Now showing items 1-20 of 88

  • Biblioterapie a její využití v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
  • Budování čtenářsky podnětného prostředí ve vybrané mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Svačinová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 1. 2019
  • Children's books from the Baobab publishing house for pre-schoolchildren and their role in the development of the reading literary 

   Defence status: DEFENDED
   Smutná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   The aim of this diploma thesis is to describe the uniqueness of the Baobab publishing house books for pre-school children and to find out what is the opinion of parents and pre- school teachers on selected books from this ...
  • Co čteme dětem předškolního věku doma a v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kubecová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Cílem diplomové práce je zjistit, jaké knihy čtou předškolním dětem rodiče a učitelky mateřských škol. Teoretická část vymezuje čtenářskou pregramotnost a předškolní věk, zabývá se setkáním s knihou v rodině a v mateřské ...
  • "Co se děje pod zemí" aneb Projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zyklová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá rozvojem souvislého vyjad ování a porozum ní p ed ítanému textu d tí p edškolního v ku. Teoretická ást práce je v nována vývoji e i, souvislému vyjad ování, tená ské pregramotnosti, pohádkám a ...
  • Co si děti vyprávějí při výtvarných činnostech? 

   Defence status: DEFENDED
   Švandrlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Bakalářská práce pojednává o vzájemné komunikaci dětí předškolního věku v mateřské škole při výtvarných činnostech, jejich sdílení pocitů, nadšení z tvoření. Cílem práce je popsat komunikaci dětí během záměrně vybraných ...
  • Čtenářské kostky a jejich role v rozvoji čtenářské pregramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Waldaufová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   This thesis focuses on work with reading cubes and with game named Story Cubes. It deals with possibilities how to use it to support reading literacy, understanding of text and speech development of pre-school children. ...
  • Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Rybárová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Cílem práce bylo prokázat, že čtenářské strategie jsou vhodnou metodou pro podporu porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku. V teoretické části jsem se věnovala vymezení pojmu čtenářská pregramotnost, její ...
  • Čtenářské strategie v rozvoji čtenářské pregramotnosti: případová studie na české a slovenské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Orošová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the Master's thesis was to evaluate the level of access of kindergartens in the Czech Republic and Slovakia to the development of reading literacy, and the concrete use of reader strategies by nursery teachers. ...
  • Čtenářský koutek a jeho role v rozvoji čtenářské pregramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vohralíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Práce je založena na kvalitativní výzkumné činnosti, ve které byla využita metoda vícečetné případové studie na záměrně vybraných mateřských školách. Hlavní náplní práce je zorientování se v základních teoretických ...
  • Dětská knihovna v mateřské škole: akční výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Hercíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This thesis is based on the need to lead children to read at an early age. International research (PIRLS, PISA) shows, that the children's library in kindergarten has an inherently positive impact on the development of ...
  • Dětské čtenářství na 2.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na stav současného pubescentního čtenářství. Zjišťuje základní znaky čtenářství žáků vybrané základní školy. Zabývá se charakteristickými projevy jejich čtenářského chování, čtenářskými zájmy a ...
  • Dětské knihovny v mateřských školách a jejich využití 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
  • Dětské knihovny v mateřských školách: možnosti, limity a výzvy 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Diplomová práce vychází z tvrzení, že využití dětské knihovny v mateřské škole není dosud v ČR systematicky zpracováno, ačkoliv z mezinárodních výzkumů (PIRLS, PISA) je patrné, že existence dětské knihovny v mateřské škole ...
  • Dětský čtenář a dětský básník pohledem současných oceněných básnických děl 

   Defence status: DEFENDED
   Perglerová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The presented diploma thesis maps the situation of contemporary child's reading. It deals with the factors which form the child reader externally (especially family, school and libraries, or the projects supporting child's ...
  • Distanční vzdělávání z pohledu pedagoga na 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá současným stavem distančního vzdělávání na 1. stupni ZŠ konkrétní škole ve 4. a 5. ročníku v období školního roku 2020/2021. Stěžejní část představuje struktury řízení distančního vzdělávání ...
  • Dílna čtení v mateřské škole jako podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce Dílna čtení v mateřské škole jako podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti sleduje nejprve v teoretické části charakteristiky dítěte předškolního věku a jeho možnosti. Dále uvádí, jakými způsoby je možné a ...
  • Dítě v předškolním věku a příběh 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato práce se zabývá rozvojem čtenářské pregramotnosti a práci s příběhem u dětí v předškolním věku. V teoretické části se věnuje pojmům jako je předškolní věk, kde popisuje jednotlivé oblasti vývoje a jeho zákonitostí, ...
  • "Domov" pohledem učitelů mateřských škol a dětí předškolního věku a zprostředkování tohoto tématu dětem v mateřské škole prostřednictvím knih 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá zprostředkováním tématu domova a jeho podob dětem v mateřské škole metodou práce s knihou. Cílem této práce je vybrat vhodné knihy, které nabízejí různé podoby domova, ať už v tradiční, či ...
  • Dopad projektu oborových dnů na klíčové kompetence absolventů Základní školy Kunratice 

   Defence status: DEFENDED
   Tychtl, Tom (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 1. 2022
   NÁZEV: Dopad projektu oborových dnů na klíčové kompetence absolventů ZŠ Kunratice AUTOR: Tom Tychtl KATEDRA: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Veronika Laufková Ph.D. ABSTRAKT: Tato diplomová práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV