celou prací se také ...
  • Móda a sebepojetí u dětí staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Medalová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vztahem módy a vlastního Já se zaměřením na děti staršího školního věku. Text je strukturován do dvou částí - teoretické a empirické. První oddíl teoretické části je věnován definování pojmů ...
  • Numinózní rovina myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Bakalářská práce nazvaná "Numinózní rovina myšlení" vychází především z kvalitativního výzkumu uskutečněného na toto téma. Zabývá se tedy pojetím nadpřirozena u studentů/studentek, kteří se výzkumu zúčastnili. Práce se ...
  • Oděv jako komunikační prostředek v dětském kolektivu 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Bakalářská práce Oděv jako komunikační prostředek v dětském kolektivu se zabývá neverbální formou komunikace prostřednictvím oděvu v sociálním kontextu studentů tercie soukromého gymnázia v Praze. Teoretická část vychází ...
  • Pohled na mateřství očima žen tří generací 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Tato práce si klade za cíl zmapovat generační proměny mateřství. V části teoretické seznamuje s možnými pohledy na mateřství a zamýšlí se nad možností pojímání mateřství jakožto sociálního konstruktu. Přibližuje mateřství ...
  • Příběh vzdělané Romky 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Bakalářská práce "Příběh vzdělané Romky" se věnuje problematice vzdělávání Romů, konkrétně jde o případovou studii jedné romské dívky, která se na rozdíl od většiny Romů dokázala probít školským systémem až na vysokou ...
  • Síla samolepek - etnografický výzkum v první třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Pejchalová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   česky Bakalářská práce se zabývá fenoménem samolepek u dětí v první třídě základní školy. Jejím cílem je popsat a objasnit význam jejich sběru, seskupování a směňování. Práce je pojímána jako etnografická studie ve školním ...
  • Subkultury a odraz jejich oděvních trendů ve vyšších ročnících ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Haincová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   V této deváté třídě se objevilo pět různých forem oblékání: "normálně", "dívčí styl", ,je mi to jedno", "stylově" a "dandy". Polovina deváťáků, jak chlapci, tak dívky, se oblékají "normálně". Oděvní styl "normálně" představuje ...
  • Talismany - štěstí vs smůla 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Cílem této práce je poskytnout čtenáři náhled na problematiku talismanů. Budeme se zabývat jak historií talismanů, tak i jejich příklady ze současnosti. Načrtneme východiska, z kterých používání talismanů vychází. Pojednáme ...
  • Tělo jako subjekt estetizace 

   Defence status: DEFENDED
   Radová, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Tělo jako subjekt estetizace - estetická operace prsou jako způsob estetizace těla 

   Defence status: DEFENDED
   Zlevská, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • To v zrcadle jsem já? 

   Defence status: DEFENDED
   Radová, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   česky Krásné a zdravé tělo dnes indikuje šťastný a spokojený život, a to je důvod, proč je jím naše společnost přímo posedlá. Bylo přetvořeno v komerční objekt a hranice, jak je možné s ním manipulovat, se stále více ...
  • Vnímání vlastního těla u adolescentů psychiatrického stacionáře 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   v českém jazyce: Bakalářská práce se snaží nahlédnout do tělesného sebepojetí adolescentů, kteří trpí duševními problémy. Cílovou skupinu této práce přestavují klienti psychiatrického stacionáře. Téma vlastního těla a ...
  • Životní příběh vzdělané Romky - Hledání autentického bytí 

   Defence status: DEFENDED
   Zlámalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá životním příběhem vysokoškolsky vzdělané Romky. Tématu vzdělaných Romů není věnováno tolik výzkumné pozornosti jako romské školní neúspěšnosti. Důvodem je dlouhodobý záměr majoritní společnosti pozvednout ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV