• Detailed Investigation of Electron Antineutrino Oscillations in the Daya Bay Experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Bedřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 11. 2016
   Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino framework provides the best ...
  • Detailed Investigation of Electron Antineutrino Oscillations in the Daya Bay Experiment 

   Defence status: RECOGNIZED
   Roskovec, Bedřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 2. 2017
   Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino framework provides the best ...
  • Investigation of properties of the top quark with the ATLAS experiment at LHC 

   Defence status: DEFENDED
   Berta, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato disertační práce prezentuje měření diferenciálního účinného průřezu produkce párů kvarků top-antitop ve srážkách protonů s těžišťovou energií 8 TeV na experimentu ATLAS. Toto měření je provedeno pomocí událostí ...
  • Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment at Fermilab 

   Defence status: DEFENDED
   Kvita, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 4. 2009
  • A measurement of spin of Higgs boson 

   Defence status: DEFENDED
   Zalom, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Methods of determination of neutrino mass hierarchy 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V této práci je zkoumána hierarchie hmot neutrin. Za tímto účelem jsou zmíněny možnosti původu hmot neutrin a jsou představeny oscilace neutrin v modelu tří aktivních vůní. S využitím toho je popsáno, co vlastně hierarchie ...
  • Methods of measurement of spin of light Higgs boson 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Možnosti určení hierarchie hmot neutrin 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Bedřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Možnosti zkoumání oscilací elektronových (anti) neutrin z rozpadů mionů. 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   V této práci je zkoumán jev známý jako oscilace neutrin, a to v rámci modelu tří aktivních typů neutrin, který je popsán a s jehož pomocí jsou odvozeny pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými typy neutrin. Dále je ...
  • Neutrino oscillations 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Bedřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Popis narušení CP symetrie v rozpadech neutrálních K mezonů 

   Defence status: DEFENDED
   Derco, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Rozpad lehkého Higgsova bosonu na pár intermediálních bosonů W 

   Defence status: DEFENDED
   Mlynáriková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V práci sa zaoberáme rozpadom Higgsovho bosónu H → W+ W− a nasledujú- cim rozpadom W+ W− → + ν − ¯ν , s cieľom skúmať korelácie hmôt bosónov W+ a W− a tiež korelácie uhlových rozdelení leptónov. Uvažujeme hmotu Higgsovho ...
  • Search for heavy metastable particles with ATLAS detector 

   Defence status: DEFENDED
   Pagáčová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Time resolution of TileCal and searches for heavy metastable particles 

   Defence status: DEFENDED
   Pagáčová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Název práce: Časové rozlíšenie TileCalu a hl'adanie t'ažkých metastabilných častíc Autor: Martina Pagáčová Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. E-mail vedoucího: ...
  • Zkoumání vlastností Higgsova bosonu v experimentu ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Mlynáriková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Standardní model elementárních částic předpovídá existenci jednoho neutrálního skalárního Higgsova bosonu. Některé rozšířené teorie (např. MSSM) předpovídají existenci více než jed- noho Higgsova bosonu. Oproti Standardnímu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV