Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza ženství jako kulturního a přírodního fenoménu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zhukova, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato práce se zabývá zkoumáním fenoménu ženství v symbolické rovině. Fenomén ženství je zkoumán z psychologického, a sociologického hlediska. V této práci je fenomén ženství rozdělován na ženství sociokulturní a ženství ...
  • Chicagská škola - k programu moderního výzkumu velkoměsta a jeho realizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Petruželka, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem disertace je interdisciplinární kontextualizace chicagské sociologické školy, zaměřuje se především na ty její aspekty, jež se týkají sociologických výzkumů města Chicaga v letech 1915- 1940. Cílem práce je propojit ...
  • Diskontinuita krajiny z kulturního a ekologického hlediska s konkrétním příkladem v lokalitě Praha-Černý most 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Estetické hodnocení jaderné elektrárny Temelín 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá problematiku estetického vnímání Jaderné elektrárny Temelín. Kulturologické zaměření práce kombinuje estetické, historické a krajinně ekologické přístupy. Teoretická část začíná definicí ...
  • Evoluce myšlenky trvale udržitelného rozvoje ve společenských vědách 

   Defence status: DEFENDED
   Raušová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Svět v posledních desetiletích stojí na zásadní křižovatce. Buď bude pokračovat v kurzu, který mu vnuklo osvícenství a bude se nadále pokoušet o plynulý hospodářský růst, který však v omezeném prostředí nemá dlouhodobé ...
  • Krkonoše. Vývoj krajiny a společnosti v závislosti na změnách v hospodářské a politické situaci 

   Defence status: DEFENDED
   Čtvrtníková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Krkonoše měly v minulosti mnoho podob. Nejdříve to byly neprostupné hory s nebezpečným pralesem. První kolonizátoři je postupně zbavovali lesa, vyklučené paseky přeměňovali v zemědělskou půdu. Stavěli svá obydlí a vytvářeli ...
  • Kulturní a mentální reprezentace českých hor 

   Defence status: DEFENDED
   Konrádová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   Tématem práce je deskripce českých hor jakožto fenoménu kvalitativně se odlišujícího od většiny území České republiky. Práce je strukturována do čtyř kapitol, z nichž první dvě nastiňují teoretická východiska a metodiku, ...
  • Recyklace odpadů jako posun směrem k environmentálnímu myšlení? 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce sleduje fenomén třídění odpadů z kulturologické perspektivy, nikoliv však z ekologického, technologického či logistického hlediska. Prostupujícím prvkem celé práce je tedy pojem kultury. Kulturu autor ...
  • Rurální a urbánní kultura v rámci suburbanizace a trvale udržitelného rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Zuzana Vernerová: Rurální a urbánní kultura v rámci suburbanizace a trvale udržitelného rozvoje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra teorie kultury (kulturologie), Diplomová práce, 90 stran, 2012 Práce ...
  • Sociokulturní a duchovní aspekty obrazu Přírody-Ženy v environmentálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Zhukova, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   This Bachelor's thesis is examining how is the image of Nature-Woman used in environmental context. When I speak about the image of Nature-Woman, I mean both explicit depiction of nature as a woman and general depiction ...
  • Současné změny vývoje kulturní krajiny v ČR na vybraném území obce Jenštejn 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce Lukáš Čáp Contemporary landscape changes in the Czech Republic: Case of Jenštejn village Abstrakt: The diploma thesis addresses cultural landscape and the various approaches to studying this phenomenon. In ...
  • Záchrana Chvalského zámku, jeho revitalizace a vliv na život v Horních Počernicích 

   Defence status: DEFENDED
   Šantavá, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce mapuje historii a současnost Chvalského zámku s důrazem na jeho rekonstrukci a další vliv na život v Horních Počernicích. Čtenář se nejprve seznamuje s historií zámku a jeho nedávnou rekonstrukcí s pomocí financí ze ...
  • Zrození post - uhlíkové společnosti? (kulturni změna očima lokální komunity) 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Jan Vávra Birth of "post-carbon" society? Culture change through eyes of local community. FACU - Cultural studies, PhD thesis abstract The thesis was written in the collaboration with the international 7th FP EU research ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV