• Banach-Tarského paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Kanonické bázy pre riešenie invariantných diferencialných rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Jančík, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Sférické harmoniky a sférické monogeniky sú po rade polynomiálne riešenia Laplacovej a Diracovej diferenciálnej rovnice. Tieto riešenia v R3 tvoria ireducibilnú reprezentáciu Lieovej algebry sl(2, C). Hlavný cieľ je zostrojiť ...
  • Konformní zobrazení nejen v rovině 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Nazev prace: Konformnf zobrazenf nej'en v roving Autor; Lucie Markova Katedra (ustav): Matematicky ustav UK Vedoucf bakalafske prace: RNDr. Roman Lavidka, Ph.D. E-mail vedoucfho; Roman.Lavicka@mff.cuni.cz Abstrakt: V ...
  • Kvaterniony a Möbiovy transformace v dimenzi 4 

   Defence status: DEFENDED
   Kosina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   V této práci popisujeme transformace 3-rozměrného a 4-rozměrného Euklei- dovského prostoru. Nejprve ukážeme, jak lze pomocí kvaternionů v těchto dimen- zích elegantně popsat reflexe a rotace a dokážeme 2 strukturní věty o ...
  • Möbiovy transformace ve více dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Stein-Weissovy gradienty 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   V této práci je popsána konstrukce rotačně invariantních diferenciálních operátorů prvního řádu na Euklidovském prostoru Rn , jak ji vymysleli E. Stein a G. Weiss. Pro tuto konstrukci ukážeme, jak se najde ireducibilní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV