• Bariéry v komunikaci s hospitalizovanými seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Poklopová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Autor: Martina Poklopová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bariéry v komunikaci s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. ...
  • Diabetes mellitus očima dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Brůnová, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
  • Dobrá smrt z pohledu sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Žabková, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   This bachelor thesis describes the issue of care for dying patients and dying in hospital. The theoretical part develops the concepts of palliative care, hospice care, needs of the dying, human dignity and also deals with ...
  • Dobrá smrt z pohledu všeobecné sestry na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Jurková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Autor: Martina Jurková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Dobrá smrt z pohledu všeobecné sestry na jednotce intenzivní péče Vedoucí práce: doc. PhDr. ...
  • Domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmanová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Domestic violence Domestic violence is a topic which draws the society's attention recently. Domestic violence can be defined as all kinds of physical, sexual and psychological violence in all types of intimate relationships. ...
  • Důstojná smrt v hospici Anežky České v Červeném Kostelci z pohledu dobrovolných pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Provazníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Bakalářská práce pojednává a přibližuje pohled na hospicovou péči. Zabývá se rolí dobrovolníka v hospici. Ukazuje na to, že lidé mohou důstojně odejít z tohoto světa, aniž by zažívali dlouhodobé utrpení. Smrt lidé vytěsňují, ...
  • Estetické aspekty nemocničního prostředí a vliv na psychický stav pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Konůpková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   The thesis describes aesthetics aspects in hospital environment, which affect mental condition of patients. Theoretical part contents description of anatomy and selected sense physiology - definition of light, colour, ...
  • Etické aspekty péče o umírající na psychiatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Frühbauerová, Iva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 16. 6. 2006
   The bachelors work is all about ethics like science, death and dieing with view to psychiatrics probléms. Ethics and moral acts seem to be necessary part of verbal and nonverbal communication in medical work. There are ...
  • Etika umírání a smrti - respektování etických principů v ošetřovatelské péči v poslední etapě života 

   Defence status: DEFENDED
   Šorm, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 22. 10. 2021
  • Fenomén naděje v onkologickém onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Debelková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Martina Debelková Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Fenomén naděje v onkologickém onemocnění Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 122 Počet příloh: 4 ...
  • Historický vývoj ošetřovatelské profese ve Svitavách 

   Defence status: DEFENDED
   Blaževská, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   145 Annotation Author: Martina Blaževská Institutions: Department of social medicine LF UK, Hradec Kralove/ Department of Nursing Title: Historical development of the nursing profession in Svitavy Supervisor: doc. PhDr. ...
  • Historie a rozvoj ošetřovatelství ve Vojenské nemocnici v Brně 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Věra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bakalářská práce se v teoretické části věnuje vzniku a následným historickým událostem Vojenské nemocnice Brno. Podrobněji popisuje stav jednotlivých oddělení v průběhu let 1968 - 1988 a v současnosti. Praktickou část tvoří ...
  • Historie ošetřovatelské profese na Mladoboleslavsku 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Fejfarová Jana Historie ošetřovatelské profese na Mladoboleslavsku Bakalářská práce Historie ošetřovatelské profese na Mladoboleslavsku chronologicky mapuje vývoj ošetřovatelství. Impulsem pro zpracování daného tématu je ...
  • Historie vzdělávání v porodní asistenci 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Bachelor thesis deals with historical develophent of education in childbirth assistance in ancient Egypt,Europe and Hradec Králové. It refers to brief develophent froh ancienit times up to the prezent in the profession of ...
  • Komunikace s hospitalizovanými seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Autor: Jana Krausová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: ...
  • Komunikace s pacientem s afázií 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Renata (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   The Bachelor thesis deals with communication with patient affected by aphasia. The first chapter of the theoretical part focuses on definitions of verbal and nonverbal communication, on communication in the nursing process ...
  • Komunikace s umírajícím pacientem na JIP z pohledu sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Jordánová, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Autor: Hana Jordánová Instituce: Ústav sociálního léksřství LF UK v Hradci Králové Název práce: Komunikace s umírajícím pacientem na JIP z pohledu sestry Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 78 ...
  • Komunikace se seniory v sociálním zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Autor: Monika Sedláčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace se seniory v sociálním zařízení Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet ...
  • Kulturní šok a jeho vliv na člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Vysoudilová, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 31. 10. 2013
   Autor: Marie Vysoudilová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK Hradec Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kulturní šok a jeho vliv na člověka Vedoucí práce: Doc. Jana Kutnohorská, Ph. D. Počet stran: 120 ...
  • Mobbing ve zdravotnické profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Panáčková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Autor: Zde ka Paná ková Instituce: Ústav sociálního léka ství LF UK v Hradci Králové Odd lení ošet ovatelství Název práce: Mobbing ve zdravotnické profesi Vedoucí práce: Doc. PhDr.Jana Kutnohorská, CSc. Po et stran: 103 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV