• Číslovky jako slovní druh v současné ukrajinštině 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Jindra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   V této práci bych se chtěla věnovat číslovkám a jejich zařazení v rámci slovních druhů, historickému vývoji, srovnání se slovanskými jazyky, zejména s češtinou a ruštinou, a jejich použití v současné spisovné a hovorové ...
  • D.I. Fonvizin - analýza dramatické tvorby (drama Brigadýr) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tématem mé diplomové práce je analýza postav v komedii "Brigadýr" (1769) spisovatele D.l. Fonvizina, resp. analýza z mužské a ženské perspektivy v jejím prolínání i diferenciaci. Na drama jsem nahlížela především z hlediska ...
  • Dialektologický odkaz A.D. Grigorjeva v kontextu studií o sibiřských nářečích. 

   Defence status: DEFENDED
   Kipchatov, Mikhail (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce je věnována tématu sibiřských nářečí, vycházejících z velkoruských nářečí. Klade si za cíl prezentovat a zhodnotit zcela unikátní a doposud neprobádané dílo ruského badatele A. D. Grigorjeva z oblasti jeho ...
  • Duše a duch a jejich odraz v ruském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Tato diplomová práce Je zaměřena především na lingvokulturologickou analýzu konceptů duch a duše. Duch a duše jsou fragmenty obrazu světa, který reflektuje jazyk, zároveň jsou i částmi člověka vaspektu jeho sémantické ...
  • Ekonomični ta jurydični terminy v naukovych pracjach ukrajinskych universytetiv emihraciji v mižvojennij Čechoslovaččyni 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Byshenko, Maryna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   V diplomové práci se budeme zabývat ekonomickými a právnickými termíny v odborných pracích emigračních ukrajinských vysokých škol v meziválečném Československu. Pokusíme se vymezit danou terminologii v synchronně diachronním ...
  • Ekonomični ta jurydični terminy v naukovych pracjach ukrajinskych universytetiv emihraciji v mižvojennij Čechoslovaččyni 

   Defence status: DEFENDED
   Byshenko, Maryna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   V diplomové práci zkoumáme ekonomické a právnické termíny v odborných pracích emigrantských ukrajinských vysokých škol v meziválečném Československu. Pokusíme se vymezit danou terminologii v synchronním a diachronním průřezu ...
  • Folklorní soubor Skejušan: minulost, současnost, perspektivy. Případová studie kulturní strategie 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Irina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 11. 2014
   Hlavním cílem této práce je analyzovat podoby a způsoby prezentace kulturního dědictví vybrané etnické skupiny Rusínů prostřednictvím folklorního souboru Skejušan. Práce má formu případové studie a zabývá se souborem včetně ...
  • Jazyk titulků v současné ukrajinské publicistice (Západní Ukrajina, Kyjevská oblast) 

   Defence status: DEFENDED
   Lymarenko, Iryna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Diplomová práce tedy představuje stručný pohled na novinové titulky v současné ukrajinské publicistice, na jejich charakteristiku a stratifikaci dle hlavních tendencí, které převládají v jejich vytváření. Jednotlivé kapitoly ...
  • Jazyková situace v Tuvě: pokus o sociolingvistickou studii 

   Defence status: DEFENDED
   Štiková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   V geografickém centru Asie, kde pramení mohutný veletok Jenisej, nad jehož vodami se nesou národní písně v rytmu koňského běhu protkané tóny hrdelního zpěvu a strunných nástrojů, kde se k nebi pozvedají štíty ohromných ...
  • Kategorie posesivity v češtině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Již ve své postupové práci jsem se zabývala přídavnými jmény tvořenými příponou -ský j-CKMM v češtině a ruštině. Jedna z kapitol této práce byla věnována tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od jmen obecných a vlastních ...
  • Kategorie reflexivity v česko-ruském kontextu s ohledem na moderní metody výuky češtiny cizincům 

   Defence status: DEFENDED
   Kovbová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Předmětem diplomové práce je analýza kategorie reflexivity v češtině ve srovnání s ruštinou, následně navržení a sestavení jazykové příručky ke kategorii reflexivity pro rusky hovořící studenty českého jazyka pro úrovně ...
  • Komunikativní potenciál jazyka internetu v ruskoukrajinském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Orlová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Prace Je zamerena zejmena na jazyk internetu a jeho komunikacni potencial. V praci j e podana charakteristika lexikonu pocitacoveho jazyka, historie jeho vzniku, jeho funkce a tendence vyvoje. Jazyk Internetu je v pnici ...
  • Lingvo-stylistický rozbor románu "Zvezdnyj bilet" V.P. Aksenova 

   Defence status: DEFENDED
   Hrzalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Román v.P. Aksenova ,,zvezdnyj bileC vyšel roku 1961. Způsobem, jenž byl v SSSR nezvyklý, v něm autor zobrazuje mládež šedesátých let, která odmítá sovětské stereotypy, zaujímá k nim protestní postoj, zajímá se o západní ...
  • Lingvostylistická analýza románu Deň opričnika Vl. Sorokina (Srovnání s jeho českým překladem) 

   Defence status: DEFENDED
   Beňovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tvorba Vladimíra Sorokina se stala během třech desetiletí známou nejen v Rusku, ale i ve světě. Jeho romány jsou překládány do mnoha světových jazyků a to zejména pro jeho osobitý postoj k Rusku a jeho politice, historii ...
  • Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sevruk, Alexej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Tato práce se věnuje smíšené hybridní rusko-ukrajinské řeči známé jako suržyk s důrazem na její reflexi v dílech současné ukrajinské literatury. Cílem práce je načrtnout základní rysy, kterými se ubírá či by se mohlo ubírat ...
  • M. Illjenko a hra "Psice" 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Mychajlo Illjenko je významnou osobností ukrajinské kultury: je filmovým režisérem, scenáristou, spisovatelem, hercem, děkanem filmové akademie v Kyjevě (), zástupcem předsedy Spolku kinematografů Ukrajiny, dopisujícím ...
  • Oslovení ve vybraných povídkách A.P.Čechova a jeho ekvivalentace v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Koutná, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze oslovení jako dílčího překladatelského problému, jíž předchází základní lingvistická charakteristika tohoto jazykového jevu a porovnání oslovení v českém a ruském jazyce. Na základě ...
  • Otázka bilingvismu a jeho projevy v různých jazykově-kulturních společenstvích 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá především bilingvismem u dospělých osob, pocházejících z východní Evropy, konktrétněji z Ukrajiny a Běloruska. Hlavním přínosem této práce je analýza a vyhodnocení dotazníků, které ...
  • Problematické otázky překladu českých a ukrajinských právních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Portechko, Galyna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Tato bakalářská práce je věnovaná problematickým otázkám překladu českých a ukrajinských právních textů. Cílem práce je prostudování jak praktických tak i teoretických aspektů překladu. Ve své práci se zabývám dějinami ...
  • Recepce středověkého výkladového sborníku Lucidarius v ukrajinském literárním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Petišková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   This thesis deals with the reception of a German-language elucidarium in the Czech and subsequently Ukrainian literary environments. It acquaints the reader with the history of the work, which originates from the Latin ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV