• Analýza regionální diferenciace skladby obyvatelstva dle rodinného stavu v České republice v období 1970-2011 

   Defence status: DEFENDED
   Remiášová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • Analýza vývoje plodnosti ve vybraných zemích Evropy mezi lety 1970 a 2014 s využitím alternativních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Vachuška, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Analýza vývoje plodnosti ve vybraných zemích Evropy mezi lety 1970 a 2014 s využitím alternativních metod Abstrakt Transversální ukazatele plodnosti jako úhrnná plodnost jsou při změně časování plodnosti zkresleny tempo ...
  • Cizinci v Česku se zaměřením na migranty z Ukrajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Foreign nationals in Czechia with focus on migrants from Ukraine Abstract The theme of this Bachelor thesis is foreign nationals in Czechia with a focus on migrants from Ukraine. In recent years, the topics of foreigners ...
  • Demografické a sociální charakteristiky imigrantů do USA 

   Defence status: DEFENDED
   Šmítková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Demografické a sociální charakteristiky imigrantů do USA Abstrakt Cílem této práce je popsat sociální, ekonomické a demografické charakteristiky imigrantů v USA. V první části práce je nastíněna historie imigrace a imigrační ...
  • Dynamika populačního stárnutí ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Bošková, Mariana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Dynamika populačního stárnutí ve světě Abstrakt Práce má za cíl zhodnotit průběh populačního stárnutí ve světě. Toto téma je v dnešní době velice aktuální, a pravděpodobně bude i do budoucna, pro řadu států světa. Zhodnocení ...
  • Dynamika populačního stárnutí ve světě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bošková, Mariana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The dynamics of the world population aging Abstract This bachelor thesis "Dynamics of Population Aging in the World" aims to evaluate the evolution of current trends of demographic aging in the world. The impact of population ...
  • Finanční bilance systému předškolní péče o děti v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Ruml, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá vývojem dostupnosti předškolní péče o děti v České republice po roce 1990 a jeho vztahem k harmonizaci rodinného a pracovního života žen. Cílem práce je odhalit možné budoucí perspektivy tohoto ...
  • Globální trendy ve vývoji úmrtnosti na HIV/AIDS 

   Defence status: DEFENDED
   Aubrecht, Vratislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce se zabývá vývojem úmrtnosti na HIV a AIDS ve světě od roku 1990 do současnosti a jejím cílem je odhadnout možný budoucí vývoj počtu obyvatel světa a definovaných regionů až do roku 2065 s ohledem na vliv HIV a ...
  • Hajnalova linie v současné Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Chráska, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   The master's thesis deals with answer of distribution of countries, which was determined in 1965 in the theoretical concept by John Hajnal, in contemporary Europe. The main aim was to reanalyze the original division of ...
  • Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Mazalová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je komplexně zmapovat, co vše se můžeme o neúplných rodinách v České republice dozvědět z veřejně dostupných zdrojů ...
  • Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015 

   Defence status: DEFENDED
   Tovarová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015 Abstrakt Od druhé poloviny 20. století můžeme sledovat v evropských zemích trend odkladu plodnosti do vyššího věku žen. Zásadním pro ...
  • Plodnost a předškolní péče o děti v České republice a vybraných zemí Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Kociánová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Plodnost a předškolní péče o děti v České republice a vybraných zemí Evropy Abstrakt Cílem této práce je srovnat úroveň plodnosti a dostupnosti předškolní péče o děti v České republice a ve vybraných státech v letech ...
  • Populační vývoj Černé Hory v letech 1948-2012 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Populační vývoj ve Švédsku od roku 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Populační vývoj ve Švédsku od roku 1960 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá populačním vývojem ve Švédsku mezi lety 1960 a 2018. Hlavním cílem práce je zhodnotit v kontextu vybraných demografických charakteristik průběh ...
  • Sňatečnost a rozvodovost v České republice z regionálního pohledu v letech 1970-2011 

   Defence status: DEFENDED
   Remiášová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Sňatečnost a rozvodovost v České republice z regionálního pohledu v letech 1970-2011 Abstrakt Cílem diplomové práce je zjistit, jak se vyvíjela sňatečnost a rozvodovost v České republice na úrovni okresů mezi lety 1970 a ...
  • Sociální bydlení v sociální politice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Junková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Sociální bydlení v sociální politice Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální ...
  • Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 

   Defence status: DEFENDED
   Junková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak ...
  • Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005−2016 

   Defence status: DEFENDED
   Perepeliuc, Maria (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005-2016 Abstrakt Hlavní cíl práce je popsat strukturu rodin a domácností v Norsku v období 2005-2016 s ohledem na populační vývoj Norska a dat ze statistického ...
  • Velikost a struktura rodin a domácností v Austrálii v letech 1991-2031 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Velikost a struktura rodin a domácností v Austrálii v letech 1991-2031 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na analýzu proměn velikosti a struktury rodin a soukromých domácností v Austrálii v letech 1991-2011. Dále se pro ...
  • Vliv úrovně plodnosti žen na jejich zaměstnanost v USA mezi lety 1987 a 2003 

   Defence status: DEFENDED
   Retter, Maria (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Vliv úrovně plodnosti žen na jejich zaměstnanost v USA mezi lety 1987 a 2003 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na odhalení vztahu mezi úrovní plodnosti a zaměstnanosti žen v USA na základě dat longitudinálního šetření, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV