• Alopatrická a sympatrická diverzita populací penátních rozsivek (Bacillariophyceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Diverzita a relativní biovolume společenstev bentických rozsivek ve vztahu k podmínkám prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Šoljaková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   iii ABSTRAKT Bentické rozsivky jsou vzhledem k řadě jejich pozitivních vlastností (hojný výskyt, diverzifikovaná společenstva, citlivá reakce na podmínky prostředí, schopnost postihnout i dlouhodobější vývoj dané lokality) ...
  • Ekologický pohled na morfologii rozsivek. 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tradiční druhový koncept rozsivek je založen na morfologických znacích jejich křemičitých schránek. Multidisciplinární přístup k vymezování druhů rozsivek umožnil objevení skryté diverzity tradičně definovaných druhů. Nově ...
  • Genetic diversity within pennate diatoms: implications for taxonomy and ecology. 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 8. 2018
   V posledních desetiletích,byla u morfologicky vymezených druhů rozsivek objevena znač- ná druhová diverzita, a to zejména pomocí molekulárních metod.Taxonomie rozsivek vyžaduje revizi a molekulární data při ní sehrají ...
  • Geometrická morfometrika schránek rozsivek. 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní a praktickou část. V literární rešerši se zabývám biologií rozsivek (Bacillariophyceae) s důrazem na problematické oblasti výzkumu. Podrobněji jsou probírány zejména morfologie ...
  • Molekulární variabilita a rozšíření druhového komplexu Frustulia rhomboides (Bacillariophyceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Použití molekulárních metod k přezkoumání taxonomicky problematických druhů rozsivek upozornilo na nedostatečnost morfologického druhového konceptu. Vymezení druhů pouze na základě křemičité schránky často vedlo k příliš ...
  • Morfologické strategie fotoautotrofních protist v různých podmínkám prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled morfologických přizpůsobení fotoautotrofních protist různým podmínkám prostředí a popsat význam jejich tvaru a velikosti pro různé životní strategie. Práce shrnuje přehled ...
  • Nepůvodní a invazivní druhy protistních organismů ve sladkovodních ekosystémech. 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlík, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Proměny biomonitoringu tekoucích vod pomocí bentosu se zřetelem k rozsivkám 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedler, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 5. 2022
   This work focuses on the development of a methodological approach to biomonitoring of running waters using benthic organisms. It discusses the development from methods focused on determining organisms by their external ...
  • Rodová diverzita rozsivek: vztah ke genetické variabilitě v rámci rodu Frustulia a význam geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The occurrence of some diatoms depends on degree of pollution and water quality. Due to this attribute are diatoms used as indicators for the environmental bioassessment. But the maximum use of diatoms for this purpose is ...
  • Sezónní dynamika a diverzita protistních organismů v rašeliništních mikrobiotopech. 

   Defence status: DEFENDED
   Mutinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Tato bakalářská práce shrnuje literaturu týkající se diverzity protist v rašeliništích. Nejdříve je do rešerše zařazena stručná obecná charakteristika rašelinišť pro získání základního povědomí o daném ekosystému. Dále se ...
  • Silicifikace rozsivek z buněčného, evolučního a ekologického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Šmída, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Diatoms are a significant protist group. They've been getting a lot of attention because of their various silica cell walls since their discovery at the end of the 18th century. Even though the mechanism of the morphologically ...
  • Tvarová variabilita schránek rozsivek v rámci životního cyklu. 

   Defence status: DEFENDED
   Woodard, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Determinace rozsivkových druhů je založena převážně na morfologii. Určování však komplikuje zmenšování buněk během vegetativní fáze životního cyklu, které je spojeno se změnou tvaru a ztrátou některých důležitých taxonomických ...
  • Vliv odtáté ledovcové vody na bentická společenstva řas v alpinských potocích. 

   Defence status: DEFENDED
   Prüherová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   The specifics of glacial streams, as streams fed and influenced by mountain glacier are very tough conditions which, in these alpine habitats, last all year long. Typical features of a glacial stream are cold temperatures, ...
  • Využití rozsivek (Bacillariophyta) v paleolimnologii 

   Defence status: DEFENDED
   Aubrechtová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Tato bakalářská práce je literární rešerší shrnující metodiku a možnosti využití rozsivek (Bacillariophyta) při paleoekologických rekonstrukcích prostředí zaniklých jezerních ekosystémů. Teoretická část je věnována také ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV