Now showing items 1-20 of 47

  • Analysis of cross-over clinical trials in the presence of baseline measurements 

   Defence status: DEFENDED
   Helebrand, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 9. 2023
   This thesis aims to provide a comprehensive overview of methods for estimating treat- ment effects in cross-over designs. It examines approaches that use baseline measurements to estimate the treatment effect, as well as ...
  • Analýza epidemiologických studií 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Analýza rozptylu pro heteroskedastická data 

   Defence status: DEFENDED
   Bubelíny, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   Tato práce se zabývá srovnáním tří různých odhadů efektu léčby v klinických randomizovaných studiích, jejichž cílem je porovnat změnu v rozdělení určité veličiny mezi dvěma ošetřeními. Uvedené odhady vznikly na základě ...
  • Analýza změny v randomizovaných studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Antonín Hanuš 5. prosince 2014 Tato práce se zabývá randomizovanými klinickými studiemi testování léků. Zkoumá tři modely závislosti konečné hodnoty na počáteční v případě, kdy jsou požadované hodnoty měřeny s chybami. Pro ...
  • Aplikace Markovových procesů při modelování průběhu choroby HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Žohová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Nazev prace: Aplikace Mnrkovovych procesu pfi modclovaiii prubehu cho- n.hy HIV Autor: I\aua Zohova Katcdra: Katcdra pravdepodobnosli a malematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Michal Ivulich,Ph.D. o-mail ...
  • Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Rusá, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá konstruováním intervalů spolehlivosti pro pa- rametr binomického rozdělení. V první části se zabýváme vztahem mezi tes- továním hypotéz a intervalem spolehlivosti, na kterém jsou metody uvedené ...
  • Intervaly spolehlivosti pro dvouparametrické exponenciální rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Špinka, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 9. 2023
   Abstract. In this work, we examine both point and interval estimators of two-parameter exponential distribution. We determine whether point estimates are unbiased, consistent, or both, and derive exact distributions from ...
  • Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient 

   Defence status: DEFENDED
   Farda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Cílem práce je podrobně představit metody používané pro konstrukci intervalu spo- lehlivosti pro korelační koeficient a porovnat je na různých příkladech. První kapitola práce se věnuje úvodu o korelačním koeficientu a ...
  • Intervaly spolehlivosti pro kvantily 

   Defence status: DEFENDED
   Horejšová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Náplní této práce je výklad různých metod k získání simultánních intervalů spolehlivosti jak pro jeden kvantil, tak i pro několik různých kvantilů odhadovaných z týchž dat. Větší část je zaměřena na neparametrické přístupy, ...
  • Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií 

   Defence status: DEFENDED
   Krnáč, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals for differences. Then ...
  • Maticová algebra ve statistice 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   bakalářské práce Název práce: Maticová algebra ve statistice Autor: František Navrátil Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Abstrakt: Práce se ...
  • Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné 

   Defence status: DEFENDED
   Pekařová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   V této práci se zabýváme odhadem efektu léčby v klinických randomizovaných studiích. Odhady efektu léčby konstruujeme na základě tří modelů. V první části práce se zabýváme chováním těchto odhadů za předpokladu, že efekt ...
  • Metody pro odhadování růstových křivek 

   Defence status: DEFENDED
   Jurczyk, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Mnohorozměrné normální rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Ježo, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Název práce: Mnohorozměrné normální rozdělení Autor: Jakub Ježo Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
  • Modeling transition intensities of a non-homogenous Markov chain via the Cox model 

   Defence status: DEFENDED
   Jandl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   We study the extension of methods from the classical two-state survival analysis to the multi-state setting. Such models are applicable in a variety of fields in situations, for which the classical case does not suffice ...
  • Modelování průběhu choroby HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Žohová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V předložené práci se zabýváme modelování průběhu choroby HIS pomocí Markova modelu. Při tomto přístupu je největším úskalím definice stavů choroby. Ty jsou obvykle definovány na základě počtu CD4+ T lymfocytů (podskupina ...
  • Modely pro data s nadbytečnými nulami 

   Defence status: DEFENDED
   Matula, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cílem práce je podat ucelený přehled hlavních přístupů k modelování dat zatížených nadbytečnými nulami. Autor se věnuje třem podtřídám modelů s up- raveným počtem nul (ZMM), a sice modelům s nadbytečnými nulami, jimž je ...
  • Modely pro přežití s možností vyléčení 

   Defence status: DEFENDED
   Drabinová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   V této práci se zabýváme modely pro přežití, kdy uvažujeme, že s kladnou pravděpodobností k relapsu nikdy nedojde, protože pacient se vyléčí. Zaměřu- jeme se především na dvousložkový směsový model a model s biologickou ...
  • Modely pro šíření infekčních chorob v malých populacích 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV