Now showing items 1-20 of 36

  • Agrární strana v letech 1920-1921 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Tato rigorózní práce se zabývá dějinami agrární strany v pro ní přelomovém období let 1920 - 1921. K výběru daného tématu mě motivoval zájem o československé dějiny meziválečného období a to především o dobu první poloviny ...
  • Cesta k zániku Agrární strany (1933 - 1948) 

   Defence status: DEFENDED
   Anev, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato práce se snaží objasnit příčiny zániku Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, strany, která byla a je až do dneška známá především pod označením agrární strana. Agrárníci představovali v meziválečném ...
  • Česká strana státoprávně pokroková (1908-1918) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   The Czech Constitutional Progressive Party (1908-1918) The Czech Constitutional Progressive Party represents in many aspects a unique phenomenon of the Czech politics in the last years before the outbreak of WWI and during ...
  • České bibliofilství 1918-1938. Příspěvek k dějinám knižní kultury za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Počátkem dvacátého století se bibliofilství, tehdy ještě pojímané jako úsilí o krásnou českou knihu, stává živým tématem mezi kulturní veřejností. Článek F. X. Šaldy Kniha jako umělecké dílo je často citován dodnes. V roce ...
  • České střední školy v Hradci Králové ve školních letech 1938/39-1944/45 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Hradec Králové lze už od 19. století považovat za skutečné "město škol". Prozřetelnost vedoucích činitelů města připravila vhodné podmínky pro rozvoj základního i středního stupně vzdělání. Postupně se vystavěly prostorné ...
  • České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech 1890-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Malínská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 11. 2007
   Disertační práce České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen (Role spolků a politických stran v letech 1890-1914) sleduje ty aspekty procesu demokratizace české společnosti od obnovení parlamentarismu a ...
  • Československo a norimberský proces (norimberský proces v československém tisku) 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Druhá světová válka byla co do počtu obětí a napáchaných škod nejděsivější v dějinách lidstva. Již z toho důvodu bylo nezbytné potrestat ty, kteří ji rozpoutali. Mezinárodnímu tribunálu v Norimberku se podařilo nalézt ...
  • Československo v roce 1957 v rámci východního bloku 

   Defence status: DEFENDED
   Palivodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   V roce 1957 se východní blok vyrovnával s krizí předchozího roku, destalinizací a povstáním v Maďarsku. Ve své práci jsem se pokusila sledovat jednotlivé roviny tohoto vyrovnávání se a konsolidaci situace v Československu. ...
  • Československo-italské vztahy od pochodu na Řím do locarnské konference 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Zahraniční politika fašistické Itálie patří k nejoblíbenějším tématům historiků italského fašismu. Mussoliniho zahraniční politika poutá pozornost pro svůj expanzivní rozměr, středem zájmu jsou hlavně vztahy související s ...
  • Československo-italské vztahy od pochodu na Řím do locarnské konference 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 11. 2007
   Zahraniční politika fašistické Itálie patří k oblíbeným tématům historiků italského fašismu. Mussoliniho zahraniční politika poutá pozornost pro svůj expanzivní rozměr, středem zájmu jsou hlavně vztahy související s ...
  • Českoslovenští dobrovolníci, mezinárodní brigády a občanská válka ve Španělsku v letech 1936-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Španělská ob6anská válka (1936-39) patři ve světě nesporně k nejpodrobněj i a také nej 6astěj i zpracovávaným tématům děj in 20. stoleti. zvýšená zahrani6ni ú6asti na pozornost a je to od po6átku věnována předevš im na ...
  • Češi ve Vídni v letech 1934-1945: perzekuce, kolaborace a odboj menšiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kotalík, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Práce analyzuje z několika různých úhlů pohledu život české etnické menšiny ve Vídni v Dollfussově a Schuschniggově autoritativním režimu i pod Hitlerovou nadvládou. Vídeňští Češi, kdysi největší neněmecká národnostní ...
  • Dějiny církevní správy v Protektorátu a Sudetské župě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beringer, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Po roce 1989 vyšla celá řada monografií a vědeckých článků, které se soustředily na oblast českých dějin v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Bezesporu je to téma, které ještě není zcela probádané, a proto zde čeká na ...
  • Dějiny církevní správy v Protektorátu a Sudetské župě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beringer, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Po roce 1989 vyšla celá řada monografií a vědeckých článků, které se soustředily na oblast českých dějin v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Bezesporu je to téma, které ještě není zcela probádané, a proto zde čeká na ...
  • Dosídlování okresu Sokolov v letech 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Práce pojednává o dosídlování okresu Falknov nad Ohří v letech 1945- 1948. Snaží se zachytit národnostní, politický i hospodářský vývoj s ohledem nejen na okres samotný, ale také na centrální instituce, stejně jako právní ...
  • Emanuel Voska v československém zahraničním odboji za první světové války: zpravodajství a propaganda 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Práce se zabývá činností Čechoameričana Emanuela Vosky v době první světové války a jeho aktivity sleduje z hlediska československého zahraničního odboje, propagandy, zpravodajských služeb i krajanského hnutí. Po první ...
  • Francouzsko-československé diplomatické vztahy v předvečer podzimu 1938. (Studie na základě depeší vyslance Victora de Lacroix) 

   Defence status: DEFENDED
   Jerie, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   This study treats about metamorphosis of diplomatic interrelations between France and Czechoslovakia in the first half of 1938. The main person is french envoy in Prague Victor de Lacroix. French-czechoslovakian diplomatic ...
  • Jazyk komunistické moci na stránkách Rudého práva v roce 1953 

   Defence status: DEFENDED
   Hannová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tématem práce je pohled na způsob jazykové manipulace na stránkách Rudého práva v roce 1953 a nastínění základních typologických rysů komunistické propagandy. Cílem je ukázat na úlohu politiky v kulturní sféře a její proměnu ...
  • Křepenice za kolektivizace 

   Defence status: DEFENDED
   Macourková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Období čtyřicátých a padesátých let dvacátého století bylo pro zemědělce velmi těžkou a bolestnou zkušeností. Protektorát a zejména první tři léta po pádu nacistické diktatury se vyznačovala rozsáhlými změnami ve vlastnictví ...
  • Lužice v plánech na vybudování nového Československa. Velké naděje a zklamání českých slavistů 

   Defence status: DEFENDED
   Chodějovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Lusatia in the plans of building the new Czechoslovakia. Great expectations and early disillusionment of the Czech Slavists. During the Great War, especially in the last year of the war, a number of representatives of Czech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV