• Andrej Bělocvětov - Theakston 1923-1997 

   Defence status: DEFENDED
   Šrejma, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Andrej Bělocvětov se nejprve intenzivně věnuje šerosvitnému zátiš a portrétům, často s těžkým pastóznm rukopisem a využvá inspirace Franse Halse a Rembranta. Vytvář také městské krajiny a zátiš v různých impresionistických ...
  • Anton Jasusch. Umelec ako nástroj mocenských vzťahov 

   Defence status: DEFENDED
   Kvočáková, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práca skúma ako sa umelec a jeho dielo môžu stať nástrojom mocenských vzťahov, a to na príklade jedného umelca - Antona Jaszuscha. Kontext jeho diela sa v priebehu času niekoľkokrát zmenil, čím sa menila aj ...
  • Architekt Evžen Rosenberg - práce v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Ištok, Radoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Bakalárska práca sa zaoberá dielom architekta Evžena Rosenberga. Tento židovský architekt slovenského pôvodu prežil pomerne krátku kariéru v medzivojnovej Prahe. Jeho meno je spojené predovšetkým s luxusnými nájomnými ...
  • Architekt Zdeněk Kuna : vybrané realizace a projekty šedesátých a sedmdesátých let 

   Defence status: DEFENDED
   Mléčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce se zabývá českým architektem Zdeňkem Kunou a jeho vybranými realizacemi a projekty z období šedesátých a sedmdesátých let. Jedná se o pražské administrativní budovy Strojimportu, Motokovu a Omnipolu, dále východní ...
  • Autor a autorství ve fotografii v první polovině 20. století v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Pichler, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the concepts of author and authorship in the photography of the Czech lands in the first half of the 20th century, taking into account the international influence, essential from the perspective ...
  • Česká avantgarda a knižní ilustrace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorná, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   ČESKÁ AVANTGARDA A KNIŢNÍ ILUSTRACE Diplomová práce se zabývá knižní ilustrační tvorbou českých avantgardních tvůrců dvacátých a třicátých let 20. století. V první kapitole vymezuje pojem avantgarda a věnuje se vztahu ...
  • České umění kolem roku 1980 z pohledu kulturní sociologie 

   Defence status: DEFENDED
   Ledvina, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Prezentovaná práce se zabývá situací v českém výtvarném umění na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Zvláštní pozornost je v ní přitom věnována takzvanému "oficiálnímu umění" a jeho institucionální ...
  • Československo a středoevropský design 30. let 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřina, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   V této práci se věnuji některým oblastem průmyslového designu 30. let 20. století. Hlavním zájmem je zde technická kvalita, funkčnost a modernost. Vnímání těchto hledisek svými současníky se snažím ukázat v co největší ...
  • Český architekt během politických změn po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   V diplomové práci se autorka chce zabývat širším kontextem současné české architektury. V názvu práce nicméně zaznívá "český architekt", a to z toho důvodu, že nejde o kvalitativní kritický rozbor stylového vývoje české ...
  • Český divadelní plakát 1968-1989: vizuální sémiotika 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Posluchačka Lenka Sýkorová si zvolila jako téma své diplomové práce Český divadelní plakát v období normalizace let 1968 - 1989. K tomu, aby bylo možné přistoupit k hodnocení a významu zvoleného tématu, je nutné přiblížit ...
  • De Stijl a česká avantgarda 20. a 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pražanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The diploma thesis De Stijl and Czech Avant-Garde Art of the 1920's and 1930's focuses on the Dutch art movement De Stijl (1917-1931) and the relationship of its protagonists to the Czech avant-garde scene of the inter-war ...
  • Emil Filla a Čína 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Emma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   O Emilu Fillovi (1882-1953) je známo, že byl vášnivým sběratelem a milovníkem mimoevropského umění. Celý život se snažil nalézt společný jazyk, který by umožnil propojit umělecké styly a přístupy různých světových kultur. ...
  • Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění 

   Defence status: RECOGNIZED
   Winter, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění 

   Defence status: DEFENDED
   Winter, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
   Uplynulo právě sto let, kdy - jak praví legenda - malíř Maurice de Vlaminck "slídil po uměleckých kuriozitách, obcházel vesnice na březích Seiny a kupoval u vetešníků sošky, masky a fetiše, které vyřezali ze dřeva ...
  • Eurasijství a skupina "Skify" 1930-1933 

   Defence status: DEFENDED
   Hauser, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Eurasijství se jako jeden z nejvýraznějších duchovních proudů meziválečné emigrace z Ruska promítlo do celé řady uměleckých a vědních oborů, kromě historie, lingvistiky a literatury i do výtvarného umění. Přenesení této ...
  • Fata morgana blízkosti. Fotografie uměleckých děl ve třicátých letech v Československu a u Josefa Sudka 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Tato práce se zabývá problematikou fotografie uměleckých děl, zdůrazňuje roli André Malrauxe a Waltera Benjamina a zároveň jejich závěry nahlíží kriticky. Charakterizuje fotografie uměleckých děl, rozpor mezi jejich zdánlivou ...
  • Fotografie architektury jako prostředek propagace moderní architektury v Československu 1918-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Rozhodujici vliv na zivot spolecnosti ve 20. stoleti mela media. Toto pusobeni dosahlo sveho prvniho rozmachu mezi prvni a druhou svetovou valkou, kdy se diky rozvoji techniky a konzumni spolecnosti vyvinula media s masovym ...
  • "Fotopurismus" v díle Františka Drtikola 

   Defence status: DEFENDED
   Froněk, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Jméno autora: Pavel Froněk Instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra / ústav: Ústav pro dějiny umění Název práce: "Fotopurismus" v díle Františka Drtikola Vedoucí práce: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda ...
  • Francouzské a české moderní umění v karikatuře v letech 1911 - 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Ždychová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tématem diplomové práce je analýza karikatur moderního umění ve Francii a Čechách v období let 1911až 1918. Práce si klade za cíl představit na základě karikaturních kreseb publikovaných v humoristických časopisech různé ...
  • František Tichý a jeho tvorba ve 40. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Micka, Alois (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   4 ANOTACE Předmětem této bakalářské práce je popis a prezentace tvorby Františka Tichého se zaměřením na 40. léta 20. století v kontextu jeho malířských cyklů té doby, ve kterých se rovněž odráží zvyšující se technická ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV