Now showing items 1-20 of 56

  • Akademická spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Hamburk v období tzv. normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Kuklíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This master thesis deals with the development of the academic relations between the Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Republic of Germany during the so-called normalization, so from the beginning of the 1970s ...
  • Aktion Sühnezeichen v letech 1958-1991. Její role a místo v rekonciliačních procesech ve střední a východní Evropě. 

   Defence status: DEFENDED
   Sztwiertniová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce Aktion Sühnezeichen v letech 1958-1991. Její role a místo v rekonciliačních procesech ve střední a východní Evropě je deskriptivně pojatou kapitolou z dějin rekonciliačních procesů dokumentující peripetie ...
  • Bahrův přínos k východní politice 

   Defence status: DEFENDED
   Matějů, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Bavorská CSU a rakouská ÖVP : postmateriální společnost, kartelizované politické strany? 

   Defence status: DEFENDED
   Bobek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Both the Bavarian and Austrian societies have been undergoing a broad process of change since 1945: they have experienced a long period of economical growth, a rise of standards in terms of social welfare and education, ...
  • Bavorská politika vůči německým bežencům a vyhnancům ve 40. a 50. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Michala (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   V bakalářské práci na téma Bavorská politika vůči německým běžencům a vyhnancům ve 40. a 50. letech 20. století se zabývám výzkumnou otázkou, zda Spolková země Bavorsko vzhledem k velké míře přistěhovalců provedla nějaké ...
  • Bytová politika SRN a ČSR v letech 1948/9-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousek, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   The thesis analyses housing policy in the Federal Republic of Germany and Czechoslovakia in 1948/9-1960. The aim of the thesis is to verify the assumption, that whereas housing policy of the FRG can be considered as rather ...
  • Chilsko - německé bilaterální vztahy a jejich historické předpoklady 

   Defence status: DEFENDED
   Jindra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   This thesis examines the evolution and particulars of Chilean-German Bilateral Relations stressing the crucial periods in their history. Both these such different and far-distant countries are linked to each other with ...
  • Colonia Dignidad: (sebe)prezentace a skutečnost. Zločiny přesahující hranice 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce pojednává o německé kolonii v Chile, zvané "Colonia Dignidad". Kolonie "Důstojnost" byla sekta vedená Paulem Schäferem v Chile od roku 1961 až do jeho útěku před spravedlností v roce 1997. Za dobu ...
  • Česko-německá spolupráce při obnově západočeského pohraničí: příklad poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově u Chebu 

   Defence status: DEFENDED
   Bartáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
  • Česko-německý fond budoucnosti jako instrument veřejné diplomacie 

   Defence status: DEFENDED
   Tížková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tato diplomová práce zkoumá změny, kterými Česko-německý fond budoucnosti během svého fungování za posledních téměř 20 let prošel. Nejdříve autorka popisuje teoretické koncepty, v jejichž světle je Česko-německý fond ...
  • Evropský valčík pod rakouskou taktovkou? Analýza rakouského předsednictví v Radě EU 1998 a 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Cílem diplomové práce "Evropský valčík pod rakouskou taktovkou? Analýza rakouského předsednictví v Radě EU 1998 a 2006" je evaluace dvou rakouských předsednictví v Radě EU v letech 1998 a 2006. Vzhledem k charakteru rakouské ...
  • Extrémní pravice po sjednocení Spolkové republiky Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíček, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   In meiner Magisterarbeit habe ich mich mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland nach der Wiedervereinigung auseinandergesetzt. Focus der Forschung waren vor allem die organisierten Parteien der rechtsextremen Szene ...
  • Gentrifikace v postsocialistickém kontextu střední Evropy. Komparativní případová studie - Varšava a Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Práce se zabývá problematikou gentrifikace v postsocialistickém kontextu střední Evropy. K tomuto jevu dochází především ve vnitřních městských čtvrtích, kde je skrze zhodnocování fyzické podoby budov (např. byty, obchody ...
  • Integrace vysídlenců do sovětské okupační zóny Německa/NDR 

   Defence status: DEFENDED
   Ordeltová, Susan Michelle (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   This Bachelor thesis deals with the integration of displaced persons of German nationality from post-war Poland and Czechoslovakia who were forced by post-war conditions to resettle into the Soviet occupation zone of ...
  • Klášter a město. Působení broumovských benediktinů po jejich vysídlení z Československa v bavorském Rohru 

   Defence status: DEFENDED
   Šumníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Přesídlení broumovských benediktinů německé národnosti v rámci poválečného odsunu do Rohr in Niederbayern lze považovat za spouštěč obnovy nejen samotného města, ale i celého regionu Dolního Bavorska. Díky neúnavnému úsilí ...
  • Křesťanská mírová konference a rozdělené Německo v době bipolárního světa 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem diplomové práce je analýza vývoje návrhu řešení německé otázky v době po druhé světové válce, který rozpracovala jedna z největších ekumenických organizací poválečné doby - Křesťanská mírová konference. Na tomto ...
  • Kulturní a společenský život německé menšiny na Karlovarsku od roku 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   The diploma thesis deals with cultural and social life of the German minority in the Czech lands with the focus on its development in the Karlovy Vary border region since 1989. The study is based on an analysis of the ...
  • Linec jako postindustriální kulturní centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Kolařík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Německo-polské vztahy na začátku 90. let z pohledu Svazu vyhnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Brusová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Tématem práce jsou německo-polské vztahy, které se po desetiletích vzájemného nepřátelství a nedůvěry ocitly na přelomu 80. a 90. let minulého století ve zcela nové konstelaci. Polsko stálo na prahu politické, společenské ...
  • Německo-rakouské vztahy 1998 - 2005 

   Defence status: DEFENDED
   Handlíř, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá německo-rakouskými vztahy v období 1998 až 2005 s důrazem na období protirakouských sankcí v roce 2000, ke kterým se Německo přidalo. Pro analýzu německé zahraniční politiky je použit koncept ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV