• Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí 

   Štefaníková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Smáčivost povrchů je jedním z parametrů, který výrazným způsobem ovlivňuje interakci pevných látek s jejich okolím. V rámci této práce byla studována smáčivost dvou typů materiálů - i) polyetherketonových (PEEK) fólií před ...
  • Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu 

   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma 

   Kuzminova, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 7. 2018
   Název práce:Modifikace polymerních substrátů pomocí nízkoteplotního plazmatu Autor: Anna Kuzminova Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Abstrakt: Úprava povrchů ...
  • Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu pro biolékařské aplikace 

   Kretková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Polymerní materiály jsou aplikačně zajímavé díky svým objemovým vlastnostem, mezi které patří teplotní odolnost, dlouhá životnost, vysoká pevnost, nízká měrná hmotnost, průhlednost a chemická odolnost, ale také díky relativně ...
  • Nanoklastrové vrstvy pro biolékařské aplikace 

   Divín, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Název práce: Nanoklastrové vrstvy pro biolékařské aplikace Autor: Radek Divín Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Abstrakt: Měděné nanoklastrové vrstvy byly ...
  • Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace 

   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Práce se věnuje přípravě hydrofobních fluorouhlíkových tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování polymerního PTFE terče. Ukazuje vliv depozičních podmínek, hlavně tlaku pracovního plynu a výkonu dodaného do systému, ...
  • Příprava kovových nanoklastrů a jejich charakterizace 

   Kratochvíl, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Měděné nanoklastry mají potenciál pro vytváření nanostrukturovaných povrchů, které mohou najít využití zejména v elektronice, elektrotechnice, optice, ale i v biomedicíně. Aby mohly být později takové povrchy vytvořeny, ...
  • Příprava nanokompozitních tenkých vrstev 

   Kratochvíl, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Nanokompozitní tenké vrstvy mohou najít uplatnění zejména ve fotovoltaice, optice, při výrobě senzorů či v biolékařských aplikacích. Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací vrstev kovové nanočástice-polymer, které ...
  • Příprava nanokompozitních tenkých vrstev 

   Kratochvíl, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   Nanocomposite thin films can find application in photovoltaics, optics, fabrication of sensors, or in biomedicine. This work investigates fabrication and characterization of thin metal-plasma polymer nanocomposite films ...
  • Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace 

   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 3. 2017
   Presented work is focused on the deposition and characterization of thin and ultrathin plasma polymer films, then also on the preparation of nanocomposites metal/plasma polymer. The characterization of plasma polymer films ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV