• Dopady programu Rok jinak na vztah jeho absolventů k organizacím občanského sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá dopady programu Rok jinak Nadace Vodafone na vztah jeho absolventů vůči organizacím občanského sektoru. Práce se skládá se tří hlavních částí. První část je věnována teoretickému zakotvení pojmů ...
  • Mateřská centra jako podpora v rozvoji kariéry aktivních členek 

   Defence status: DEFENDED
   Jonášová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   in English: The thesis has two goals: determine the extent of support maternity centers provide to the career development of their active female members. And the second goal is to find out how active female members see the ...
  • Mezisektorová spolupráce v oblasti CSR: případová studie Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   This diploma thesis deals with cross-sectoral cooperation in the field of corporate social responsibility (CSR). This topic is researched using a case study of the Food Bank for Prague and Central Bohemia and food chains ...
  • Motivace zaměstnanců a dobrovolníků 

   Defence status: DEFENDED
   Lísková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců a dobrovolníků k práci v organizaci občanské společnosti. Hlavním cílem práce bylo porovnat motivace zaměstnanců a dobrovolníků, kteří působí v konkrétní organizaci ...
  • Motivace zaměstnanců k firemnímu dobrovolnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This diploma thesis deals with employees' motivation to participate in corporate volunteering, which is an integral part of civil society and each company's corporate social responsibility. Corporate volunteering is on the ...
  • Motivace zaměstnanců NNO, zabývajících se péčí o novodobé válečné veterány 

   Defence status: DEFENDED
   Beran Gecová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá motivacemi zaměstnanců nevládních neziskových organizací, které pečují o novodobé válečné veterány. Teoretickým východiskem pro práci jsou různé náhledy na motivace, kterými by mohli disponovat ...
  • Náborový a adaptační proces zaměstnanců a dobrovolníků v organizacích občanského sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Dalekorejová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Náborový a adaptační proces zaměstnanců a dobrovolníků v organizacích občanského sektoru Bc. Lucie Dalekorejová Abstrakt Organizace občanského sektoru jsou obvykle zkoumány z různých hledisek, jedním z nich je vnitřní ...
  • Obtížně zaměstnatelné skupiny na trhu práce a jejich zaměstnávání v rámci sociálních podniků 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   The diploma thesis deals with the topic of difficult to employ groups in the labor market and their employment in social enterprises. In the theoretical part there is a chapter about civil society, its function, role and ...
  • Odměňování zaměstnanců NNO 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předmětem bakalářské práce "Odměňování zaměstnanců v neziskových organizacích" je analýza systému odměňování zaměstnanců nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Cílem práce je zjištění, jaké systémy ...
  • Personální marketing v sociálních podnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Šašková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací metod personálního marketingu v sociálních podnicích. Jejím cílem je zjistit, jak je realizován personální marketing v sociálních podnicích a jaké metody interního a externího ...
  • Personální řízení v organizacích občanské společnosti se zaměřením na modely řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Dorotíková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Práce se zaměřuje na personální řízení v organizacích občanské společnosti a na šest modelů řízení lidských zdrojů. Cílem práce je popis personálního řízení v organizacích občanské společnosti, modelů řízení lidských zdrojů ...
  • Pracovní motivace zaměstnanců v nevládních organizacích projektu Rekonstrukce státu 

   Defence status: DEFENDED
   Rychetská Benyovszká, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   The research focuses on advocacy NGOs in the Czech Republic, specifically on whether the work motivation of employees of advocacy NGOs participating in the Reconstruction of State project is related to subjective perception ...
  • Práce v neziskovém sektoru jako další kariérní výzva 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce si dává za cíl zjistit, jaké jsou motivy lidí k přechodu ze ziskového do neziskového sektoru a jaké jsou životní zkušenosti a názory těch, kteří si působení v obou sektorech vyzkoušeli. Práce zkoumá, jestli se ...
  • Přístup manažerů k řízení lidských zdrojů v neziskovém, ziskovém a státním sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Menšíková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   This diploma thesis deals with managers' approach to human resources management in the non-profit, profitable and state sector. This is a topic that is currently the foundation for every well-functioning organization. It ...
  • Rozvoj a vzdělávání pracovníků sociálních podniků 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   The diploma thesis deals with the topic of development and education of Czech social enterprise employees and examines how these services are provided. The research set was made of enterprises listed in the Social ...
  • Rozvoj zaměstnanců neziskových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořilová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá rozvojem zaměstnanců třech neziskových organizací poskytující sociální služby. Popisuje, jakým způsobem probíhá rozvoj zaměstnanců v NNO, zejména zda organizace vychází z nějakých přístupů, strategií ...
  • Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (srovnání v různých typech podniků) 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů neziskových organizací. Za cíl si klade popis shod a rozdílů HR managementu v různých typech neziskových subjektů. V souvislosti s tím je zde popsána teorie neziskového sektoru ...
  • Současné trendy vedení lidí ve zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Ondřej Matthew (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   9 ABSTRACT This diploma thesis summarizes the theoretical knowledge about the healthcare organization and its management, it also presents history and theories of leadership, the specifics of leadership in the healthcare ...
  • Studie pracovní skupiny, motivace a spokojenost zaměstnanců na základě psychologie a sociologie řízení. 

   Defence status: DEFENDED
   Karanikosová, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Vedení lidí v nestátních neziskových organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   The thesis is focused on the topic of leadership in non­governmental non­profit organizations. The thesis is focused on specifics of process of leadership in non­governmental non-profit sector with the greatest emphasis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV