• Aktivistický novinář Vladimír Krychtálek (1903-1947) 

   Juroška, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Vladimír Krychtálek (27 January 1903, Brno - 22 April 1947, Praha) termed as one of so-called activistic jornalists, acted during his newspaper profession i. a. in France, as foreign correspondent of Lidove noviny in the ...
  • Aplikace dekretů prezidenta republiky na Semilsku 

   Wagner, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 3. 2011
   Aplikace dekretů prezidenta republiky na Semilsku Dosavadní právněhistorická literatura se věnuje v obecné rovině otázkám dekretální normotvorby nezanedbatelnou měrou. Na druhé straně se jen okrajově zabývá praktickou ...
  • Celozemské soupisy a sčítání lidu do roku 1950 v kontextu zjišťování národnosti obyvatelstva 

   Berrová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49 

   Plačková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Resumé Český státoprávní program vzniká zhruba od počátku 40. let 19. století, tedy v době, kdy se začíná upevňovat ekonomické postavení českého měšťanstva, které vede politický boj s metternichovským absolutismem a ...
  • Československá vojenská justice ve Velké Británii v letech 1940 - 1945 

   Reichl, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
  • Československý parlament 1945 - 1992 

   Korych, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Československý parlament 1945 - 1992 Rigorózní práce, která nese název "Československý parlament 1945 - 1992", si klade za cíl popsat činnost československého parlamentarismu od konce druhé světové války až po rozpad ...
  • Český a rakouský hraný film 1939-1945: propaganda, kolaborace, rezistence 

   Kašpar, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 11. 2006
   Ve své disertační práci se zabývám hraným filmem, problematikou kolaborace, rezistence a vůbec činnosti filmových tvůrců, reakcí diváků a filmových žurnalistů se snažím srovnat se situací v kinematografii rakouské, jejíž ...
  • Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice 

   Benda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   V poslední době se rozšířily příspěvky k problému uprchlíků, kteří v důsledku Mnichovské dohody a mnoha dalších důvodů, ať už politických, rasových, či ekonomických opustili své domovy na území zabraném Německem, Polskem ...
  • Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice 

   Benda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   V poslední době se rozšířily příspěvky k problému uprchlíků, kteří v důsledku Mnichovské dohody a mnoha dalších důvodů, ať už politických, rasových, či ekonomických opustili své domovy na území zabraném Německem, Polskem ...
  • Činnost Mimořádného lidového soudu v Táboře v letech 1945 - 1948 

   Šmejkal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Činnost politické komise v době tzv. právnické dvouletky 

   Frantalová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Diplomová práce "Činnost politické komise v době tzv. právnické dvouletky" se zaměřuje na činnost politické komise, specifického orgánu, který podléhal ministerstvu spravedlnosti, fungujícího v letech 1948-1950, tedy v ...
  • Dekrety prezidenta republiky ve vztahu k odsunu sudetských Němců z Plzeňska a Klatovska 

   Naxera, Norbert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 4. 2013
   RESUMÉ OF THE RIGOROUS THESIS DECREES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN RELATION TO DEPORTATION OF SUDETEN GERMANS FROM PLZEN AND KLATOVY AREA This Rigorous Thesis is focused on the Decrees of the President Edvard Beneš ...
  • Divizní generál Ondřej Mézl - Andrej Gak a jeho působení v letech druhé světové války 

   Mengler, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 2. 2008
   Ondřej Mézl was born on 2nd Dec. 1887 in Klopotovice in Moravia. First World War he entered in austrian-hungarian uniform on front in Galizien, where he was in April 1915 captured. After campaign in Dobrudja in formation ...
  • Generál Antonín Hasal (1893-1960) 

   Hubený, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce se zabývá životem významného československého generála Antonína Hasala (1893-1960), který zanechal významnou stopu jak ve vojenské, tak i politické oblasti československého státního života.
  • Geneze retribučních předpisů ve světle causy J. a. Bati 

   Langmeier, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 3. 2010
  • Historie majetku hlubocké větve Schwarzenbergů v období 1938-1950 

   Vochozka, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Tato diplomová práce je věnována rozboru historie majetkového souboru hlubocké větve rodu Schwarzenbergů v období předcházejícím 2. světovou válku, v průběhu tohoto válečného konfliktu a v letech bezprostředně navazujících. ...
  • Hubert Ripka - životopis (do roku 1945) 

   Pavlát, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Česká historiografie dosud nevěnovala odpovídající pozornost významnému novináři, historikovi, publicistovi a jednomu z předních představitelů národněsocialistické strany, politikovi demokratického smýšlení, Hubertu Ripkovi ...
  • JUDr. Vladimír Vochoč. Československý konzul v Marseille 1938-1941 

   Hájek, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Životní příběh JUDr. Vladimíra Vochoče, který jsem si vybral jako téma své diplomové práce, se dá vnímat z několika perspektiv. Bezpochyby nejdůležitější je Vochočova činnost za II. světové války, kdy působil jako ...
  • Konfiskace v letech 1945 - 1948 a činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech 

   Feniková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 12. 2018
   Confiscation in 1945 - 1948 - activities of extraordinary people's courts in individual regions Abstract This work discuses confiscation of immovable and movable property after the Second World War according to Decrees by ...
  • Kořeny britského parlamentu v anglosaském období 

   Nevyjel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   This master's thesis is the result of an effort to analyse Witenagemot, the Anglo-Saxon medieval assembly in terms of its constitutional functions and its relationship to the English monarch during its existence from the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV