• Chování řešení vlnové rovnice při použití kompaktifikovaných hyperboloidálních nadploch 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánek, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím kompaktifikace a hyperboloidálních řezů prostoročasu při numerickém řešení vlnové rovnice primárně v kontextu numerické rela- tivity. Cílem bylo určit jejich obecné výhody a nevýhody, ...
  • Dynamická elektromagnetická pole v Kerrově prostoročase 

   Defence status: DEFENDED
   Skoupý, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   V práci se zabýváme testovacím elektromagnetickým polem v okolí Kerrovy černé díry a metodami extrakce její rotační energie. Zkoumáme proces, při kterém se částice pohybuje v elektromagnetickém rezonátoru kolem Kerrovy ...
  • Elektromagnetická rotační superradiace 

   Defence status: DEFENDED
   Bára, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   We show the scattering of electromagnetic radiation on a rotating cylinder and a rotating sphere using formalism of the vector spherical harmonics in this thesis. If a specific condition is satisfied then we can observe ...
  • Extrakce rotační energie černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Gravitational collapse of magnetized matter 

   Defence status: DEFENDED
   Bucko, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   The scope of interest of this work is to study the gravitational collapse of magnetized matter. We consider homogeneous, isotropic and ideally conduct- ing star threaded by the test magnetic field. This field is chosen to ...
  • Gravitational collapse of scalar field 

   Defence status: DEFENDED
   Šípka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V této práci se zabýváme kritickým kolapsem skalárního pole. Na základě [1] vytváříme detailní a srozumitelné grafy a obrázky, ilustrující získané výsledky a jevy pozorované v průběhu našich výpočtů. Také se pokoušíme ...
  • Jak zvoní zvon 

   Defence status: DEFENDED
   Štepita, Branislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kinematika srážek částic v ergosféře Kerrovy černé díry 

   Defence status: DEFENDED
   Skoupý, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   V práci se zabýváme především jevem, při kterém lze z rotující černé díry ex- trahovat energii, tzv. kolizním Penroseovým procesem. Nejprve zkoumáme způ- soby jak sestavit pohybové rovnice v obecné relativitě pomocí ...
  • Kritcké chování gravitačního kolapsu 

   Defence status: DEFENDED
   Vybulková, Lada (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Modelování Machova principu v postminkowské aproximaci obecné relativity 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidt, Tibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Cílem této práce je modelování relativistických jevů v post-minkowské aproxi- maci. V úvodu jsou představeny pojmy Machova principu a gravitomagnetismu. Poté jsou stručně shrnuty základy numerického řešení obecných ...
  • Nadsvětelný pohyb v obecné relativitě 

   Defence status: DEFENDED
   Gattermann, Rico (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Ukážeme, jak lze dosáhnout nadsvětelného cestování prostřednictvím Alcubierrovy warpové metriky. V tomto prostoročase je kosmická loď, která je lokálně v klidu, obklopena "bublinou" pohybující se nadsvětelnou rychlostí. ...
  • Nadsvětelný pohyb v obecné relativitě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Gattermann, Rico (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Ukážeme, jak lze dosáhnout nadsvětelného cestování prostřednictvím Alcubierrovy warpové metriky. V tomto prostoročase je kosmická loď, která je lokálně v klidu, obklopena "bublinou" pohybující se nadsvětelnou rychlostí. ...
  • Nahrazování singularit ve statických prostoročasech 

   Defence status: DEFENDED
   Došek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá možností použití variačního principu při hledání vnitř- ních řešení nahrazujících singularity ve statických prostoročasech. Problematiku nejdříve představuje na jednoduchém případu klasické ...
  • Neutronové hvězdy jako laboratoř OTR 

   Defence status: DEFENDED
   Čechura, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Numerical evolution of black-hole spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Khirnov, Anton (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Počáteční data ve formě tzv. "trumpet" se považují za možného kandidáta na přirozená černoděrová počáteční data pro použití v 3+1 numerické relativitě s 1+log foliací. V předložené práci nejprve odvodíme upravenou verzi ...
  • Numerické řešení Ernstovy rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato práce se zabývá řešením Ernstovy rovnice pomocí numerických technik, jmeno- vitě pseudospektrálních metod. V teoretických kapitolách napřed shrnujeme vlastnosti některých černoděrových prostoročasů. Práce dále cituje ...
  • Pád do černé díry 

   Defence status: DEFENDED
   Khirnov, Anton (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Principy detekce gravitačních vln 

   Defence status: DEFENDED
   Přeučil, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V předložené práci zkoumáme vliv slabé gravitační vlny v linearizované teorii gravitace na jednoduchý model interferometrického detektoru gravitačních vln, jehož jednotlivé části (zrcadla a elektromagnetické pole) jsou ...
  • Regulární zdroje prostoročasů se singularitami 

   Defence status: DEFENDED
   Papajčík, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Since the formulation of Einstein's equations of general relativity, analytical methods were aplied to find their solutions. The complexity and the nonlinear character of the equations meant big difficulty of searching for ...
  • Relativistický model systému se spinem 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Contrary to massive point particles, a description of extended bodies dynamics inclu- des higher mass moments, the first of which is spin. In this manner, Mathisson- Papapetrou-Dixon (MPD) equations has to be used instead ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV