• Aplikace evolučních a diferenciálních her 

   Defence status: DEFENDED
   Chvoj, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Tato práce pojednává o pokročilých partiích teorie her a jejích aplikací ve finanční sféře a navazuje tak na bakalářskou práci Aplikace teorie her v ekonomii, Martina Chvoje z roku 2008. Nejprve jsou stručně popsány základy ...
  • Bayesovská optimalizácia 

   Defence status: DEFENDED
   Kostovčík, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Optimalizácia je veľmi dôležitou súčasťou matematiky často využívanou v praxi. Existuje mnoho metód, ktoré dokážu riešiť špecifické typy účelo- vých funkcií. Akú metódu použiť ak je funkcia neznáma a/alebo výpočtovo náročná? ...
  • Charakterizace konvexních množin 

   Defence status: DEFENDED
   Lžičař, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Pojem konvexní množiny je velmi důležitý zejména pro teorii prav- děpodobnosti, optimalizaci a stochastickou optimalizaci. Konvexita je v mnohém unikátní množinová vlastnost, již se vyplatí zkoumat. Různé vlastnosti konvex- ...
  • Dopravní problém 

   Defence status: DEFENDED
   Zymáková, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   As a transportation problem we usually denote one of the classical problems of the linear programming. This is just a very special case of more general problem, which is sometimes called Kantorovich transportation problem. ...
  • Dynamic fare model 

   Defence status: DEFENDED
   Kislinger, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Problém hledání dynamického modelu pro ceny jízdného se skládá ze dvou úloh - odhadování poptávky po vlakových jízdenkách a vícestupňová optimalizace ceny jízdného. V této práci představujeme model nehomogenního markovského ...
  • Dynamické strategie obchodování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Němec, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
  • Dynamické strategie obchodování 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
  • Hledání optimální cesty v grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Znamenáčková, Gabriela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Mnoho rozhodovacích situací v praxi je možné modelovat pomocí ohodnoceného grafu. Podstatné je pak nalezení optimálního řešení dané situace na základě tohoto modelu. Předmětem této práce je především poskytnout přehled ...
  • Kointegrace ekonomických časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Juráška, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Kurzové sázky a reálné kurzy 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Kurzové sázení je v dnešní době velmi populární. Sázkové kanceláře vypisují kurzy na výsledky sportovních utkání, které představují možnou výhru za kaž- dou vsazenou jednotku. Cílem této práce je zkoumat, jestli mohou kurzy ...
  • Kvantilové mapování 

   Defence status: DEFENDED
   Krahulík, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá tzv. Q-Q ploty, což jsou speciální grafy porovnávající kvantily dvou reálných náhodných veličin. V teoretické části práce jsou nejprve vysvětleny některé základní pojmy, které s Q-Q ploty ...
  • Log-optimální investování 

   Defence status: DEFENDED
   Flimmel, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tvorba portfólia je častou a dôležitou úlohou vo finančnom sektore. V práci predstavujeme jeden z matematických modelov, ktorý túto úlohu pomáha riešiť. Predpokladmi modelu sú logaritmická úžitková funkcia a ergodická ...
  • M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data 

   Defence status: DEFENDED
   Orsáková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
  • Markowitzův model s omezeními 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Název práce: Markowitz·v model s omezeními Autor: Jan Němec Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: Sestavení optimálního portfolia ...
  • Measures for efficiency and eco-efficiency 

   Defence status: DEFENDED
   Dzianová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
  • Mechanizmus zaokrouhlování 

   Defence status: DEFENDED
   Chudoba, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V předložené práci je přiblížena problematika zaokrouhlování. V řadě lidských činností je totiž třeba z různých důvodů rozdělovat konečný počet objektů podle zadaných poměrů, které však nelze přesně splnit. Historická ...
  • Model trhu s náhodnými vstupy 

   Defence status: DEFENDED
   Krch, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis deals with market models with random inputs represented by the newsvendor problem for which the randomness is given through a random number of customers. Presented work is divided into three chapters. In the ...
  • Model Trhu s náhodnými vstupy 

   Defence status: DEFENDED
   Krch, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   V této práci se věnujeme modelu trhu s náhodnými vstupy reprezentovaného úlohou prodavače novin, kde je náhodná složka promítnuta skrze náhodný počet zákazníků. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole uvádíme ...
  • Modelování averze vůči riziku 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   diplomové práce Název práce: Modelování averze vůči riziku Autor: František Navrátil Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: Práce se ...
  • Modelování hry tenis 

   Defence status: DEFENDED
   Tsapparellas, Kyriakos (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato bakalářská práce představuje tři metody/modely které umožňuji předpověd' výherce tenisového zápasu, analyzuje je, studuje jejich efektivnost v konkrétních podminkách a nachází jejich výhody a nevýhody použitím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV