• Analýza epidemiologických studií 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Analýza rozptylu pro heteroskedastická data 

   Defence status: DEFENDED
   Bubelíny, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   Tato práce se zabývá srovnáním tří různých odhadů efektu léčby v klinických randomizovaných studiích, jejichž cílem je porovnat změnu v rozdělení určité veličiny mezi dvěma ošetřeními. Uvedené odhady vznikly na základě ...
  • Analýza změny v randomizovaných studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Antonín Hanuš 5. prosince 2014 Tato práce se zabývá randomizovanými klinickými studiemi testování léků. Zkoumá tři modely závislosti konečné hodnoty na počáteční v případě, kdy jsou požadované hodnoty měřeny s chybami. Pro ...
  • Aplikace Markovových procesů při modelování průběhu choroby HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Žohová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Nazev prace: Aplikace Mnrkovovych procesu pfi modclovaiii prubehu cho- n.hy HIV Autor: I\aua Zohova Katcdra: Katcdra pravdepodobnosli a malematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Michal Ivulich,Ph.D. o-mail ...
  • Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Rusá, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá konstruováním intervalů spolehlivosti pro pa- rametr binomického rozdělení. V první části se zabýváme vztahem mezi tes- továním hypotéz a intervalem spolehlivosti, na kterém jsou metody uvedené ...
  • Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient 

   Defence status: DEFENDED
   Farda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Cílem práce je podrobně představit metody používané pro konstrukci intervalu spo- lehlivosti pro korelační koeficient a porovnat je na různých příkladech. První kapitola práce se věnuje úvodu o korelačním koeficientu a ...
  • Intervaly spolehlivosti pro kvantily 

   Defence status: DEFENDED
   Horejšová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Náplní této práce je výklad různých metod k získání simultánních intervalů spolehlivosti jak pro jeden kvantil, tak i pro několik různých kvantilů odhadovaných z týchž dat. Větší část je zaměřena na neparametrické přístupy, ...
  • Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií 

   Defence status: DEFENDED
   Krnáč, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals for differences. Then ...
  • Maticová algebra ve statistice 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   bakalářské práce Název práce: Maticová algebra ve statistice Autor: František Navrátil Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Abstrakt: Práce se ...
  • Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné 

   Defence status: DEFENDED
   Pekařová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   V této práci se zabýváme odhadem efektu léčby v klinických randomizovaných studiích. Odhady efektu léčby konstruujeme na základě tří modelů. V první části práce se zabýváme chováním těchto odhadů za předpokladu, že efekt ...
  • Metody pro odhadování růstových křivek 

   Defence status: DEFENDED
   Jurczyk, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Mnohorozměrné normální rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Ježo, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Název práce: Mnohorozměrné normální rozdělení Autor: Jakub Ježo Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
  • Modelování průběhu choroby HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Žohová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V předložené práci se zabýváme modelování průběhu choroby HIS pomocí Markova modelu. Při tomto přístupu je největším úskalím definice stavů choroby. Ty jsou obvykle definovány na základě počtu CD4+ T lymfocytů (podskupina ...
  • Modely pro data s nadbytečnými nulami 

   Defence status: DEFENDED
   Matula, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cílem práce je podat ucelený přehled hlavních přístupů k modelování dat zatížených nadbytečnými nulami. Autor se věnuje třem podtřídám modelů s up- raveným počtem nul (ZMM), a sice modelům s nadbytečnými nulami, jimž je ...
  • Modely pro přežití s možností vyléčení 

   Defence status: DEFENDED
   Drabinová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   V této práci se zabýváme modely pro přežití, kdy uvažujeme, že s kladnou pravděpodobností k relapsu nikdy nedojde, protože pacient se vyléčí. Zaměřu- jeme se především na dvousložkový směsový model a model s biologickou ...
  • Modely pro šíření infekčních chorob v malých populacích 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Odhadování parametrů gama rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   It is well-known that maximum likelihood (ML) estimators of the two parame- ters in a Gamma distribution do not have closed forms. The Gamma distribution is a special case of a generalized Gamma distribution. Two of the ...
  • Odhady parametrů v subkohortních studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Klášterecký, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 12. 2009
   The concern of this thesis is parameter estimation in regression models in survival analysis, particularly in case-cohort studies. In case-cohort studies, observations are sampled to form a subcohort which is followed and ...
  • Optimalita výběrového rozptylu 

   Defence status: DEFENDED
   Gleta, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Je známo, že nejpoužívanější odhady rozptylu a směrodatné odchylky pro nezávislá stejně rozdělená data nejsou optimální ve smyslu střední čtvercové chyby. Cílem této práce je prozkoumání a shrnutí různých přístupů k hledání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV