• Aktivity UNESCO a IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Bakalářská práce se zabývá aktivitami UNESCO a IFLA v oblasti zvyšování informační gramotnosti. Obě organizace jsou vždy nejprve stručně představeny prostřednictvím jejich základní funkcí, cílů, historického vývoje, ...
  • Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   The diploma thesis focuses on the topic of the current state of professional library organisations in the Czech republic and the attitudes that the beginning as well as experienced librarians have towards them. The thesis ...
  • Americká knihovnická asociace (ALA): poslání, struktura a vybrané aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Taišlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Analýza plnění standardu VKIS v souvislosti s vývojem rozpočtů ve vybraných knihovnách Plzeňského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskot, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje problematice kvality knihovních služeb v souvislosti s vývojem knihovních rozpočtu, tj. jak je kvalita služeb ovlivněna financováním knihoven. V první části se teoreticky řeší problematika kvality ...
  • Analýza pro vytvoření institucionálního repozitáře na České zemědělské univerzitě v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Diplomová práce má za cíl za pomoci analýzy současné situace institucionálních repozitářů v České republice navrhnout postup pro implementaci institucionálního repozitáře na České zemědělské univerzitě v Praze. Výchozím ...
  • Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Hrychová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   The diploma thesis deals with the issue of public library services for visually impaired users. Firstly, the thesis provides a theoretical introduction to the topic. It describes several projects related to the topic, ...
  • Analýza služeb veřejných knihoven se zaměřením na starší školní věk a období adolescence 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem práce je provést analýzu služeb českých veřejných knihoven se zaměřením na děti ve starším školním věku a v období adolescence a jejich srovnání se situací v zahraničí. V teoretické části je zpracována definice veřejné ...
  • Analýza vzdělanostní struktury pracovníků ve vysokoškolských knihovnách ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kulová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   (česky) Cílem diplomové práce je zjištění současného stavu vzdělanostní struktury pracovníků ve vysokoškolských knihovnách na výzkumném vzorku vysokoškolských knihoven, které jsou členy Asociace knihoven vysokých škol ČR. ...
  • Aplikace metod kritického myšlení v informačním vzděláváni: případová studie České zemědělské univerzity v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Paulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   This thesis is focused on use of the critical thinking techniques into the courses of information education. The study describes links and relations among the critical thinking as one part of constructivist teaching and ...
  • Aplikace pedagogických principů v práci knihovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Roháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce popisuje základy pedagogického minima a jeho využití v práci knihovníků. V práci jsou popisovány osobnosti pedagogiky, bibliopedagogiky a knihovnictví, které se tématem pedagogických principů zabývají. ...
  • Asociace knihoven vysokých škol České republiky: vznik, struktura a současné tendence 

   Defence status: DEFENDED
   Jehlíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá oblastí vysokoškolského knihovnictví. Úvodní část stručně popisuje prostředí vysokoškolských knihoven v historickém vývoji. Druhá část zachycuje okolnosti vzniku Asociace knihoven vysokých škol ...
  • Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Šlamberová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   This thesis aims to introduce the notion of bibliotherapy and its application in public library environment. The text is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the notion of bibliotherapy ...
  • České veřejné knihovny jako instituce celoživotního vzdělávání se zaměřením na seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Stluková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (in English): This thesis is dedicated to projects of lifelong learning in Czech public libraries. Its aim is to examine to what extent Czech public libraries are devoted to lifelong learning, especially retiree education, ...
  • Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ : vliv rozdílných vzdělávacích programů 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce na téma "Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ: vliv rozdílných vzdělávacích programů" je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její rozvoj a vliv vzdělávacích programů. První kapitola je věnována teoretické ...
  • Dětská literatura a její využití v biblioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčířová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English): This bachelor thesis deals with bibliotherapy in children's literature in the Czech territory and its employment. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. In the first chapter of ...
  • Dopady ekonomické krize na činnost knihoven v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Gruber, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   (česky) Diplomová práce popisuje současnou ekonomickou krizi, na kterou vláda ČR reagovala sadou restriktivních opatření v oblasti financování veřejného sektoru. Hlavní pozornost je věnována průzkumu, zda současná finanční ...
  • Dospívající dívky jako specifická kategorie uživatelů knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Ovesná, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Diplomová práce "Dospívající dívky jako specifická kategorie uživatelů knihoven" se zaměřuje na dívky ve věku 12 - 19 let a na koncipování prostoru pro tuto věkovou kategorii uživatelů. Teoretická část chce knihovnické ...
  • Ediční a nakladatelská činnost knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Rzymanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá možnostmi, stavem a perspektivou nakladatelské činnosti knihoven - vydávání knih a časopisů. Je tato činnost perspektivní? Zatěžuje nebo obohacuje knihovny? Považuje ji zřizovatel za aktuální? ...
  • Elektronické informační zdroje na příkladu knihoven pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Schneibergová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce se zabývá současným postavením a perspektivami elektronických informačních zdrojů v politice knihoven pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Úvodní kapitola krátce nastiňuje vývoj lékařských fakult v dějinách ...
  • Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Staníková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce "Geocaching v knihovně - možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví" obsahuje obecnou část o této aktivitě včetně problematiky GPS prostorů, vkládání souřadnic do záznamů geografických autorit a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV