Now showing items 1-9 of 9

  • Časový vývoj perfuze plicního parenchymu po embolii do plicnice 

   Defence status: DEFENDED
   Lvončík, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 12. 2008
   Plicní embolie je závažné onemocnění, jehož diagnostika a terapie je velmi náročná a musí být bezodkladná. Plicní embolie vzniká uzávěrem arteria pulmonalis nebo jejich větví trombem, který může vznikat vzácně in situ, ale ...
  • Duodenogastrický reflux u pacientů s bolestí na hrudi a s normálním nálezem na perfuzní scintigrafii myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Šopíková, Vítězslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
  • Kaptoprilová nefrografie v diagnostice ischemie ledvin 

   Defence status: DEFENDED
   Konopásek, Pavel (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
   Ischemie ledvin je stav, kdy z různých příčin není zajištěn dostatečný průtok krve ledvinami. Ischemie ledvin se podle vyvolávajících faktorů dělí na ischemii akutně vzniklou a ischemii chronickou. Pokud dojde k akutnímu ...
  • Perfuzní scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Švehlová, Dana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   Ke zhodnocení významu vyšetření jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) mozku u pacientů s kognitivními poruchami byla provedena retrospektivní analýza dat vyšetřených pacientů v průběhu čtyřech let s cílem ...
  • Perfúzní scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Černáková, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Téma diplomové práce, jejíž zpracování a obhajoba probíhají v rámci výuky preventivního lékařství v šestém ročníku, jsme si volili na začátku ročníku pátého, aniž bychom si v té době uměli představit, čím vším se prevence ...
  • Perfúzní scintigrafie myokardu u pacientů s normální koronarografií 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Rychlost rekanalizace plicního řečiště po embolii do plicnice 

   Defence status: DEFENDED
   Kouřilová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Hluboká žilní trombóza a akutní plicní embolie jsou dvě strany jedné mince. Jedná se, v řadě případů, o závažný stav, který vyžaduje urgentní léčbu. Ale abychom mohli onemocnění správně léčit, je nutné ho správně rozpoznat ...
  • Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků 

   Defence status: DEFENDED
   Krabcová, Ivana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Podle požadavků Centra preventivního lékařství 3. LF UK na diplomovou práci je třeba zvolit téma s preventivním zaměřením. Téma své diplomové práce Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie ...
  • Třífázová scintrigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků 

   Defence status: DEFENDED
   Noll, Patrik (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neuropatické osteoartropatie diabetiků bylo téma, které mě na první pohled zaujalo. Představovalo pro mne možnost detailněji nahlédnout do problematiky diagnostiky této ne příliš ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV