Now showing items 1-20 of 72

  • Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Bernas, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Diplomová práce Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu ~ 1 ~ Resumé Diplomová práce "Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu" se zabývá konceptem politicko-administrativního členění státu, jenž ...
  • Archeologie skleněných korálků v severní Itálii doby železné 

   Defence status: DEFENDED
   Matznerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Glass beads are small personal ornaments, which are occurring especially in funerary contexts. The aim of this work is to to chart the distribution of glass bead types in northern Italy and to study their chronology. The ...
  • Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku 

   Defence status: DEFENDED
   Staničová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Táto bakalárska práca sa venuje predrímskym fortifikáciám na území Etrúrie a starovekej Umbrie. Prvú časť tvorí popis jednotlivých typov muriva používaných v tejto oblasti a ich zaradenie do typologických kategórií. Hradby ...
  • Disenty a jejich role v soudním rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Stádník, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   Dissents and their role in judicial decision-making Jakub Stádník Abstract This thesis deals with dissents to judicial decisions, i.e., dissenting opinions of the judges which are published along with the decision. In the ...
  • Dollfussovo a Schuschniggovo Rakousko - případová studie autoritářského režimu 

   Defence status: DEFENDED
   Lisý, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Cílem této diplomové práce je analýza autoritativního režimu v Rakousku v období mezi dvěma světovými válkami. Práce sestává ze tří kapitol. První je teoretickým východiskem práce, neboť zde uvádím různé koncepty autoritativního ...
  • The European Court of Justice as a political actor 

   Defence status: DEFENDED
   Vikarská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   ESD jako politický aktér I. Úvod V roce 2009 se ve Spojených státech amerických hledal nástupce na uprázdněné místo soudce Nejvyššího soudu USA.1 Kandidátkou byla soudkyně hispánského původu, Sonia Sotomayor, která byla ...
  • Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření 

   Defence status: DEFENDED
   Krupová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   Cílem disertační práce s názvem Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření je prozkoumat formování právního vědomí této skupiny zejména prostřednictvím výuky. Předpokladem, respektive ověřovanou ...
  • Hledání archetypů politického systému v právní a politické filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Chválek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   Jan Chválek - Rigorous Thesis Abstract (English) The main objectives of this work are summarised on a separate sheet, which I have named the Fundamental Theses. I intentionally bring forward additional issues for discussion, ...
  • Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 - 1938) a v České republice od roku 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Idea suverenity lidu nabízí koncept hledání legitimity moci, resp. jednu z konstrukcí založení vztahu vládnoucích a ovládaných. Zda je to vztah akceptovaný, akceptovatelný, funkční, žádoucí, či nežádoucí je otázkou hledání ...
  • Ikonografie etruských mincí 

   Defence status: DEFENDED
   Ederová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se věnuje ikonografii mincí ve starověké Etrurii, přisuzovaných etruským městům. První část práce je teoretická a tematicky rozdělená do dvou částí. V první části je rozebraná geografie a stručné ...
  • Jak vznikala ÚSTAVA ČR; politický kontext, osobnosti, vlivy. 

   Defence status: DEFENDED
   Fuksová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 4. 2015
   Předložená diplomová práce se týká problematiky vzniku Ústavy ČR. Jejím cílem bylo zejména zmapovat veškeré relevantní okolnosti, které vedly ke schválení konečné podoby tohoto dokumentu v prosinci roku 1992. Diplomová ...
  • Jugoslávie v kontextu totalitních autoritářských států 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   Práce Jugoslávie v kontextu totalitních a autoritářských států se zabývá charakteristikou vládnoucího režimu SFRJ. V první kapitole jsou podrobně definovány politologické pojmy totalitarismus a autoritatismus. V dalších ...
  • Kamerové systémy na veřejných prostranstvích - zajištění bezpečnosti nebo ohrožení soukromí? 

   Defence status: DEFENDED
   Tokárová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   diplomové práce Právo na soukromí je velmi široké, komplexní a těžko popsatelné. Jeho základ v evropském pojetí spočívá v možnosti jednotlivce rozhodovat sám o sobě, o rozsahu informací, které se o něm dozví někdo jiný. ...
  • Koncept orientalisujícího období v italské archeologii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lorenzová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Ústředním tématem této práce je definice tzv. procesu orientalizace, jeho projevy na vybraných předřímských lokalitách a jak je tento proces prezentován v italské archeologii. Na základě analýzy hrobových kontextů je ...
  • Levicová recepce díla Carla Schmitta 

   Defence status: DEFENDED
   Géryk, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 2. 2018
   Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově ...
  • Liberální demokracie a její nepřátelé 

   Defence status: DEFENDED
   Slanina, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Nowadays liberal democracy is faced with a crisis bought mainly by the liberal-democratic elites with their approach and the politics they established during the period of boundless triumphalism in the 1990s. Sand castles, ...
  • Lidská důstojnost : universální princip v partikulární aplikaci. 

   Defence status: DEFENDED
   Broz, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce, v návaznosti na nově se formulující kritiku tzv. soudobého paradigmatu lidské důstojnosti, které pojí důstojnost s kantovským pohledem na lidskou autonomii a s universalistickými ambicemi, zkoumá oprávněnost ...
  • Limity demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Zaripov, Sergey (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 10. 2015
   Resumé V první části diplomové práce Limity demokracie je vymezen pojem demokracie, návrat k pramenům demokracie, a to zejména k archaickému Řecku, kde demokracie začínala a poté se rozvíjela za pomoci myslitelů jako je ...
  • Limity demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Folková, Zsófia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   The central themes of the thesis are the limits of democracy, the qualities that distinguish it from other political regimes, the criteria necessary for its existence, and the character of the regimes that arise if one or ...
  • Milosti v ústavním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 10. 2020
   Pardons in constitutional law Abstract This thesis is focusing on the constitutional institute of pardon both in its individual and collective form. The highest attention is paid to the legal framework of the Czech Republic. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV