• Algoritmy dělení slov na slabiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kazík, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Na kratších a středně dlouhých textech v morfologicky bohatých jazycích se projevila vhodnost komprese na základě slabik. S ohledem na správné dělení je však potřebná relativní variabilita návrhu definic jazyka a algoritmů ...
  • Aritmetické kódování nad abecedou slabik 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustovský, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Slabiková komprese je nová metoda komprese textu, nabízející zajímavý kompromis mezi kompresí po znacích a po celých slovech, která by měla být výhodná především pro soubory střední velikosti. Slabiky jsou pro kódování ...
  • Bezztrátová komprese JPEG grafiky 

   Defence status: DEFENDED
   Ondruš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   JPEG je široce rozšířená metoda komprese grafiky určená především pro ukládání fotografií. Skládá se ze ztrátové a bezztrátové části. Poslední fází je statické Huffmanovo kódování, které lze nahradit pokročilejšími adaptivními ...
  • Ekonomická tahová strategická hra 

   Defence status: DEFENDED
   Hermann, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V předložené práci se zabýváme návrhem a implementací ekonomické tahové strategie. Po popsání a analýze základních pravidel hry vytváříme objektový model, skládající se ze základního rozhraní, konkrétních tříd a jejich ...
  • Entropické kodéry 

   Defence status: DEFENDED
   Uzel, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Cílem této diplomové práce je implementace různých metod entropického kódování a měření jejich kompresního poměru a rychlosti v kontextu programu XBW [Lan07]. Tyto metody zahrnují aritmetické kódování (s použitím Moatovy ...
  • Externí hašování 

   Defence status: DEFENDED
   Kucka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Hlavním cílem předložené práce je usnadnit výuku předmětu Organizace a zpracování dat a to metod externího hašování. Jedná se konkrétně o Cormackovo perfektní hašování, perfektní hašování Larsona a Kajli, Faginovo rozšiřitelné ...
  • Forecasting Markets using Artificial Neural Networks 

   Defence status: DEFENDED
   Kúdela, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Genetické algoritmy: charakteristické slabiky jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthan, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Slabiková komprese je nový přístup ke kompresi textů po symbolech. Důležitým aspektem tohoto přístupu jsou slovníky častých slabik. Tyto slovníky slouží k počáteční inicializaci kompresních algoritmů a mají velký vliv na ...
  • Heuristiky pro kompresi špatně formovaného XML 

   Defence status: DEFENDED
   Szabó, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   XBW [9] je modulární program na bezeztrátovou komprimaci textů umožňující použití růných kompresních algoritmů. Název XBW pochází ze spojení slov XML a BWT, protože právě v kombinaci XML parseru s Burrows-Wheelerovou ...
  • Hierarchická komprese 

   Defence status: DEFENDED
   Kreibichová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Většina textových kompresních metod je založena na podobném principu. Vstupní text je rozdělen na posloupnost textových jednotek. Těmito textovými jednotkami jsou zpravidla znaky, slabiky nebo slova. Vyhledávání redundancí ...
  • Komprese e-mailu 

   Defence status: DEFENDED
   Alakša, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   E-mail je velmi specifická datová struktura upravená příslušnými normami RFC. Běžná komprese pro textová data použitá na emaily nezohledňuje strukturu emailu, nejvíce je patrná nízká účinnost běžných metod u malých souborů, ...
  • Komprese slovníku 

   Defence status: DEFENDED
   Kuřík, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tématem této práce je vylepšení existující metody TD3 pro kompresi slovníku. Metoda TD3 je postavena na kódování datové struktury trie, což je pre fixový strom sloužící k uložení asociativního pole, v němž jsou klíčem ...
  • Komprese zvuku 

   Defence status: DEFENDED
   Dupej, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V posledních dvou desetiletích se multimédia staly součástí života každého z nás. Často ale musíme čelit dvěma sporným požadavkům - omezené kapacitě fyzického úložiště nebo kapacitě připojení k síti a požadavku na rozumnou ...
  • Kompresní korpus 

   Defence status: DEFENDED
   Bertoli, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Cieľom tejto práce je navrhnúť novú štruktúru korpusu, ktorého zdrojové súbory nebudú prístupné užívateľom, aby nedochádzalo k špecifickému vývoji kompresných algoritmov s cieľom dosiahnuť uspokojivé výsledky v meraných ...
  • Lingvistická komprese textu 

   Defence status: DEFENDED
   Kazík, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Při kompresi textu můžeme s úspěchem využít znalosti o přirozeném jazyce. V předkládané práci poukazujeme na možnost kódovat samostatně posloupnost slovních druhů nacházejících se ve větě(větný typ) a text samotný. Za tímto ...
  • LZPXj - vylepšení LZP algoritmu 

   Defence status: DEFENDED
   Ondruš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   LZP algoritmus je jedním z algoritmů navržených pro kompresi textu. Vychází ze základní myšlenky, kterou publikovali Ziv a Lempel ve své práci "A Universal Algorithm for Sequential Data Compression". Autorem vlastní metody ...
  • Nástroje pro vývoj XBW 

   Defence status: DEFENDED
   Mikula, Mário (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Predmetom tejto práce sú dva nástroje pre zjednodušenie vývoja kompresného systému XBW. Prvým je knižnica umožnujúca výpis ladiacich informácií, vhodná pre hierarchickú štruktúru modulov XBW. Táto štruktúra je dynamická a ...
  • Normalizace dat ve fulltextovém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Kapusta, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Cieľom tejto práce je návrh a implementácia programu v jazyku Java pre spracovanie dát fulltextového systému do výslednej podoby dobre formovaného XML podľa špecifikácie XML 1.0. Vstupné dáta sú vo forme ľubovolného zle ...
  • Porovnání metod pro kompresi velké abecedy 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthan, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Při kompresi textu nad abecedou slov nebo slabik je potřeba řešit problém, jak přenést abecedu mezi kodérem a dekodérem. Především u malých a středně velkých dokumentů tvoří kód abecedy významnou část výsledného souboru. ...
  • Porovnání použitelnosti Java O/R frameworku 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tato diplomová práce analyzuje použitelnost jednoho z nejpopulárnějších nástrojů pro objektově-relační mapování (Hibernate). Zkoumá, jakým způsobem ovlivňuje použití tohoto nástroje architekturu a výkon aplikace a ukazuje, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV