• Autecological study of selected Cretaceous plants using stable Carbon isotopes 

   Defence status: DEFENDED
   Zahajská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   1 Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou fosilních rostlin z cenomanských Perucko-korycanských souvrství České křídové pánve a Bückebergským souvrstvím z Dolnosaské pánve v Německu. Na základě dřívějších studií je známo, ...
  • Carbon isotopes as a tool for study of palaeoclimate 

   Defence status: DEFENDED
   Zahajská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
  • Mykorhiza ve fosilním záznamu 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Mykorhizní symbióza je dnes rozšířená u naprosté většiny suchozemských rostlin. Pro oba účastníky symbiózy představuje mykorhiza významný zdroj obživy a může jim také poskytovat ochranu nebo pomoci přežít v méně pohostinném ...
  • Paleoekologická studie křídové extremofilní flóry s důrazem na xerofyty 

   Defence status: DEFENDED
   Čepičková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Studovaný materiál pochází z české křídové pánve perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří, z lokalit Pecínov a Praha - Malá Chuchle z české křídové pánve. Pro srovnání s fosilními taxony byly použity xerofytní až ...
  • Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu 

   Defence status: DEFENDED
   Libertín, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Palaeoecology of selected localities of the Whetstone Horizon In frames of the present thesis taphonomical and paleoecological processed were described in selected localities of whetstone horizon. Fossil plant assemblage ...
  • Paleoklimatická analýza křídové flóry z jihočeských pánví 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • První cévnaté rostliny na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Cévnaté rostliny jsou charakterizovány jako skupina rostlin, které jsou již zcela přizpůsobeny k životu na souši. Jejich vývoj je výsledkem souboru adaptací, které si vyžádaly nutné změny na anatomické i morfologické úrovni. ...
  • Studium hub, řas a mechorostů z křídy Českého masivu a ostrova Jamese Rosse 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Předložená práce si klade za cíl studium diverzity mechorostů, hub a řas z vybraných lokalit svrchní křídy Českého masivu a ostrova Jamese Rosse. Práce je zaměřena na co nejpřesnější taxonomické určení nalezených fosilií ...
  • Systematika a paleoekologie svrchnokřídových rostlin klikovského souvrství v jižních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   9 | Abstract The present thesis focuses on plant fossils from the Klikov Formation (late Turonian - Santonian).This formation forms the basal part and the most widespread unit of the South Bohemian Basins, containing ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV