• Akcii glavnogo geroja pri dostiženii postavlennych celej. Strukturno-semantičeskij analiz izbrannych sjužetov skazok 

   Defence status: DEFENDED
   Egorova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • Baltské chtonické bytosti v komparativním přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverová, Naďa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Práce provádí na základě analýzy komparaci vybraných postav baltského folkloru v rámci bližšího balto-slovanského areálu. Definuje pojem "chtonický" v souladu se stávající tradicí a doplňuje jej o další znaky, které následně ...
  • Byliny o bohatýru Svjatogorovi: Strukturální a komparativní analýza narativu 

   Defence status: DEFENDED
   Dynda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Jiří Dynda Byliny o bohatýru Svjatogorovi: Strukturální a komparativní analýza narativu (diplomová práce) Abstrakt Předmětem diplomové práce je rozbor a výklad třiceti sedmi textových variant bylin o bohatýru Svjatogorovi. ...
  • Fenomén lotyšských Svátků písní 

   Defence status: DEFENDED
   Skoupá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce se zabývá lotyšskými svátky písní figurujícími v lotyšské historii jako významný fenomén započatý v Lotyšsku od roku 1873. Jeho základ je třeba hledat ve sborovém zpěvu, který se na území Lotyšska začal masivně ...
  • Konceptuální román Albertse Belse 

   Defence status: DEFENDED
   Císařová, Svatava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou žánru konceptuálního románu lotyšského spisovatele Albertse Belse, jmenovitě pak románů Vyšetřovatel (1967), Klec (1972), Hlas volajícího (1973) a Nespavost (1987), jež byly přeloženy ...
  • Litevská gramatika Daniela Kleina a její souvislost a srovnání s českou gramatikou Vavřince Benedikta z Nudožer 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtíková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce podává ucelené srovnání dvou významných jazykovědných děl 17. století, české gramatiky Vavřince Benedikta z Nudožer Grammaticae Bohemicae Ad Leges Naturalis Methodi Conformatae, & Notis numerisq illustratae ...
  • Lotyšské hnutí "dievturība" 

   Defence status: DEFENDED
   Vacíková, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato diplomová práce si klade za cíl zpracovat historii vzniku a působení náboženského hnutí dievturība v meziválečném Lotyšsku. Jeho činnost byla přerušena na začátku sovětské okupace v roce 1940, poté bylo obnoveno v ...
  • Modalita v litevštině v porovnání s češtinou 

   Defence status: DEFENDED
   Dřízalová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Tématem této práce je kvalitativní stránka realizace jistotní a voluntativní modality v litevštině v porovnání s češtinou. Modalita bývá definována různě - nejčastěji jako vztah mluvčího k obsahu tvrzení a vztah obsahu ...
  • Modernizace klasické lotyšské prózy v díle Erikse Adamsonse 

   Defence status: DEFENDED
   Korbélyiová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Cílem práce je uchopit celou novelistickou tvorbu lotyšského spisovatele a básníka Erikse Adamsonse jako jednotný a provázaný umělecký a myšlenkov ý systém, detailně analyzovat její kompoziční i tématickou výstavbu a ...
  • Obraz domova a cesty v ruských příslovích 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Percepce prostoru domova a prostoru cesty spolu s reflexí postavení hostů/ cizinců v ruské lidové kultuře je velmi zajímavý lingvisticko-sociologický fenomén, jehož zkoumání se dotýká řady vědních oborů - psychologie, ...
  • Poetika dramatické tvorby Mary Zalite 

   Defence status: DEFENDED
   Česnohlídková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   První kapitola diplomové práce představuje osobnost Māry Zālīteové. Navazující kapitola se zabývá inspiračními zdroji jejího díla. Zde jsou jmenovitě uvedeny osobnosti, které autorku natolik ovlivnily, že jejich odkaz je ...
  • Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Jevgenija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Jevgenija Adamová, Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie Abstrakt (česky) Předkládaná diplomová práce pojednává o frazeologismech barvy v češtině, ruštině a ...
  • Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Adamová, Jevgenija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Jevgenija Adamová, Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie Abstrakt (česky) Předkládaná diplomová práce pojednává o frazeologismech barvy v češtině, ruštině a ...
  • Psychologická próza Reginy Ezery 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Diplomová práce se zabývá psychologickou prózou Regīny Ezery. V první kapitole je přiblížena spisovatelčina osobnost. Kapitola také nastiňuje stav lotyšské literatury v období od obnovení sovětské okupace na konci 2. světové ...
  • Rukopisný slovník litevštiny z první poloviny 19. století z Knihovny Národního muzea 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tollarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Anna Tollarová; Rukopisný slovník litevštiny z první poloviny 19. století z Knihovny Národního muzea Abstrakt Záměrem práce bylo prozkoumat a rovněž připravit (nebo alespoň převést do digitální podoby) k tisku rukopisnou ...
  • Rukopisný slovník litevštiny z první poloviny 19. století z Knihovny Národního muzea 

   Defence status: DEFENDED
   Tollarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Záměrem práce je prozkoumat a rovněž připravit k tisku (nebo alespoň převést do digitální podoby) rukopisnou památku uloženou v Oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea. Archiválii Litevský slovník (sign.: ...
  • Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Štěříková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 7. 2019
   The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts it both according to ...
  • Svět bez hranic v díle S. T. Kondrotase 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Téma této diplomové práce je literární svet soucasného litevského prozaika Sauliuse Tomase Kondrotase (nar. 1953). Jeho povídky a romány jsou zasazeny do litevského i celosvetového literárního kontextu. Potvrzuje se vliv ...
  • Syžet "Petr a Fevronie" v průběhu století 

   Defence status: DEFENDED
   Braná, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   V uvodni kapitole teto diplomove pnice J sme se pokusili pfehledne shrnout historii vzniku autorskeho textu a sporu 0 autorstvi povidky 0 Petrovi a Fevronii. Zjistili jsme, ze mezi vedci existovaly puvodne dye protichudne ...
  • Veiksmažodžiu "buti", "sakyti" neasmenuojamuju formu vartojimas šiuolaikiniuose tekstuose. Ju atitikmenys čeku ir latviu kalbose 

   Defence status: DEFENDED
   Durmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Objektem zkoumání se staly neurčité tvary slovesné v užším pojetí (bez infinitivu) a v kontextu litevského, českého a lotyšského jazyka. Na příčestí a přechodníky je nahlíženo jako na gramatické jednotky, které jsou významným ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV