Now showing items 1-20 of 36

  • Algebraické křivky v historii a ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   NÁZEV: Algebraické křivky v historii a ve škole AUTOR: Bc. Tomáš Fabián KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: Práce obsahuje sérii úloh určených pro ...
  • Algebraické křivky v historii a ve škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   NÁZEV: Algebraické křivky v historii a ve škole AUTOR: Bc. Tomáš Fabián KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: Práce obsahuje sérii úloh určených pro ...
  • Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce. 

   Defence status: DEFENDED
   Kozubek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část hledání vhodné strategie řešení. V rámci ...
  • Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kokeš, Dalibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Hyperbolické funkce a jejich inverze se v českých středoškolských kurzech matematiky probírají jen velmi zřídka. Je to škoda: toto učivo skýtá možnost zopakovat metody a dovednosti probírané u funkcí polynomických, ...
  • Évariste Galois a jeho teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Richter, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   NÁZEV: Évariste Galois a jeho teorie AUTOR: Lukáš Richter KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: První část bakalářské práce pojednává o životě významného ...
  • Formování dedukce ve starořecké matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Drholcová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Gauss a konstruovatelnost pravidelných mnohoúhelníků pomocí kružítka a pravítka 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vybranými euklidovskými konstrukcemi pravidelných mnohoúhelníků a shrnuje jejich historický vývoj. Zaměřuje se zejména na matematika, který je s tímto tématem neodmyslitelně spjat, ...
  • Geometrická analýza kompozic výtvarných (malířských) děl 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Geometrie anamorfického malířství v období manýrizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce se zabývá geometrií malířství renesance a manýrismu. Je rozdělena do dvou kapitol, ve kterých se čtenář seznámí s historií a geometrií renesance a manýrismu a vztahem mezi geometrií a didaktikou matematiky. V ...
  • Goniometrické funkce a jejich inverze 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   This bachelor thesis shows four basic ways how to introduce trigonometric and cyclometric functions. The work is primarily intended for high school students who have encountered some of these introductions at school. The ...
  • Goniometrické funkce ve fyzikálních aplikacích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanzlík, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Cílem bakalářské práce je představit praktické aplikace goniometrických funkcí v různých oblastech mechaniky. Jedná se přitom o takové oblasti, které jsou tak či onak součástí našeho každodenního života. V práci jsou popsány ...
  • Historie čísla PI 

   Defence status: DEFENDED
   Bernátová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Má bakalářská práce "Historie čísla " má za cíl informovat o vývoji této konstanty. Snažila jsem se postupovat chronologicky od počátků v Egyptě přes starověké Řecko, středověk, renesanci až po novověk a počítačový svět. ...
  • Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky se snaží nějakým způsobem integrovat poznatky a příklady z historie logiky do celku matematiky, především s ohledem k vyučování. Úvodní exkurzní ...
  • Konstrukce křivek u DESCARTA 

   Defence status: DEFENDED
   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce se zabývá studiem konstrukcí algebraických křivek pomocí mechanických nástrojů navržených René Descartem. V práci je obsažen stručný Descartův životopis, je nastíněna Descartova vědecká metoda a je ukázán Descartův ...
  • Konstruovatelnost pravítkem a kružítkem 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenčíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice konstrukcí pravítkem a kružítkem. Jejím cílem je představení důkazu nemožnosti duplikace krychle, trisekce úhlu a konstrukce pravidelného sedmiúhelníku za použití pouze pravítka ...
  • Konvexní a konkávní funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Models and Modeling in the Biomedical Sciences 

   Defence status: DEFENDED
   Zach, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Řada vědních oborů, včetně biomedicínských disciplín, vytváří a široce využívá vědecké modely. Hlavní náplní této disertační práce je analýza některých klíčových aspektů praxe vědeckého modelování. Za prvé představím nové, ...
  • Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kosina, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Diplomová práce Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole se zabývá jednou z neeukleidovských geometrií, Bolyai - Lobačevského geometrií. V první kapitole popisuje historický vývoj neeukleidovských ...
  • Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   4 Abstrakt Diplomová práce Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky se zabývá aplikací metody genetické paralely v oblasti logiky. Na vybraných logických zákonitostech ukazuje a srovnává jejich ...
  • Počátky řecké matematiky - Thalés, Pythagoras a Eukleidés 

   Defence status: DEFENDED
   Ebelová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Název práce: Počátky řecké matematiky - Thalés, Pythagoras a Eukleidés Autor práce: Gabriela Ebelová Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. Práce se zabývá novým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV