• Extracelulární matrix u kvasinkových populací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Mikroorganismy se v přírodním prostředí nejčastěji vyskytují v mnohobuněčných formách, nejčastěji v biofilmech. Biofilm je charakterizován jako společenství buněk, žijících na rozhraní prostředí, uzavřených v extracelulární ...
  • Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans 

   Defence status: DEFENDED
   Bauer, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cryptococcus neoformans je oportunně patogenní kvasinkou zapříčiňující kolem 600 000 úmrtí ročně. Její schopnost vyvolat infekci je dána faktory virulence, mezi které patří schopnost růstu při zvýšené teplotě, polysacharidová ...
  • Přepínání fenotypů a diferenciace buněk u kvasinky Cryptococcus neoformans 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bauer, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cryptococcus neoformans je oportunně patogenní kvasinkou zapříčiňující kolem 600 000 úmrtí ročně. Její schopnost vyvolat chronickou infekci je dána mimo jiné výskytem různých morfologických forem. Tyto formy se liší v ...
  • Role autofágie v adaptaci kvasinkových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Brádlerová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Autophagy is an evolutionarily conserved degradative pathway. Autophagy occurs constitutively at a basal level and it is involved in the recycling and turnover of damaged or superfluous organelles and proteins. It has a ...
  • Studium funkce vybraných genů v koloniích divokých kmenů kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Tarabová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae izolované ze svého přirozeného prostředí jsou schopny mnohobuněčného sociálního chování a tvorby komplexních strukturovaných kolonií v řadě vlastností podobným velmi odolným biofilmům ...
  • Studium kvasinkového kmene BR-S s delecí genu SIR2 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Kvasinky jsou jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, které jsou schopny tvorby mnohobuněčných útvarů tzv. kolonií. Různé kmeny kvasinek mají za definovaných životních podmínek charakteristickou morfologii kolonií. ...
  • Umlčování genů u kvasinek. 

   Defence status: DEFENDED
   Tarabová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   V ka dé bu ce je obsa ena kompletní kopie celé genetické výbavy organismu. Ov em ne v echny geny se exprimují, u vy ích eukaryot jsou bu ky diferenciované a dochází v nich k transkripci pouze ur itých protein . To je umo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV