Now showing items 1-20 of 67

  • Dodržování zásad sekundární prevence u nemocných po infarktu myokardu v karlovarském regionu. 

   Defence status: DEFENDED
   Zettlová, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   v českém jazyce: Bakalářská práce se zabývá postojem pacientů po infarktu myokardu v rámci dodržování sekundární prevence. Typ práce je teoreticko - empirický. Teoretická část se zabývá rizikovými faktory vzniku infarktu ...
  • Edukace dětského obézního pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá metodami, které se používají při edukaci dětského obézního pacienta. Dále je věnována tvorbě nového edukačního materiálu, který má pomoci v boji s dětskou obezitou. Tento edukační materiál je ...
  • Edukace pacienta s levostrannou srdeční podporou HeartMate II 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Eliška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Diplomová práce pojednává o Edukaci pacienta s levostrannou srdeční podporou HeartMate II. Teoretická část je zaměřená na edukaci a její etické a právní aspekty, na popis edukačního procesu, dále na srdeční podpory a ...
  • Edukace pacientů před aplikací anestezie. 

   Defence status: DEFENDED
   Vizinová, Gabriela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce pojednává o edukaci pacientů před aplikací anestezie. Teoretická část práce je zaměřena na oblast edukace a základní pojmy edukace. K ucelenému přehledu dané problematiky je teoretická část věnována i oblasti ...
  • Edukace pacientů s domácí parenterální výživou 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou edukační činnosti sestry u pacienta s plánovanou domácí parenterální výživou (DPV). Teoretická část obsahuje přehled základních pojmů a zásad, které jsou pro správnou edukační činnost ...
  • Edukace těhotných žen o průběhu porodu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Anežka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, co by měla porodní asistentka těhotné ženy naučit o průběhu porodu na předporodních kurzech, aby byly rodičky již předem vybaveny dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými ...
  • Edukace u pacientů s homocystinurií 

   Defence status: DEFENDED
   Paterová, Terezie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   My bachelor thesis deals with the issue of education of patients and parents of underage patients with homocystinuria. It focuses on the nursing role of a nurse in a metabolic ambulance, where these patients are dispensarized. ...
  • Edukace v primární péči 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Eliška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   1. Název práce: Edukace v primární péči 2. Jméno a příjmení autora: Eliška Brejchová 3. Školitel: Mgr. Miluše Kulhavá Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Bakalářská práce ...
  • Edukační proces u šestinedělky v oblasti péče o novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Kumbálková, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   v ČJ: Bakalářská práce pojednává o edukaci matek v oblasti péče o novorozence. Edukace (získávání informací) je nedílnou součástí každodenního života, zvláště pak pro ženy, kterým se narozením potomka dosavadní život změní. ...
  • Fyzická, psychická a sociální integrita pacientů po transplantaci ledviny. 

   Defence status: DEFENDED
   Štollová, Milena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá celkovým stavem člověka po transplantaci ledviny. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je věnována statusu nemocného při nezvratném poškození ledvin, kdy náhrada funkce ...
  • Gravid jóga a porod 

   Defence status: DEFENDED
   Slabochová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The purpose of the bachelor thesis entitled "Gravid Yoga and Childbirth." is to evaluate the benefits of gravid yoga on the course of pregnancy and childbirth. The thesis has a theoretical part where I first discuss the ...
  • Historie zdravotnické záchranné služby na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Závadová, Irena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   The work focuses on a historical development of the institute of emergency services as coordinated activities, including development of the personnel and materially-technical provision, legal anchoring and development of ...
  • Informovanost adolescentů o pohlavně přenosných chorobách. 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   The bachelor's thesis is focused on the adolescent's awareness of sexually transmitted diseases. This thesis is theoretical and empirical. The theoretical part briefly characterizes the period of adolescence, adolescent ...
  • Informovanost laické veřejnosti o problematice hemoroidů 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   v českém jazyce Onemocnění hemoroidy, definované jako rozšířené cévní pleteně v oblasti konečníku a řitního otvoru postihuje velkou a různorodou část populace. Vznik hemoroidů je podmíněn především špatnou životosprávou, ...
  • Informovanost rodičů o syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS) 

   Defence status: DEFENDED
   Škvorová, Denisa (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá informovaností rodičů o problematice syndromu náhlého úmrtí kojence. Popisuje nejen etiologii a incidenci SIDS ale i rizikové faktory, prevenci a případnou první pomoc kojenci. Práce je teoreticko ...
  • Informovanost sester o možnostech využití vlhkého hojení ran v neonatologii. 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o kožní defekty s využitím vlhké terapie v neonatologii. V první části jsou shrnuty informace týkající se předčasně narozeného novorozence, vývoje jednotlivých vrstev kůže již ...
  • Informovanost žáků maturitních ročníků o možnostech nákazy HPV viry. 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   v českém jazyce Bakalářská práce je věnována problematice informovanosti žáků maturitních ročníků o možnostech nákazy HPV viry. Úvod práce je věnován popisu kapitol teoretické i empirické části a krátkému vysvětlení ...
  • Informovanost žen o osteoporóze a její prevenci. 

   Defence status: DEFENDED
   Račanská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   v českém jazyce Onemocnění osteoporóza neboli řídnutí kostí je způsobeno zvýšeným úbytkem kostní tkáně, křehkostí a zmenšením pružností kostí. Toto onemocnění je velice rozšířené jak v České republice, tak i po celém světě. ...
  • Informovanost žen o problematice umělého ukončení těhotenství. 

   Defence status: DEFENDED
   Bittnerová, Laura (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou ženy informovány o problematice umělého ukončení těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem stručně definovala interrupci, ...
  • Metabolický syndrom - hrozba civilizačního onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Marie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Tématem bakalářské práce je metabolický syndrom jako hrozba civilizačního onemocnění. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se velmi obecně zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV