• Aktivace zániku neuronů neurotoxickými vlivy a její ovlivnění 

   Riljak, Vladimír (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Using histochemical analysis (NADPH-diaphorase, Fluoro-Jade В dye and bisbenzimide 33342 Hoechst) we studied the influence of intraperitoneal administration of nicotine, kainic acid and combination of both these substances ...
  • Klinický obraz a diagnostika vestibulárních lézí u pacientů s vestibulárním schwannomem 

   Kalitová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Práce je věnována diagnostice a následné rehabilitaci vestibulárního postižení u pacientů s vestibulárním schwannomem. V první části jsme se soustředili na analýzu souboru pacientů před plánovanou resekcí vestibulárního ...
  • Morfologické ukazatele adaptability mozku v závislosti na nedostatku kyslíku 

   Jandová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 3. 2006
   Nejen samotná hypoxie mozku, ale i následná reperfúze vyvolává závažné změny vnitřního prostředí, které ve svých důsledcích mění funkce a strukturu nervových i gliových buněk. Z experimentálních nálezů vyplývá, že existuje ...
  • Neurotické poškození hippocampu za vývoje 

   Milotová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Dlouhodobý příjem ethanolu matkám vede k rozsáhlému poškození hippocampální formace jejich potomků. Za použití histochemické metody kombinace barvení bis-benzimide 33342 (Hoechst) a Fluoro-Jade B jsme zjišťovali vliv ...
  • Vliv kainátu a chronické hypoxie na denzitu nitrergních neuronů 

   Benešová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 4. 2006
   Stanovením NADPH-d pozitivních neuronů jsme testovali vliv i.p. podaného kainátu, hypoxie a kombinace obou těchto faktorů na neurony hippocampu a primárního sluchového kortexu u samců laboratorního potkana kmene Wistar. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV