• Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy 

   Janská, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Práce porovnává abstraktní úlohy prostorového typu (radiální bludiště a jeho analogy, vnímání geometrie prostoru) s abstraktními úlohami neprostorového typu (tvorba konceptu, kategorizace, transitive inference) u ptáků. ...
  • Aspekty prostorové orientace u gekončíka nočního Eublepharis macularius 

   Hášová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem práce bylo testování různých aspektů, které mohou ovlivňovat schopnosti prostorové orientace u gekončíka nočního (Eublepharis macularius) v Morrisově vodním bludišti (MWM). Pokusná zvířata této skupiny byla již jednou ...
  • Důsledky hierarchie u ptáků pro různé parametry fitness 

   Oblonská, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Many birds species live in hierarchically structured flocks. The aim of this thesis is determine how the hierarchy is organized to what and extent the hierarchy influence the fitness of dominant individuals. It is focused ...
  • Ekologie chování gekončíka nočního (Eublepharis macularius) 

   Jančúchová Lásková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   During evolution, the natural selection favours individuals with the best survival strategy and the highest reproductive success. From the evolutionary point of view, hybridization plays an important role in the process ...
  • Ekologie hnízdění v přírodních podmínkách a v zajetí: faktory ovlivňující mortalitu mláďat u vybraných druhů vodních ptáků 

   Dejmalová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Epizodická paměť u zvířat 

   Gálik, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Epizodická pamäť je schopnosť, ktorá umožňuje človeku mentálne prežívať minulé udalosti z vlastného života. Táto schopnosť bola dlho považovaná za výhradne ľudskú vlastnosť. U ľudí totiž slúži ako dôkaz epizodickej pamäte ...
  • Experimentální ověření prioritizace zvířecích stimulů u člověka 

   Kočková-Amortová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Kočkovité šelmy byly v některých předchozích studiích hodnoceny jako jedna z nejkrásnějších skupin savců, která ale respondentům přišla zároveň nebezpečná. Jiné práce naznačují, že kočkovité šelmy mohou patřit mezi nebezpečná ...
  • Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka 

   Janovcová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Na světě existuje velké množství druhů, každý rok však přibývá těch, které jsou ohrožené. Jednou z možností jejich záchrany je v současné situaci i chov v lidské péči. Dostatečná populace s uspokojivým managementem chovu ...
  • Fobie ze zvířat: strach nebo "disgust"? 

   Peléšková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Fobie ze zvířat jsou jednou z nejčastějších specifických fobií u lidí. Tradičně se předpokládalo, že se v nich uplatňují především dvě emoce - strach a úzkost, poslední dobou se však objevují práce, které diskutují o úloze ...
  • Hybridizace a její vliv na fitness hybridů u gekončíků rodu Eublepharis 

   Lásková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Je barvoměna u chobotnic a sépií součást kognitivních schopností? 

   Hlaváčová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
  • Kognitivní funkce ptáků založené na abstraktních zrakových stimulech 

   Štorchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Prostorová orientace holubů na malé škále byla intenzivně studována v pokusech, využívajících různých typů arén či bludišť. V těchto experimentech holubi většinou hledali potravu ukrytou v cílovém místě a orientovali se ...
  • Kognitivní test pro hledání skrytých objekt u ptáků a primátů 

   Marhounová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Object permanence je kognitivní schopnost mentálně reprezentovat existenci a pohyb skrytých objektů. Tento fenomén se vyvíjí od narození v šesti stadiích, která následují vývoj senzomotorické inteligence. Nejen člověk, ale ...
  • Koncept člověka v procesu kategorizace u ptáků 

   Kocourková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Pro zvířata je důležité rychle a správně rozpoznávat (a řadit do kategorií) případné sociální či sexuální partnery, stejně jako nebezpečné predátory. Tvorbu kategorií a kognitivní procesy, které jsou za ně zodpovědné, ...
  • Měření inteligence u savců se zaměřením na kognitivní schopnosti primátů 

   Tesař, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   V současné době existují dvě převládající hypotézy vysvětlující distribuci a evoluci inteligenčních (vyšších kognitivních) schopností u zvířat. První hypotéza zastává názor, že jde o obecné principy inteligence společné ...
  • Měření performance u plazů a obojživelníků 

   Musilová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Numerické schopnosti u zvířat 

   Kolbábková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Numerická kompetence je kognitivní schopnost používat počet či určit množství. Zahrnuje nejen počítání, ale i schopnosti na nižší kognitivní úrovni, jako je např. sumace nebo relativní početnost. Nejen lidé, ale také mnoho ...
  • Ontogeneze personality u zvířat 

   Pšeničková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Personalita neboli konzistentní individuální rozdíly v chování zvířat napříč časem a kontexty, je oblíbeným tématem, kterým se zabývá velké množství studií. Prací popisujících vývoj personality v delším časovém rozmezí ale ...
  • Potravní neofobie a potravní preference u hlodavců (Rodentia), vliv sociálního učení. 

   Rudolfová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Neofobie (strach z neznámého) je první ochranou hlodavců před pozřením nebezpečné potravy. Po překonání prvotního strachu začne jedinec novou potravu samplovat (brát si malé kousky). Na základě zkušeností s jednotlivými ...
  • Pozitivní a negativní vztah ke zvířatům 

   Peléšková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Po celou dobu vývoje našeho druhu tvoří zvířata významnou součást lidského prostředí a kultury. Je jim věnována větší pozornost než jiným stimulům a zájem o zvířata je doprovázen pozitivními, ale i negativními emocemi. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV