Now showing items 1-20 of 45

  • Architektura jako výraz modernizace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Neumannová, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Cílem práce je analýza, jak se rychlá modernizace Japonska v období Meidži (1868-1912) promítala do architektury. Práce popisuje mechanismy šíření informací o západní architektuře v japonské společnosti. Zkoumá průběh ...
  • Bezpečnostní politika Japonska na přelomu 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This thesis discusses the topic of Tokugawa shogunate defense policy at the turn of 18th and 19th century. This period is defined by the arrival of Adam Laxman's expedition to Japan in 1791 and the year of 1825, which is ...
  • Celonárodní boj za revizi nerovnoprávných smluv 

   Defence status: DEFENDED
   Krajícová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zabývá procesem uzavírání smluv. Obecně lze smlouvy rozdělit dle jejich obsahu. První skupinu tvořily smlouvy o míru a přátelství, kterými bylo Japonsko ...
  • Cenzura během okupace Japonska 

   Defence status: DEFENDED
   Církvová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   (in English): This thesis deals with the censorship in post-war Japan. It examines the impact on various areas of culture and the factors that influenced the form of censorship from the beginning of the occupation in 1945 ...
  • Formy diskriminace v Japonsku v novodobých matrikách 

   Defence status: DEFENDED
   Srbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce je vznik a vývoj systému moderních matrik koseki a s nimi související diskriminací vůči určitým sociálním skupinám v období Meidži. Záměrem první části práce je poskytnout nejprve historický ...
  • Fukuzawa Jukiči jako jeden z typů intelektuála doby Meidži 

   Defence status: DEFENDED
   Břendová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 2. 2010
   Ve své práci se věnuji japonskému mysliteli 19.století Fukuzawovi Jukičimu. Uvádím jeho základní životopis a rozbor doby, ve které žil, jelikož právě ta zásadně ovlivnila jeho tvorbu. Dále se pak věnuji jeho konkrétním ...
  • Funkce hlavy rodiny v Japonsku v 1. polovině 20. stol. 

   Defence status: DEFENDED
   Frolík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato práce si klade za cíl zhodnotit funkci hlavy rodiny, shrnout způsoby vzniku a zániku funkce hlavy rodiny, práva a povinnosti hlavy rodiny a rodinného sněmu v první polovině 20. století.
  • Hirohito - zhroucení božského mýtu 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Předložená práce se věnuje otázce císařského prohlášení, kterým se japonský panovník l. l. 1946 zřekl své božské podstaty. Tato problematika spadá do období poválečného vývoje, kdy v japonské společnosti probíhaly ...
  • Japonské politické strany a demokracie ve 20. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 2. 2010
   V této práci jsem se zabýval vývojem, kterým politické strany v Japonsku prošly, cíle které si stanovily a za jakých podmínek působily. Konkrétně změny jejich postavení, významu a chování v rámci systému vytvořeném Ústavou ...
  • Koncept znečištění kegare v Japonsku na přelomu 16. a 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mornsteinová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cílem této práce je popsat vznik a vývoj okrajových společenských tříd spojovaných s konceptem rituální nečistoty kegare v Japonsku na přelomu 16. a 17. století. Mezi hlavní otázky, které si práce klade, patří, jakým směrem ...
  • Medicinalizace sebevraždy v moderním Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Špirochová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   This thesis aims, based on the available literature and printed sources, to understand process of medicalization of suicide in modern Japan, in other words to outline how at the end of the 19th and the beginning of the ...
  • Militarizace japonského venkova v meziválečné době 

   Defence status: DEFENDED
   Hajný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Vývoj Japonska do podoby moderního státu v období Meidži (~iá, 1868 1912) je v novodobých dějinách z celosvětového hlediska bezprecedentním procesem přechodu od izolovaného, feudálního státu k emancipovanému a sebevědomému ...
  • Navázání japonsko-španělských diplomatických vztahů se zaměřením na misi Hasekury Cunenagy 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá navázáním japonsko-španělských diplomatických vztahů a jejich vývojem ve druhé polovině 16. století a počátkem 17. století. Hlavní část je věnována tzv. misi Keičó, která byla během let 1613 ...
  • Obrat v politice Japonska vůči evropským mocnostem během 1. sv. války 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli, popř. jakým způsobem se proměnila zahraniční politika Japonska vůči západním mocnostem v průběhu první světové války. První část popisuje politickou situaci ve východní Asii ...
  • Obraz čínsko-japonské války v kultuře jako součást japonského nacionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Danišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Práce se zabývá počátky japonského nacionalismu. Zkoumá roli, jakou v jeho zrodu sehrála čínsko- japonská válka v letech 1894 až 1895 ve vztahu k ostatním činitelům formujícím národní vědomí. Mezi ně patřily aktivity vlády, ...
  • Óm Šinrikjó: anomálie, nebo logický důsledek neřešených problémů v japonské společnosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Srbová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu nového náboženského hnutí Óm šinrikjó ve vztahu k některým základním sociálním vazbám a aspektům hodnotové orientace v japonské společnosti. Práce nejprve vymezuje nová náboženská ...
  • Počáteční období japonské okupace Koreje - Japonské představy a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Poshor, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This bachelor thesis focuses primarily on preparation and progress of beginning of Japanese annexation of Korea. The thesis defines the fundamental concepts for better understanding of colonialism, imperialism and social ...
  • Pokus o historiografickou komparaci Gukanšó a Džinnó Šótóki 

   Defence status: DEFENDED
   Vanišová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Gukanšó a Džinnó šótóki jsou velmi zajímavá díla o japonské historii. Jejich vznik od sebe dělí přibližně sto dvacet let a převratné historické události. V obsahu jsou si velmi podobné, ale velmi se liší ve způsobu ...
  • Politické myšlení rané samurajské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Trsek, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
  • Politika adaptace jezuitské misie v Japonsku pod vedením Alessandra Valignana 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlová, Kateřina Jenny (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této práce je podrobně rozebrat způsob řízení jezuitské misie v Japonsku pod vedením Alessandra Valignana v letech 1579 až 1603. Velká část pozornosti se bude upínat na novátorské metody, které tento jezuita prosazoval ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV