• Etiologie časně vzniklé obezity u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hainerová, Irena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 10. 2007
   The aim of the dissertation was to contribute to the understanding of genetic influences that contribute to obesity in childhood. The specific objective was to monitor the cohort of Czech children with early-caused obesity ...
  • Genetická a hormonální regulace dětského růstu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vosáhlo, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Genetic and Hormonal Regulation of Children's Growth MUDr. Jan Vosáhlo Abstract Growth in childhood is a complex process of changing the body, which can be disrupted by various illnesses including endocrine disorders, ...
  • Klinická a genetická charakteristika některých typů monogenního diabetu mellitu 

   Defence status: DEFENDED
   Gonsorčíková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   1. Souhrn Cílem této disertační práce bylo přispět k objasnění etiologie diabetu mellitu u pacientů s familiárním výskytem tohoto onemocnění. Celosvětový nárůst incidence diabetu v posledních desetiletích vedl k intenzivnímu ...
  • Náhodně zjištěná hyperglykémie u dětí a adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Feigerlová, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Donedávna se v souvislosti s diabetem v pediatrické populaci uvažovalo téměř výhradně O diabetu mellitu I. typu (Tl DM) s jeho typickou klinickou symptomatologií zahrnující polyurii, polydipsii, váhový úbytek a případně ...
  • Pathophysiology of primary congenital and early-onset non-autoimmune hypothyroidism 

   Defence status: DEFENDED
   Al Taji, Eva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   Background: Thyroid dysgenesis (TD) and thyroid dyshormonogenesis clinically manifest as permanent primary congenital hypothyroidism (CH) and only rarely as non-congenital, postnatal non-autoimmune hypothyroidism. As basic ...
  • Patofyziologické mechanismy a optimalizace diagnostiky vrozené adrenální hyperplazie 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Autoreferát 4 Souhrn Vrozená adrenální hyperplazie (CAH) je skupinou autozomáln recesivních onemocn ní, které jsou charakteristické neadekvátní sekreci steroidních hormon k ry nadledvin. Nejčast jší se setkáváme s deficitem ...
  • Patogeneze vzniku germinálních nádorů: Využití současných poznatků ve včasné diagnostice u pacientů s poruchou pohlavního vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Kaprová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 4. 2014
   Pacienti s poruchami pohlavního vývoje a zvýšeným rizikem rozvoje gonadálních nádorů ze zárodečných buněk většinou podstupují preventivní gonadektomii, která vždy vede k nutnosti hormonální substituce, navíc někdy pacienty ...
  • Pendrin v patogenezi vrozené nedostatečnosti štítné žlázy 

   Defence status: DEFENDED
   Banghová, Karolína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   Pendrin je aniontový transportér, který se exprimuje v několika orgánech. Ve štítné žláze je lokalizovaný na apikálním pólu tyreocytu a přenáší jodid z tyreocytu do koloidu v lumen folikulu, kde je jodid organifikován. ...
  • Retrospektivní diagnostika nepoznaných příčin náhlého úmrtí kojence 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Kristina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 11. 2008
   Background: Sudden infant death syndrome (SIDS) is defined as sudden unexpected death of an infant that remains unexplained after thorough post-mortem examination, investigation of the scene of death and case history. The ...
  • Vybraná monogenně podmíněná endokrinní onemocnění v dětském věku: patofyziologické souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Obermannová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 4. 2014
   Monogenně podmíněná onemocnění jsou způsobena mutací v jednom genu a vznikem "vzácné" alely. Mutace se klinicky projeví fenotypovou odchylkou, tedy dědičnou nemocí, která se dědí autozomálně dominantně, recesivně nebo je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV