• Dynamická elektromagnetická pole v Kerrově prostoročase 

   Skoupý, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   In this thesis we study a test electromagnetic field in the vicinity of Kerr black hole and with methods of extraction of its rotational energy. We are investigating a process in which a particle moves in an electromagnetic ...
  • Elektromagnetická rotační superradiace 

   Bára, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   We show the scattering of electromagnetic radiation on a rotating cylinder and a rotating sphere using formalism of the vector spherical harmonics in this thesis. If a specific condition is satisfied then we can observe ...
  • Extrakce rotační energie černých děr 

   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Gravitational collapse of magnetized matter 

   Bucko, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   The scope of interest of this work is to study the gravitational collapse of magnetized matter. We consider homogeneous, isotropic and ideally conduct- ing star threaded by the test magnetic field. This field is chosen to ...
  • Gravitational collapse of scalar field 

   Šípka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V této práci se zabýváme kritickým kolapsem skalárního pole. Na základě [1] vytváříme detailní a srozumitelné grafy a obrázky, ilustrující získané výsledky a jevy pozorované v průběhu našich výpočtů. Také se pokoušíme ...
  • Jak zvoní zvon 

   Štepita, Branislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kinematika srážek částic v ergosféře Kerrovy černé díry 

   Skoupý, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   V práci se zabýváme především jevem, při kterém lze z rotující černé díry ex- trahovat energii, tzv. kolizním Penroseovým procesem. Nejprve zkoumáme způ- soby jak sestavit pohybové rovnice v obecné relativitě pomocí ...
  • Kritcké chování gravitačního kolapsu 

   Vybulková, Lada (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Modelování Machova principu v postminkowské aproximaci obecné relativity 

   Schmidt, Tibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Cílem této práce je modelování relativistických jevů v post-minkowské aproxi- maci. V úvodu jsou představeny pojmy Machova principu a gravitomagnetismu. Poté jsou stručně shrnuty základy numerického řešení obecných ...
  • Nadsvětelný pohyb v obecné relativitě 

   Gattermann, Rico (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Ukážeme, jak lze dosáhnout nadsvětelného cestování prostřednictvím Alcubierrovy warpové metriky. V tomto prostoročase je kosmická loď, která je lokálně v klidu, obklopena "bublinou" pohybující se nadsvětelnou rychlostí. ...
  • Nadsvětelný pohyb v obecné relativitě 

   Gattermann, Rico (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Ukážeme, jak lze dosáhnout nadsvětelného cestování prostřednictvím Alcubierrovy warpové metriky. V tomto prostoročase je kosmická loď, která je lokálně v klidu, obklopena "bublinou" pohybující se nadsvětelnou rychlostí. ...
  • Neutronové hvězdy jako laboratoř OTR 

   Čechura, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Numerical evolution of black-hole spacetimes 

   Khirnov, Anton (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Počáteční data ve formě tzv. "trumpet" se považují za možného kandidáta na přirozená černoděrová počáteční data pro použití v 3+1 numerické relativitě s 1+log foliací. V předložené práci nejprve odvodíme upravenou verzi ...
  • Pád do černé díry 

   Khirnov, Anton (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Principy detekce gravitačních vln 

   Přeučil, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V předložené práci zkoumáme vliv slabé gravitační vlny v linearizované teorii gravitace na jednoduchý model interferometrického detektoru gravitačních vln, jehož jednotlivé části (zrcadla a elektromagnetické pole) jsou ...
  • Regulární zdroje prostoročasů se singularitami 

   Papajčík, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Since the formulation of Einstein's equations of general relativity, analytical methods were aplied to find their solutions. The complexity and the nonlinear character of the equations meant big difficulty of searching for ...
  • Relativistický model systému se spinem 

   Slezák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Contrary to massive point particles, a description of extended bodies dynamics inclu- des higher mass moments, the first of which is spin. In this manner, Mathisson- Papapetrou-Dixon (MPD) equations has to be used instead ...
  • Řešení pohybových rovnic testovacích částic v okolí černé díry 

   Ryston, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce Matěj Ryston 2011/2012 Abstrakt v češtině Tato práce si dává za cíl podat přehled popisu a řešení pohybových rovnic částic vně sféricky symetrické černé díry (hvězdy) s důrazem na numerická řešení. K tomu ...
  • Řešení polních rovnic se superradiací 

   Bára, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Řezy Schwarzschildovým prostoročasem 

   Haláček, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV