• Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...
  • Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe 

   Defence status: RECOGNIZED
   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především ...
  • Alice Masaryková a její vliv na sociální péči v době první Československé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
  • Církev československá v období protektorátu 1939-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavsa, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
  • CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Dana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 3. 2020
   Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was emotional, Christocentric ...
  • České reformní proudy 14. století a devotio moderna 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčka, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   České reformní proudy 14. století a devotio moderna Die böhmischen Reformströmungen des 14. Jahrhunderts und die Devotio moderna Devotio moderna bezeichnt die religiöse Gesinnung und Bemühung, die an bewusste individuelle ...
  • Český nacionalismus a vznik Církve Československé 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   This paper describes nationalism as a phenomenon that has become an integral part of Czech society in the 19th century and its manifestations. It describes the main motives Czech nationalist ideology created by T. G. ...
  • Dějiny pražské starokaolické obce od jejího založení do roku 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Hábová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Hlavní myšlenkou této práce je co nejobjektivněji popsat a nejpřesněji chronologicky seřadit události, které formovaly podmínky vzniku a existence pražské farnosti starokatolické církve. Důležitou roli zastane politická ...
  • Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost 

   Defence status: DEFENDED
   Maďar, Jaroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture The dissertation entitled The History of Slovak Pietism and Its Influence ...
  • Fenomén náboženské pouti v počátcích české reformace 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázek, Aleš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   The phenomenon of pilgrimage at the dawn of the Czech reformation Mgr. Aleš Mrázek Dissertation examines the phenomenon of pilgrimage in the Czech lands in the Middle Ages, in particular during the reign of Charles IV from ...
  • Freedom of Conscience and Religious Policy of Soviet Power in South of Ukraine in 1917-1939 (Historical and Legal aspect): from State to Individual 

   Defence status: DEFENDED
   Bilash, Oleksandr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Resume The thesis is a theoretical generalization and solution of the scientific problem, which consists of the analysis and characterization of the process of formation and development of the right to freedom of conscience, ...
  • Freedom of Conscience and Religious Policy of Soviet Power in South of Ukraine in 1917-1939 (Historical and Legal aspect): from State to Individual 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bilash, Oleksandr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Disertační práce je komplexní studií v oblasti dějin církve a státu, vztahů mezi státními církvemi, teoretickou generalizací a řešením vědeckého problému, která spočívá v analýze a poskytování charakteristik procesu utváření ...
  • The hidden truth of Historia Ecclesiastica written by Eusebius of Caesarea 

   Defence status: DEFENDED
   Brychtová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   Diplomová práce zkoumá jednotlivé kapitoly knihy Církevní Dějiny napsané Eusebiem Cézarejským, jež je označován jako "otec církevních dějin", přesto kniha obsahuje velké množství nejasností, rozporů, nepřesností a její ...
  • Historie České starokatolické církve 1990 - 1997 

   Defence status: DEFENDED
   Kudelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The thesis' main objective is to describe the development of the Czech Old Catholic Church in the first eight years after the Velvet revolution. It presents the historical context which led to significant changes in the ...
  • Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze 1950-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Friess, Rafaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Diplomová práce se zabývá tématem Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze 1950-1990.
  • Ikonoborčeskije spory VIII -IX stoletij v filosofskoj i bogoslovskoj perspektive 

   Defence status: DEFENDED
   Luptáková, Marina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 4. 2015
   Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě Иконоборческие споры VIII -IX столетий в философской и богословской перспективе PhD. Marina Luptáková Tento dizertáční projekt předkládá problématiku ...
  • Imja kak filosofskaja predposylka. Obščečelovečeskije korni znanija v mysli P. A. Florenskogo. 

   Defence status: DEFENDED
   Yudina, Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Diplomová práce se zaměřuje na chápání podstaty slova a jména v díle ruského filosofa, vědce a básníka P. Florenského (1882-1937). Problém slova, jména a symbolu byl pro P. Florenského, stejně jako pro další významné autory ...
  • Jurodivost a jiné projevy substandardního chování z pohledu řečově-komunikačních taktik. Na materiálu Minejí pro čtení Dimitrije Rostovského 

   Defence status: DEFENDED
   Řoutil, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   The presented thesis deals with the holy foolishness and other expressions of sub- standard behaviour as part of hagiography. It is examined from the point of view of the so-called "singular speech-behaviour tactics" ...
  • Křest kněžny Olgy z hlediska byzantských misií 

   Defence status: DEFENDED
   Gkantzios Drápelová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
   Křest a návštěvu kněžny Olgy tedy není možné jednoznačně chápat jako součást christianizační politiky Konstantinopole. Většina autorů, z jejichž děl jsem při psaní této práce čerpala, umisťuje křest kněžny Olgy do ...
  • Kříž v proměnách věků a jeho význam v lidské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Roule, Radek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The Cross in Changing of Times and its Significance in Ancient Society The cross is the most widespread symbol appearing worldwide right from the prehistoric times. Though being formed of a very simple shape of two ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV