• Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Janská, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Práce porovnává abstraktní úlohy prostorového typu (radiální bludiště a jeho analogy, vnímání geometrie prostoru) s abstraktními úlohami neprostorového typu (tvorba konceptu, kategorizace, transitive inference) u ptáků. ...
  • Aspekty prostorové orientace u gekončíka nočního Eublepharis macularius 

   Defence status: DEFENDED
   Hášová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem práce bylo testování různých aspektů, které mohou ovlivňovat schopnosti prostorové orientace u gekončíka nočního (Eublepharis macularius) v Morrisově vodním bludišti (MWM). Pokusná zvířata této skupiny byla již jednou ...
  • Důsledky hierarchie u ptáků pro různé parametry fitness 

   Defence status: DEFENDED
   Oblonská, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Many birds species live in hierarchically structured flocks. The aim of this thesis is determine how the hierarchy is organized to what and extent the hierarchy influence the fitness of dominant individuals. It is focused ...
  • Ekologie chování gekončíka nočního (Eublepharis macularius) 

   Defence status: DEFENDED
   Jančúchová Lásková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   V průběhu evoluce přírodní výběr selektuje jedince, kteří volí tu nejlepší strategii pro přežití a největší reprodukční úspěch. Z evolučního hlediska hraje hybridizace významnou roli v procesu speciace. Zvolení vhodné ...
  • Ekologie hnízdění v přírodních podmínkách a v zajetí: faktory ovlivňující mortalitu mláďat u vybraných druhů vodních ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Dejmalová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Epizodická paměť u zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Gálik, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Epizodická pamäť je schopnosť, ktorá umožňuje človeku mentálne prežívať minulé udalosti z vlastného života. Táto schopnosť bola dlho považovaná za výhradne ľudskú vlastnosť. U ľudí totiž slúži ako dôkaz epizodickej pamäte ...
  • Experimentální ověření prioritizace zvířecích stimulů u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Kočková-Amortová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Kočkovité šelmy byly v některých předchozích studiích hodnoceny jako jedna z nejkrásnějších skupin savců, která ale respondentům přišla zároveň nebezpečná. Jiné práce naznačují, že kočkovité šelmy mohou patřit mezi nebezpečná ...
  • Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Janovcová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Na světě existuje velké množství druhů, každý rok však přibývá těch, které jsou ohrožené. Jednou z možností jejich záchrany je v současné situaci i chov v lidské péči. Dostatečná populace s uspokojivým managementem chovu ...
  • Fobie ze zvířat: strach nebo "disgust"? 

   Defence status: DEFENDED
   Peléšková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Fobie ze zvířat jsou jednou z nejčastějších specifických fobií u lidí. Tradičně se předpokládalo, že se v nich uplatňují především dvě emoce - strach a úzkost, poslední dobou se však objevují práce, které diskutují o úloze ...
  • Hybridizace a její vliv na fitness hybridů u gekončíků rodu Eublepharis 

   Defence status: DEFENDED
   Lásková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Je barvoměna u chobotnic a sépií součást kognitivních schopností? 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
  • Kognitivní funkce ptáků založené na abstraktních zrakových stimulech 

   Defence status: DEFENDED
   Štorchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Spatial orientation of pigeons on a small scale was intensivelly studied in experiments using various types of arenas or mazes. In these experiments pigeons usually searched for food hidden in the goal area and they based ...
  • Kognitivní test pro hledání skrytých objekt u ptáků a primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Marhounová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Object permanence je kognitivní schopnost mentálně reprezentovat existenci a pohyb skrytých objektů. Tento fenomén se vyvíjí od narození v šesti stadiích, která následují vývoj senzomotorické inteligence. Nejen člověk, ale ...
  • Koncept člověka v procesu kategorizace u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Pro zvířata je důležité rychle a správně rozpoznávat (a řadit do kategorií) případné sociální či sexuální partnery, stejně jako nebezpečné predátory. Tvorbu kategorií a kognitivní procesy, které jsou za ně zodpovědné, ...
  • Měření inteligence u savců se zaměřením na kognitivní schopnosti primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Currently, there are two prevailing theories explaining the distribution and evolution of intelligence (higher cognitive) skills in animals. The first hypothesis considers that the terms of general principles of intelligence ...
  • Měření performance u plazů a obojživelníků 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Numerické schopnosti u zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolbábková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Numerická kompetence je kognitivní schopnost používat počet či určit množství. Zahrnuje nejen počítání, ale i schopnosti na nižší kognitivní úrovni, jako je např. sumace nebo relativní početnost. Nejen lidé, ale také mnoho ...
  • Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech 

   Defence status: DEFENDED
   Pšeničková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Pro vývoj personality je důležitá individuální stabilita, a především dva vzory konzistence - strukturální a diferenciální. Hlavním cílem této diplomové práce bylo sledovat změny opakovatelnosti chování v čase (tedy ...
  • Ontogeneze personality u zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Pšeničková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Personalita neboli konzistentní individuální rozdíly v chování zvířat napříč časem a kontexty, je oblíbeným tématem, kterým se zabývá velké množství studií. Prací popisujících vývoj personality v delším časovém rozmezí ale ...
  • Potravní neofobie a potravní preference u hlodavců (Rodentia), vliv sociálního učení. 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Neofobie (strach z neznámého) je první ochranou hlodavců před pozřením nebezpečné potravy. Po překonání prvotního strachu začne jedinec novou potravu samplovat (brát si malé kousky). Na základě zkušeností s jednotlivými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV