• Adaptační kurz jako forma prevence šikany 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce je založena na prezentování adaptačních kurzů jako formy primární prevence šikany ve školní třídě. Konkrétně se práce zabývá metodikou adaptačních kurzů poskytovaných Agenturou Wenku s. r. o., které kladou ...
  • Dezinformace jako nová forma sociálních rizik: k Beckově teorii globalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Michaljaničová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
  • Digitalizace práce ve výuce základů společenských věd na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Priščáková, Laura (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá odborným a didaktickým uchopením tématu digitalizace práce v hodinách základů společenských věd na středních školách. Cílem diplomové práce bylo na základě studia fenoménu digitalizace práce ...
  • Feminismus a emancipace žen ve školách v Rokycanech 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáňová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diplomová práce se ve své první části zabývá feminismem a jeho vývojem, názory, které se během let na toto téma vytvořily a které nejvíce ovlivnily emancipaci žen na celém světě i u nás. Druhá část práce se zaměřuje na ...
  • Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Fenomén deteritorializace: Vysílání pracovníků do České republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Trčka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 12. 2019
   Disertační ráce věnuje obecným problematickým aspektům vysílání pracovníků Evropské návrhem Evropské směrnice vybraných diskurzů ebatě návrhu této směrnice. vysílání konkrétní fenoménu přičemž důraz vysílání pracovníků ...
  • Gender v české politice 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Bakalářská práce s názvem "Gender v české politice" se zabývá postavením žen v politice České republiky. Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou nízkého počtu političek a zjistit postoj vybraných politických stran ...
  • Integrace žáků-cizinců v české škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrnožková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Já, ty, my a oni: formy vlastenectví ve výukových materiálech českého vzdělávacího systému a českých třídách 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This thesis focuses on the form of the discourse of nationalism in educational materials, specifically in selected history and civics textbooks for primary schools. The aim of the paper is not to cover all available ...
  • Multikulturalismus ve školní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Hvězdová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This final thesis deals with the realisation of multicultural education at public elementary schools and at the lower level of eight-year grammar schools in the Czech Republic. In the first part of the thesis I define the ...
  • Obsahová analýza vybraných učebnic českého jazyka z hlediska genderu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Proměny rodiny v hnutí Hare Krišna 

   Defence status: DEFENDED
   Bělková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Spiritualita v dnešní sekularizované společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jandačová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Svět práce pohledem státu, odborů a zaměstnavatelů. Budování hegemonie. 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   (česky) Během dospívání se výrazně formují hodnotové orientace člověka ke společnosti, zaměstnání či ekonomice. Vzdělávací systém hraje důležitou roli v tomto hodnotovém zrání člověka tím, že mu zprostředkovává klíčové ...
  • Vliv feminismu na hnutí #MeToo 

   Defence status: DEFENDED
   Poskerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Volby a morálka: teorie morálních základů Jonathana Haidta a analýza volebních výsledků parlamentních stran ČR v roce 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Pšenčný, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The aim of the proposed work is to verify the hypothesis based on Jonathan Haidt's Moral Foundations Theory, which says that the wider the range of the so-called moral foundations a political party addresses with its ...
  • Výročí 17. listopadu 1989 ve výuce ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Tato práce se zabývá problematikou výročí 17. listopadu, a to konkrétně z pohledu výuky na základní škole v Kunraticích. V první části se čtenář stručně seznámí se školním kurikulem a jeho vývojem, se zakotvením projektového ...
  • Vzdělávání romských dětí a kultura chudoby 

   Defence status: DEFENDED
   Siváková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Hlavním cílem této diplomové práce je na základě pojmové analýzy a empirického výzkumu posoudit vhodnost koncepce kultury chudoby (Oscar Lewis) pro analýzu situace sociálně vyloučených osob - konkrétně Romů - v České ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV