• Porovnání kontroly měření na různých typech analyzátorů používaných na ÚKBLD CHLTC ve VFN v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Koblasa, Vladimír (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Koblasa, Vladimír - Porovnání kontroly měření na různých typech analyzátorů používaných na ÚKBLD CHLTC ve VFN v Praze 1. lékařská fakulta UK Praha 2, Kateřinská 32 Vedoucí práce: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Školitel ...
  • Příspěvek k patofyziologii trombofilního stavu po operaci pro zlomeninu horního konce stehenní kosti u pacientů starších 75 let 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 1. 2011
   Úvod: Zlomeniny horního konce stehenní kosti jsou častým operačně řešeným úrazem velmi starých pacientů (>75 let). Z hlediska TEN patří tyto rekonstrukční operace k nejrizikovějším, s výskytem TEN až u 80%. Z toho hlediska ...
  • Syndrom diseminované intravaskulární koagulace v intenzivní medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Kasperová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu diseminované intravaskulární koagulace (DIC) v intenzivní medicíně. Teoretická část poskytuje informace o epidemiologii, patofyziologii, etiologii, klinické klasifikaci a ...
  • Trombofilie a trombotické komplikace u nemocných se závažnou sepsí. 

   Defence status: DEFENDED
   Zenáhlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Úvod: Trombotické příhody patří mezi nejzávažnější komplikace v průběhu sepse a k nejčastějším příčinám mortality a morbidity nemocných se sepsí. K profylaxi těchto komplikací je v současné době u pacientů se závažnou sepsí ...
  • Trombofilie v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Magda (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 12. 2012
   3 ABSTRAKT Úvod: Tromboembolická nemoc je v civilizovaných zemích jedna z nejčastějších příčin nemocnosti a úmrtnosti u těhotných žen. V graviditě se často poprvé projeví vrozená, nebo získaná trombofilie. Pacientky s ...
  • Vliv trombofilních mutací a získaných rizikových trombofilních faktorů na výskyt pooperační tromboembolické nemoci. 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrych, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 11. 2016
   Autor ve své disertační práci v úvodu předkládá aktuální pohled na problematiku pooperační tromboembolické nemoci (TEN) a její rizikové faktory, na možnosti profylaxe žilního tromboembolismu a na recentní obecně akceptovaná ...
  • Výskyt a prevence prvních epizod hluboké žilní trombózy u pacientů s mutací faktor V Leiden 

   Defence status: DEFENDED
   Chocová, Zdeňka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Hluboká žilní trombóza (HŽT) je 3. nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním, tedy jedním z nejvíce frekventovaných onemocnění vůbec. V ČR se ročně klinicky diagnostikuje 15 000-25 000 případů 2 HŽT. I přes řadu účinných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV