• Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu 

   Bernas, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Diplomová práce Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu ~ 1 ~ Resumé Diplomová práce "Analýza španělského modelu asymetrického regionalismu" se zabývá konceptem politicko-administrativního členění státu, jenž ...
  • Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku 

   Staničová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Táto bakalárska práca sa venuje predrímskym fortifikáciám na území Etrúrie a starovekej Umbrie. Prvú časť tvorí popis jednotlivých typov muriva používaných v tejto oblasti a ich zaradenie do typologických kategórií. Hradby ...
  • Dollfussovo a Schuschniggovo Rakousko - případová studie autoritářského režimu 

   Lisý, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Cílem této diplomové práce je analýza autoritativního režimu v Rakousku v období mezi dvěma světovými válkami. Práce sestává ze tří kapitol. První je teoretickým východiskem práce, neboť zde uvádím různé koncepty autoritativního ...
  • The European Court of Justice as a political actor 

   Vikarská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   ESD jako politický aktér I. Úvod V roce 2009 se ve Spojených státech amerických hledal nástupce na uprázdněné místo soudce Nejvyššího soudu USA.1 Kandidátkou byla soudkyně hispánského původu, Sonia Sotomayor, která byla ...
  • Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření 

   Krupová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   Cílem disertační práce s názvem Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření je prozkoumat formování právního vědomí této skupiny zejména prostřednictvím výuky. Předpokladem, respektive ověřovanou ...
  • Hledání archetypů politického systému v právní a politické filosofii 

   Chválek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   Jan Chválek - Rigorous Thesis Abstract (English) The main objectives of this work are summarised on a separate sheet, which I have named the Fundamental Theses. I intentionally bring forward additional issues for discussion, ...
  • Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 - 1938) a v České republice od roku 1993 

   Havel, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Idea suverenity lidu nabízí koncept hledání legitimity moci, resp. jednu z konstrukcí založení vztahu vládnoucích a ovládaných. Zda je to vztah akceptovaný, akceptovatelný, funkční, žádoucí, či nežádoucí je otázkou hledání ...
  • Ikonografie etruských mincí 

   Ederová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se věnuje ikonografii mincí ve starověké Etrurii, přisuzovaných etruským městům. První část práce je teoretická a tematicky rozdělená do dvou částí. V první části je rozebraná geografie a stručné ...
  • Jak vznikala ÚSTAVA ČR; politický kontext, osobnosti, vlivy. 

   Fuksová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 4. 2015
   Předložená diplomová práce se týká problematiky vzniku Ústavy ČR. Jejím cílem bylo zejména zmapovat veškeré relevantní okolnosti, které vedly ke schválení konečné podoby tohoto dokumentu v prosinci roku 1992. Diplomová ...
  • Jugoslávie v kontextu totalitních autoritářských států 

   Šimek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   Práce Jugoslávie v kontextu totalitních a autoritářských států se zabývá charakteristikou vládnoucího režimu SFRJ. V první kapitole jsou podrobně definovány politologické pojmy totalitarismus a autoritatismus. V dalších ...
  • Kamerové systémy na veřejných prostranstvích - zajištění bezpečnosti nebo ohrožení soukromí? 

   Tokárová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   diplomové práce Právo na soukromí je velmi široké, komplexní a těžko popsatelné. Jeho základ v evropském pojetí spočívá v možnosti jednotlivce rozhodovat sám o sobě, o rozsahu informací, které se o něm dozví někdo jiný. ...
  • Koncept orientalisujícího období v italské archeologii 

   Lorenzová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Ústředním tématem této práce je definice tzv. procesu orientalizace, jeho projevy na vybraných předřímských lokalitách a jak je tento proces prezentován v italské archeologii. Na základě analýzy hrobových kontextů je ...
  • Levicová recepce díla Carla Schmitta 

   Géryk, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 2. 2018
   Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově ...
  • Lidská důstojnost : universální princip v partikulární aplikaci. 

   Broz, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce, v návaznosti na nově se formulující kritiku tzv. soudobého paradigmatu lidské důstojnosti, které pojí důstojnost s kantovským pohledem na lidskou autonomii a s universalistickými ambicemi, zkoumá oprávněnost ...
  • Limity demokracie 

   Zaripov, Sergey (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 10. 2015
   Resumé V první části diplomové práce Limity demokracie je vymezen pojem demokracie, návrat k pramenům demokracie, a to zejména k archaickému Řecku, kde demokracie začínala a poté se rozvíjela za pomoci myslitelů jako je ...
  • Limity demokracie 

   Folková, Zsófia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   The central themes of the thesis are the limits of democracy, the qualities that distinguish it from other political regimes, the criteria necessary for its existence, and the character of the regimes that arise if one or ...
  • My a oni - politické strany a veřejnost 

   Hřavová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Cílem diplomové práce bylo popsat současný stav vztahu mezi veřejností a politickými stranami. Vzhledem k možné rozsáhlosti daného tématu se práce zaměřila na přehled jednotlivých fenoménů, které můžeme v rámci tohoto ...
  • Neomezitelná podstata lidských práv jako atribut demokratického právního státu? 

   Kubitová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Demokratický právní stát je kompozit dvou principů: demokratického a právně-státního. Demokratický princip vyžaduje vládu lidu, implicitně z něj proto plyne požadavek zaručení politických práv (zejména volebního práva, ...
  • Občanská neposlušnost v demokraciích a nedemokratických státech 

   Karasová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Resumé V kapitole první se autorka práce zabývala historií a vznikem pojmu občanská neposlušnost. Kapitola druhá byla věnována rozdílným úhlům pohledu na pojem občanské neposlušnosti, tak jak ho chápou někteří z předních ...
  • Odchylky od běžného zákonodárného procesu 

   Pechancová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Hlavním tématem předkládané práce jsou odchylky od běžného zákonodárného procesu v České republice. Pro účely komparace jsou rozebrány také odchylné legislativní procedury v Německu a Rakousku. Odchylky jsou pro účely této ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV