• Definice umění 

   Defence status: DEFENDED
   Vrkotová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Definice umění 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předložená práce se věnuje institucionální definici umění amerického filozofa George Dickieho. Dickie vztahuje definici umění ke kulturním, sociálním a historickým podmínkám a staví ji na uvědomění si kontextuálního rámce ...
  • Estetické aspekty fotografie : Fotorafický styl jako problém pro teorii Rogera Scrutona 

   Defence status: DEFENDED
   Chytilová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Present BA thesis aims to discuss aesthetic aspects of photography, especially in relation to Roger Scruoton's sceptical theory of photography from his article Photography and Representation in which he calls into question ...
  • Estetika transparence fotografického obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Hotový, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
  • Metafora jako nástroj komunikace a kreativního myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Policar, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Práce je přehledovou studií k tématu metafory v jazyce, komunikaci a myšlení. První část představuje stručný historický pohled na zrod a vývoj uvažování o metafoře coby legitimním kognitivním nástroji a nikoli jen řečnicky ...
  • Nová avantgarda a spor o estetickou podstatu umění 

   Defence status: DEFENDED
   Švábová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   V této práci jsem se pokusila nastínit spor o estetickou podstatu umění, který se v angloamerické estetice odehrával ve druhé polovině dvacátého století. Nejprve jsme se setkali s těmi, kteří estetickou podstatu umění ...
  • Pojem umění a jeho definice. Mmezi funkcí a procedurou 

   Defence status: DEFENDED
   Ciporanov, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   Tématem této disertační práce je problematika definice pojmu umění ve 20. století. Diskuse tohoto tradičního tématu dosáhla zcela nebývalé šíře a komplexnosti ve druhé polovině dvacátého století v rámci tzv. analytické ...
  • Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubalík, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 3. 2018
   Problém estetických pojmů v Autor: Štěpán Kubalík Vedoucí disertační práce: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Tématem disertační práce je debata o povaze estetických pojmů (výroků či soudů . Hlavní pozornost je věnována dvěma milníkům ...
  • Umění, avantgarda a kýč v díle Clementa Greenberga a Matei Călinescu 

   Defence status: DEFENDED
   Taltynová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Bakalářská práce Umění, avantgarda a kýč v díle Clementa Greenberga a Matei Călinescu se zabývá problematikou kýče ve vztahu k avantgardě, k současnému umění a k výtvarnému umění obecně. Primárně vychází z esejí Avantgarda ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV